Den komplette guiden til performance marketing - Tenk Digitalt
En åpen laptop viser statistikker og tall som brukes til performance marketing.

Den komplette guiden til performance marketing

Performance marketing krever oversikt og innsikt, men få markedsføringsmetoder gir deg bedre kontroll over bedriftens inntekter. Lær alt om performance marketing nå.

Å ta opp kampen med konkurrenter på internett kan fort bli kostbart. Performance marketing kan hjelpe deg med å oppnå en bedre balanse mellom inntekter og utgifter. Denne markedsføringsmetoden er nemlig basert på nøye overvåking av resultater og en metodisk økning av ROI (return on investment/avkastning på investering).

Jeg skal nå gi deg en grundig innføring i hva performance marketing er og hvordan du kan bruke det til å øke omsetningen til din bedrift. Det første steget mot bedre resultater på internett tar du her og nå ved å bruke ti minutter på denne artikkelen.

Les også: Norges beste digitalbyråer ifølge ChatGPT

 

Innhold

 1. Hva er performance marketing?
 2. Grunnleggende prinsipper i performance marketing
 3. Fordeler og ulemper med performance marketing
 4. Performance marketing-modeller (CPC/CPA/CPL)
 5. Elementære performance marketing-teknikker
 6. Markedsføringsmetoder for performance marketing
 7. Viktige målinger i performance marketing
 8. Hvordan implementere performance marketing i din virksomhet?
 9. Performance marketing verktøy
 10. Performance marketing-trender å følge med på i Norge

 

Hva er performance marketing?

Performance marketing er en strategisk markedsføringsmetode som tar sikte på å fremkalle spesifikke handlinger fra potensielle kunder, for eksempel kjøp, registrering eller påmelding. Det som skiller denne markedsføringsmetoden fra andre former for digital markedsføring, er dens tydelige fokus på målbare resultater og forbedret ROI (avkastning på investering).

Performance marketing benytter mange av de samme verktøyene som annen digital markedsføring, men det betales kun for de faktiske resultatene som oppnås, ikke bare for eksponering til mulige målgrupper.

Annen digital markedsføring kan være ineffektivt og bli kostbart fordi det ikke tar høyde for balansen mellom inntekter og utgifter på samme måte.

Performance marketing handler om å spore innsats og justere kampanjer i sanntid for å maksimere avkastningen. Slik kan bedrifter fokusere på målgruppen som faktisk er interessert i deres produkter eller tjenester, og dermed øke sannsynligheten for konvertering.

Relevant artikkel: Hva er CRO? Nøkkelen til bedre salg på internett!

 

Hvordan har performance marketing utviklet seg gjennom årene?

Performance marketing har endret seg mye gjennom årene. Fra å være en enkel form for markedsføring som fokuserte på å måle resultatene av kampanjer, har det utviklet seg til en av de mest sofistikerte og effektive markedsføringsmetodene som finnes.

I takt med utviklingen av digitale plattformer har performance marketing blitt stadig mer avansert. Dette henger i stor grad sammen med at det stadig dukker opp flere verktøy og teknikker for optimalisering av resultater og ROI. I dag har det blitt en viktig strategi for bedrifter som ønsker å øke konverteringer og vekst på en kostnadseffektiv måte.

Det er stor sjanse for at du allerede jobber med digitale strategier som kan benyttes til performance marketing, slik som søkemotormarkedsføring eller søkemotoroptimalisering.

 

Grunnleggende prinsipper i performance marketing

Performance marketing handler om å optimalisere markedsføring for å drive trafikk til nettsider, generere leads eller øke salget. Derfor er metodens viktigste prinsipper å forstå målgruppen, velge riktig kanal og optimalisere kampanjer for best mulig ROI.

Får å få til dette trengs det en grundig forståelse av markedsføringsdata og nøkkeltallene som ligger til grunn for informerte beslutninger. Gjennom analyse av konverteringer og resultater justeres strategien fortløpende.

Veldig forenklet sagt, kan gangen i en standard performance marketing-kampanje deles opp i fire sentrale steg. La oss starte med en kjapp gjennomgang av disse stegene før vi går mer i dybden om performance marketing-kanaler, -modeller, -målinger, og -strategier.

Steg 1: Målretting og segmentering

Performance marketing starter med at bedrifter definerer sine ideelle kunder og identifiserer dem på grunnlag av atferd, interesser og demografi. Dette gjør det lettere å levere målrettede og relevante annonser til de riktige menneskene.

Relevant artikkel: Hva er personas og hvordan lage dem (med personas eksempler)?

Steg 2: Kreativitet og innhold

Godt innhold og kreativitet er avgjørende for å engasjere målgruppen og oppfordre dem til å handle. Derfor krever performance marketing at bedrifter lager innhold og annonser som skiller seg ut fra konkurrentenes innhold og vekker oppmerksomheten til mulige kunder.

Steg 3: Testing og optimalisering

Performance marketing er en kontinuerlig prosess som innebærer mye testing og optimalisering. En vanlig fremgangsmåte er å teste ulike annonser og tilbud for å se hva som fungerer best for målgruppen. Deretter optimaliseres kampanjene basert på dataene som samles inn, for å maksimere avkastningen på investeringen.

Steg 4: Analyse og rapportering

Som du har skjønt, så handler denne markedsføringsmetoden om å samle inn data og bruke dette til å ta informerte beslutninger. Som regel benyttes det avanserte analyseverktøy for å spore resultater som deretter legger nye føringer på markedsføringsstrategien.

 

Fordeler og ulemper med performance marketing

Performance marketing har vist seg å være en effektiv måte å nå ut til potensielle kunder og øke salget på. Men som markedsføringsstrategier flest, er heller ikke denne metoden risikofri. Her er de viktigste fordelene og ulempene.

Fordeler

 1. Målrettet markedsføring: Performance marketing muliggjør målrettet annonseringen mot spesifikke målgrupper basert på demografi, interesser og atferd. Slik kan du nå ut til personer som er mer tilbøyelige til å kjøpe produktene eller tjenestene dine.
 2. Resultatorientert: Performance marketing fokuserer på å oppnå konkrete resultater, som salg, klikk eller konverteringer. Det innebærer at du kan måle hver kampanje sin suksess og justere strategiene for å oppnå bedre resultater.
 3. Kostnadseffektiv: Performance marketing kan være kostnadseffektivt, spesielt sammenlignet med tradisjonell markedsføring. Du betaler kun når noen klikker på annonsene dine eller utfører handlinger som å legge inn en bestilling eller å registrere seg på nettstedet ditt.

Ulemper

 1. Konkurranse: Konkurransen kan være tøff, spesielt i populære bransjer. Det kan være utfordrende å skille seg ut i mengden og få oppmerksomhet fra potensielle kunder.
 2. Kostnadene kan bli høye: Hvis du ikke overvåker kampanjene dine nøye, kan kostnadene raskt øke og overskride budsjettet ditt. Det er viktig å sette tydelige mål og overvåke kampanjene regelmessig for å unngå dette.
 3. Avhengig av teknologi: Performance marketing krever som regel bruk av teknologi som analyseverktøy og automatisering. Hvis du ikke har tilstrekkelig teknisk kunnskap eller ressurser, kan dette være en utfordring.

 

Performance marketing-modeller (CPC/CPA/CPL)

Det finnes ulike modeller for performance marketing som bedrifter kan velge mellom. Cost per Click (CPC), Cost per Acquisition (CPA) og Cost per Lead (CPL) er blant de vanligste modellene.

CPC innebærer at du betaler hver gang noen klikker på annonsen din. CPA betyr at du betaler når noen utfører en ønsket handling, som for eksempel å kjøpe et produkt. CPL betyr at du betaler når noen fyller ut et skjema eller registrerer seg på nettsiden din.

CPA, eller kostnad per oppkjøp, måler hvor mye det koster deg å skaffe en ny kunde. For eksempel, hvis du brukte 1000 kr på annonsering og fikk 10 nye kunder, vil CPA være 100 kr per oppkjøp.

CPL er spesielt effektivt for bedrifter som ønsker å øke antall leads og bygge en liste over potensielle kunder. Ved kun å betale for faktiske leads, kan bedriften spare penger og øke konverteringsraten. CPL-modellen kan også brukes i kombinasjon med andre modeller for å oppnå de ønskede resultatene og øke salget.

En finger peker på en dataskjerm for å vise hvordan performance marketing gjøres.

Elementære performance marketing-teknikker

For å ta i bruk performance marketing er du nødt til å sette deg inn i grunnleggende markedsføringsteknikker. Fordelen med å få disse teknikkene under huden er at denne forståelsen vil styrke alle dine markedsføringstiltak på internett.

Hvis din kunnskap er mangelfull om en eller flere av følgende seks teknikker innen digital markedsføring, anbefaler jeg at du setter deg grundig inn i dette før du tar fatt på performance marketing:

 

 1. Markedsanalyse
 2. Nøkkelordsanalyse
 3. Innholdsoptimalisering
 4. Optimalisering av landingssider
 5. A/B-testing
 6. Retargeting

 

Markedsanalyse

En god performance marketing-strategi krever grundig forståelse av målgruppen din. Det er viktig å kartlegge kundenes interesser, atferd og demografi for å kunne optimalisere annonsene dine og sikre at de treffer riktig målgruppe.

Relevant artikkel: Hvordan gjennomføre en markedsundersøkelse?

Nøkkelordsanalyse

En viktig strategi for å lykkes med performance marketing er å gjennomføre grundige nøkkelordsanalyser. Ved å studere søkeordene som brukes av målgruppen, kan du utvikle en effektiv annonsestrategi som sikrer synlighet og konverteringer.

Relevant artikkel: Nøkkelord: Hvordan finne søkeord og søkefraser?

Innholdsoptimalisering

Annonse-tekster er avgjørende for suksess i performance marketing. Det er viktig å skrive engasjerende og relevante tekster for målgruppen din. All tekst bør bygge opp om salgsbudskapet, men samtidig gi kundene nødvendig informasjon.

Relevant artikkel: Innholdsmarkedsføring: Slik engasjerer du flere kunder på nett

Optimalisering av landingssider

Landingssiden er det første stedet potensielle kunder lander når de klikker på annonsen din. Det er viktig å sørge for at landingssiden er optimalisert for å konvertere besøkende til kunder. Dette inkluderer å ha en klar CTA og enkel navigasjon.

Relevant artikkel: Landingsside: Slik lager du en konverteringsmaskin

A/B-testing

A/B-testing er en viktig strategi for å optimalisere dine kampanjer. Ved å teste ulike annonser og landingssider, kan du finne den optimale kombinasjonen som gir de beste resultatene.

Lær mer om ulike typer testing i vår artikkel om konverteringsoptimalisering.

Retargeting

Retargeting er en effektiv strategi for å nå ut til potensielle kunder som allerede har vist interesse for produktene eller tjenestene dine. Ved å vise annonser til disse personene igjen, kan du øke sjansene for konverteringer og salg.

Relevant artikkel: 9 effektive teknikker for remarketing

 

Markedsføringsmetoder for performance marketing

Performance marketing benytter en rekke utbredte markedsføringsmetoder, slik som søkemotormarkedsføring (SEM), annonsering i sosiale medier, e-postmarkedsføring og affiliate-markedsføring. Performance marketing tilnærmer seg disse metodene mer systematisk for å målrette markedstiltakene på bedre vis.

Søkemotormarkedsføring (SEM)

Enkelt sagt er søkemotormarkedsføring annonsering på søkemotorer som Google eller Bing. Dette kan være en effektiv måte å nå ut til potensielle kunder som allerede søker etter produktene eller tjenestene dine.

Relevant artikkel: Hva er SEM? Søkemotormarkedsføring enkelt forklart

SEM-kampanjer kan kjøres på en cost-per-click (CPC) eller cost-per-lead (CPL) modell. Disse er sentrale tall å overvåke i performance marketing-kontekst fordi annonser og søkeord optimaliseres i tråd med CPC eller CPL for å oppnå best mulig ROI.

Søkemotoroptimalisering (SEO)

Søkemotoroptimalisering er en annen måte å markedsføre produkter eller tjenester på søkemotorer. SEO handler om å optimalisere nettstedet ditt for relevante nøkkelord og gi brukerne en best mulig brukeropplevelse.

Med en godt optimalisert nettside kan du øke synligheten i søkemotorer og tiltrekke deg organisk trafikk. Merk at SEO som regel ikke er direkte benyttet for performance marketing, men at det er en viktig del av strategien som aldri må overses.

Relevant artikkel: SEO: En komplett guide til søkemotoroptimalisering

Annonsering i sosiale medier

Annonsering i sosiale medier er mye brukt innen performance marketing fordi det gir deg muligheten til å nå ut til en stor og engasjert målgruppe på plattformer som Facebook, Instagram og LinkedIn.

Ved nøye overvåking av resultater og spissing av kampanjer mot ønskede målgrupper kan du nå ut til de mest relevante brukerne for din bedrift. Med performance marketing utnyttes dette maksimalt for å bygge merkevarebevissthet, øke konverteringer og generere leads.

Relevant artikkel: Markedsføring i sosiale medier: 11 steg for å lykkes

Visningsannonsering

Visningsannonsering er også mye brukt til performance marketing. Denne metoden lar deg annonsere på tredjeparts nettsteder og apper. Visningsannonser kan kjøres på en cost-per-impression (CPM) eller cost-per-click (CPC) modell, noe som overvåkes og målgruppetilpasses for å oppnå best mulig resultater.

Affiliate-markedsføring

Affiliate-markedsføring er mest utbredt blant internettprofiler med store følgerbaser, slik som influensere eller profesjonelle bloggere. Disse samarbeider ofte med bedrifter og kan derfor vekke stor oppmerksomhet om produkter og tjenester, noe som kan forsterkes ytterligere ved bruk av performance marketing.

Affiliate-markedsføring fungerer ved å gi tilknyttede partnere en unik lenke eller kode som de kan dele med sine følgere eller publikum. Når noen klikker på lenken og fullfører en ønsket handling, blir partneren belønnet med en provisjon. Dette gir annonsøren en mulighet til å øke sin rekkevidde og samtidig ha en kostnadseffektiv annonseringsstrategi.

 

Viktige målinger i performance marketing

For å optimalisere kampanjer og oppnå best mulig ROI, er det viktig å følge med på nøkkeltall og målinger. Konverteringsrate, kostnad per konvertering, klikkfrekvens og avkastning på investering (ROI) er noen av de viktigste målingene.

 

 • Konverteringsraten viser hvor mange besøkende som faktisk utfører en ønsket handling, for eksempel kjøper et produkt eller fyller ut et skjema.
 • ROI viser hvor mye du får igjen for investeringen din og er en viktig indikator for suksess i Performance Marketing.
 • Klikkfrekvensen viser hvor mange som klikker på annonsen i forhold til hvor mange som ser den.
 • Kostnad per konvertering viser hvor mye det koster å generere en konvertering.
 • CLV står for “customer lifetime value” og representerer den totale inntekten en bedrift kan forvente å motta fra en kunde i løpet av hele kundeforholdet. CLV er viktig for å vurdere hvor mye du bør investere i å skaffe nye kunder, da det kan koste mer å skaffe en ny kunde enn å beholde en eksisterende kunde.

Hvordan beregne konverteringsraten?

Konverteringsrate forteller deg hvor stor prosentandel av dine besøkende som utfører en ønsket handling. For å regne ut konverteringsraten deler du antallet konverteringer på antall besøkende og ganger med 100.

Hvordan beregne ROI (Avkastning på investering)?

ROI, eller avkastning på investering, måler hvor mye du tjener i forhold til hvor mye du har investert i annonsering. Hvis du har brukt 1000 kr på annonsering og har tjent 2000 kr i salg som følge av annonseringen, vil ROI være 100%.

Hvordan beregne Klikkfrekvens (CTR)?

Klikkfrekvens viser deg hvor mange prosent av personene som klikker på en annonse eller et søkeresultat de finner på nett. For å regne ut klikkfrekvensen deler du antallet klikk på annonsen eller søkeresultatet på antall visninger og ganger med 100.

Hvordan beregne kostnad per konvertering?

Kostnad per konvertering viser hvor mye en bedrift bruker for å oppnå en konvertering. For å regne ut kostnad per konvertering deler man totalkostnaden for kampanjen på antallet konverteringer.

Hvordan beregne kundens livstidsverdi (CLV)?

For å beregne CLV, må man estimere verdien av kundens kjøp over tid, multiplisert med gjennomsnittlig varighet av kundeforholdet og gjennomsnittlig fortjeneste per kjøp. Summen av disse tallene gir en omtrentlig verdi av den totale inntekten bedriften kan forvente å motta fra kunden i løpet av kundeforholdet.

En gruppe markedsførere sitter rundt et bord og diskuterer performance marketing.

Hvordan implementere performance marketing i din virksomhet?

Performance marketing krever en del innsats, men hvis du allerede har en nettbasert bedrift, er det stor sjanse for at du allerede har implementert noen av de viktigste elementene. Og hvis ikke, er det på høy tid å ta følgende grep, da dette vil styrke enhver bedrifts digitale markedsføringstiltak.

Definer målene dine

Før du kan begynne, må du finne ut hva du ønsker å oppnå med kampanjene og definere dine mål. Dette gir deg en konstant som alle dine målinger og optimaliseringer må rettes mot.

Ønsker du å øke salget ditt, øke antall påmeldinger til nyhetsbrevet ditt, eller kanskje øke trafikken til nettstedet ditt? Uansett hva målene dine er, må de være spesifikke, målbare, oppnåelige, relevante og tidsbestemte.

Identifiser din ideelle kunde

Det neste steget er å identifisere din ideelle kunde og hva som driver dem til å kjøpe fra deg. Du kan bruke dataanalyse for å studere dette nærmere. Finn ut av hva som engasjerer kundene dine og hvorfor de valgte ditt produkt eller tjeneste.

Velg riktig kanal

Dernest er det viktig å velge de metodene og plattformene som passer best for din virksomhet og din målgruppe. For å finne ut dette bør du analysere din målgruppe, deres preferanser og atferd på forskjellige plattformer, samt vurdere dine mål og budsjett for markedsføring.

Lag engasjerende annonser og innhold

For å engasjere og oppfordre målgruppen din til å handle, må du lage engasjerende annonser og innhold som fanger oppmerksomheten deres. Unngå generiske og kjedelige annonser. Fokuser i stedet på å tilby unikt innhold som skiller seg ut fra konkurrentene.

Test og optimaliser kampanjene dine

Performance marketing handler om å prøve ut forskjellige annonser og tilbud. Deretter er det viktig å teste kampanjene dine for å finne ut hva som fungerer best for målgruppen din og optimalisere kampanjene basert på dataene du samler inn.

Analyse og rapportering

Analyseverktøy lar deg spore resultatene dine og rapportere dem til ledelsen. Dette gir deg muligheten til å justere strategien og maksimere avkastningen på investeringen. Hvilke verktøy skal du bruke? Les videre så skal jeg fortelle deg om noen av de beste verktøyene på markedet i dag.

 

Performance marketing verktøy

Gode verktøy er avgjørende for å lykkes med performance marketing. Heldigvis finnes det mange verktøy som kan hjelpe deg med å spore og optimalisere kampanjene dine. Her er noen av de mest brukte og effektive verktøyene i bransjen.

Google Analytics

Google Analytics er et av de mest populære verktøyene for nettanalyse. Det gir deg detaljert innsikt i trafikken på nettstedet ditt, inkludert antall besøkende, trafikkilder, demografi og oppførsel. Med denne informasjonen kan du finjustere performance marketing-kampanjene dine og forbedre konverteringsfrekvensen.

Relevant artikkel: Slik setter du opp Google Analytics – steg for steg

Google Ads

Google Ads plasserer dine annonser i Google-søkeresultater, Google Display-nettverket og på YouTube. Du kan målrette annonsene mot spesifikke nøkkelord og målgrupper, og betaler kun når noen klikker på annonsen. Google Ads har også en rekke verktøy for å analysere og optimalisere kampanjene dine.

Relevant artikkel: Hva er Google Ads og hvordan virker annonsene?

Facebook Ads Manager

Facebook Ads Manager er et kraftig verktøy for å kjøre annonser på Facebook og Instagram. Du kan målrette annonsene dine mot spesifikke demografiske grupper, interesser og oppførsel. Verktøyet gir deg også innsikt i hvordan annonsene dine presterer, slik at du kan optimalisere kampanjene dine for bedre resultater.

Relevant artikkel: Kom i gang med markedsføring på Facebook

Semrush

Semrush er et SEO- og PPC-verktøy som gir deg omfattende innsikt i søkeord, konkurranse og trafikk. Du kan bruke SEMrush til å identifisere relevante søkeord, analysere konkurrentene dine og optimalisere kampanjene dine for bedre resultater.

Ahrefs

Ahrefs er et annet SEO-verktøy som er spesielt nyttig for nøkkelordsanalyse. Verktøyet gir deg innsikt i hvilke søkeord og nettsteder som gir trafikk til nettstedet ditt, og hvordan du kan optimalisere kampanjene dine for bedre resultater.

 

Performance marketing-trender å følge med på i Norge

Performance marketing utvikler seg stadig i tråd med nye trender og teknologier. Her er noen av de viktigste trendene å følge med på i Norge for øyeblikket:

Videoannonsering

Videoannonsering har blitt veldig populært de siste årene, og lite tyder på at denne trenden kommer til å avta. Mange har oppdaget at videoannonser kan gi høyere engasjement og bedre avkastning på investeringen.

Men resultatene kommer ikke uten videre eller av seg selv. Det er viktig å lage godt innhold som er tilpasset den riktige målgruppen og optimalisert for riktig kanal, spesielt fordi konkurransen begynner å bli like hard på YouTube som på Google.

Optimalisering for talebasert søk

Med den økende populariteten til taleassistenter og smarthøyttalere som Google Home og Amazon Echo, blir optimalisering for talebasert søk stadig viktigere. Bedrifter bør tilpasse innholdet sitt til naturlig språkbruk og brukerens hensikt med søket.

Influencer-markedsføring

Flere og flere bedrifter samarbeider med influensere for å nå ut til nye målgrupper og øke salget. Det kan være en veldig innbringende taktikk, men det er viktig å finne riktige influensere og lage innhold som er autentisk og engasjerende for følgerne deres.

Personalisering

Personalisering blir viktigere for hver dag som går. Ved å analysere data om målgruppen, kan bedrifter lage målrettede og relevante annonser som treffer potensielle kunder på riktig tidspunkt og i riktig kanal. Personalisering kan også øke kundelojalitet og gjentatte kjøp.

 

Kort oppsummert om performance marketing

Performance marketing øker sjansene for suksess i dagens digitale konkurransemarked. Ved å implementere de viktigste elementene i performance marketing, kan du nå ut til riktig målgruppe, lage engasjerende annonser og innhold, og optimalisere kampanjene dine basert på resultatene du oppnår.

I denne artikkelen har du fått en grundig innføring i performance marketing. Du har antakelig for lengst innsett om du kan gjennomføre dette selv eller ikke. Om du føler at det blir for omfattende å ta tak i på egen hånd, står vi i Tenk Digitalt klare til å hjelpe med iverksetting av performance marketing som kan skalere bedriften din til neste nivå.

 

Kilder og annet nyttig lesestoff

Adobe Experience: The definitive guide to performance marketing

Adtriba: Should All Marketing Be Performance Marketing?

Harvard Business Review: How Brand Building and Performance Marketing Can Work Together

Hunch: 5 biggest performance marketing challenges for agencies (+Solutions)

Lunio: Strategies to Improve Performance Marketing Efficiency

 

Del denne artikkelen

Picture of Jan Storehaug

Jan Storehaug

Daglig leder i Tenk Digitalt AS og foredragsholder. Jan har et stort engasjement for entreprenørskap og hvordan nye teknologier utfordrer oss og skaper nye muligheter. Les mer om Jans foredrag på Storehaug.no Send gjerne en epost til jan@tenkdigitalt.no eller ring 97512077 for en hyggelig prat!

Del denne artikkelen

Ta kontakt

Tenk Digitalt hjelper deg med din digitale strategi, nettsider som konverterer til salg og økt trafikk til dine nettsider. Vi kan også bistå med verdivurdering av din bedrift og bistand til å finne nye aksjonærer. Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale!