Hva er digital strategi? Ingen bedrift klarer seg uten! - Tenk Digitalt
Nærbilde av to øyer med refleksjoner binærkode overalt fra arbeid med utvikling av en digital strategi.

Hva er digital strategi? Ingen bedrift klarer seg uten!

Digital strategi er nødvendig for alle som vil oppnå noe på nett, spesielt bedrifter som ønsker å holde seg konkurransedyktige i en stadig mer digital verden.

Digital strategi hjelper bedrifter å utnytte digitale verktøy og plattformer til å oppnå sine mål. Det er en omfattende forretningstilnærming som krever forståelse av dine kunder og konkurrenter og hvordan de bruker teknologi for å nå målene sine.

Vi i Tenk Digitalt har utviklet en femstegs metode for å utforme en digital strategi. Denne metoden har vist seg å være et effektivt verktøy for våre kunder når vi planlegger deres digitale markedsføringsaktiviteter.

 

5 steg for å utvikle en digital strategi

Tenk Digitalt sine fem steg for å utvikle en effektiv digital strategi er som følger:

 1. Analyse: Gjør en analyse av din nåværende situasjon og sett dine mål
 2. Synlighet: Finn ut i hvilke kanaler du best får riktig synlighet for å nå din målgruppe i første fase av kjøpssyklusen
 3. Overbevise: Finn ut hvordan du overbeviser målgruppen din og hva slags innhold du skal publisere for å styrke din posisjon
 4. Konvertere: Få på plass en riktig oppskrift for å optimalisere dine nettsider for flere leads og salg
 5. Engasjement: Avklar hvordan du best skaper engasjement hos nye og eksisterende kunder

Vår metode blir brukt for å utvikle digital strategi for våre kunder. Du kan se eksempler på nettsider vi har utviklet for  El-Watch (produsent av trådløse sensorer), Voids (delingsplattform for parkering) og Avisomo (utstyrsleverandør for vertikalt landbruk). Har du et spennende foretak som trenger å utvikle en god digital strategi? Ta kontakt med oss.

 

Innhold:

 1. Hva er digital strategi?
 2. Hva oppnår du med digital strategi?
 3. Hvordan lager du en digital strategi?
 4. Syv tips for å sette en effektiv digital strategi til livs
 5. Nyttige verktøy for utvikling av en digital strategi?
 6. Hva har du lært om digital strategi?
 7. Tenk Digitalt sin oppskrift på en effektiv digital strategi

 

I slutten av denne artikkelen kommer vi til å forklare Tenk Digitalt sin metode for utvikling av en digital strategi i detalj. Men først må vi snakke litt om den grunnleggende tankegangen som ligger bak. La oss  finne ut hva en digital strategi egentlig er og hvorfor du bør ha en digital strategi for din virksomhet.

 

Hva er digital strategi?

Digital strategi er et verktøy som sikrer at alle digitale markedsaktiviteter synkroniseres i tråd med dine digitale målsettinger.

En digital strategi hjelper deg med å organisere all digital markedsføring og å fokusere den mot ditt ønskede resultat.

En digital strategi må derfor skissere bedriftens overordnede strategi og mål.

I tillegg definerer den de digitale aktivitetene du må gjennomføre for å oppnå ønskede resultater og holder deg på rett spor for å lykkes med dette.

 

Hva oppnår du med digital strategi?

Det er enkelt å si at en digital strategi hjelper deg med å nå din digitale målsetning, men når det gjøres ordentlig får du en rekke fordeler med på kjøpet. Blant annet får du oversikt over brukerdata, både på ditt eget nettsted og på sosiale medier.

Det fine med digital markedsføring er at du ikke lenger behøver å “synse” om hva som virker. Du måler. Du må derfor kontinuerlig oppdatere og analysere alle innsamlede data og bruke disse som verktøy for å videreutvikle din digitale strategi.

Oversikt over brukerdata gir deg innsikt i hva som engasjerer dine kunder. Det tillater deg blant annet å lage innhold som er spisset direkte mot din målgruppe. Dermed kan bedriftens markedsføringsressurser benyttes på de aktivitetene som gir best utbytte.

Når dette iverksettes på tvers av bedriftens digitale plattformer, utvides merkevarens rekkevidde.

 

Hvordan lager du en digital strategi?

Før du utvikler en digital strategi er viktig å definere bedriftens kortsiktige og langsiktige mål. Det vil gi deg et rammeverk som den digitale strategien kan formes etter og sikrer at du jobber i henhold til firmaets overordnede fremtidsplaner.

Neste steg i utviklingen er å kartlegge dine ressurser og sette et budsjett for dine markedsaktiviteter. Deretter må det kartlegges hvilke digitale kanaler bedriften har som kan benyttes i en digital strategi. (Nettsider, sosiale mediekontoer, e-postlister, reklamemateriell, videoer, bilder, innhold m.m.)

Når du har målsettinger, budsjett og verktøyene dine klart for deg, er det enklere å lage en effektiv digital strategi som du kan bruke som planverktøy for konkrete aktiviteter.

Neste steg er å lage en handlingsplan med en tidslinje som tydelig forteller når markedsaktiviteter skal gjennomføres for hvert delmål.

Handlingsplanen beskriver i tillegg hvem som er ansvarlig for de ulike markedsaktivitetene og hvordan de skal overvåkes for sporing og evaluering av fremgang og resultater.

Relevant artikkel: 7 Markedsføringstaktikker gir gode resultater

En innbitt kontorarbeider sitter med ryggen til og planlegger en digital strategi.

 

Syv tips for å sette en effektiv digital strategi til livs

Resultatene reflekterer hvor effektiv en digital strategi er. Derfor er det viktig å legge et godt grunnlag når du iverksetter din strategi.

Legg til rette for gode målinger og effektive justeringer slik at du oppnår ønskede resultater så effektivt som mulig. Her er syv steg å ta i startfasen som sikrer god utvikling av digitale strategier:

1. Vær målrettet!

Utviklingen av en digital strategi starter med å definere hva som skal til for å sikre bedriftens suksess. Pass deretter på at alle delmål jobber mot bedriftens overordnede mål og at alle disse overvåkes nøye. Det er det beste du kan gjøre for å vurdere hvorvidt strategien din fungerer som den skal eller om den må justeres.

2. Kjenn din målgruppe!

Å vite hvem du retter dine markedsaktiviteter mot er essensielt for å lykkes. Hvordan skal du kunne treffe din målgruppe om du skriver innhold som de ikke har noe forhold til? Enhver kampanje starter med å definere målgruppen. Finn ut hva de liker og trenger, og juster markedsføringen deretter.

3. Bygg relasjoner!

Ta kontakt med eksisterende kunder via e-post eller sosiale medier som LinkedIn eller Twitter og bygg relasjoner. Dette kan gjøres ved å gi nyttige råd eller å tilby rabatter på produkter eller tjenester som engasjerer din målgruppe.

4. Skap kvalitetsinnhold!

Når du vet hvem målgruppen din er og hvilke interesser de har kan du lage innhold som appellerer til dem. Når du publiserer blogginnlegg, artikler, videoer eller podcaster med god informasjon kan du inkludere små drypp om den egen merkevare eller produktene/tjenestene du tilbyr.

5. Prioriter SEO!

Konkurransen om rangering for nøkkelord tar aldri slutt. Søkemotosoptilmalisering (SEO) er en av de viktigste aktivitetene du kan gjøre som gir målbare resultater. De viktigste nøkkelordene for din bransje endrer seg regelmessig i tråd med konkurransen og brukernes interesser. Det krever konstant overvåking av konkurrenter, rangeringer og trafikkvolum for å få størst utbytte av SEO. Skjerp innsatsen på denne fronten.

6. Juster din digitale strategi!

Justering av din digitale strategi er et viktig skritt for å sikre at du når målene dine. Når du har laget en plan for å øke digitalt engasjement, er det viktig å teste effektiviteten av denne planen.

A/B-testing kan for eksempel hjelpe deg med å forstå hvilke elementer som fungerer bra og som kan utnyttes i fremtidige kampanjer. Spørreundersøkelser kan brukes til å finne ut hva brukerne synes om din digitale tilstedeværelse.

7. Legg til rette for resultatmåling!

For å kunne justere strategien må du først legge til rette for regelmessig gjennomgang og vurdering av resultater. Da først kan du finne ut om det er behov for endringer for å oppnå de ønskede resultatene.

Sett opp sporing av KPI-er (Key Performance Indicators) som nettstedstrafikk, brukerengasjement, konverteringsfrekvenser og salgsgenerering. Dette brukes til å vurdere ytelsen til en digital strategi. Hvordan setter du opp slike målinger? Du bruker ett eller flere av verktøyene vi tar for oss i neste kapittel.

 

Nyttige verktøy for utvikling av en digital strategi?

Organiseringsverktøy for innholdsmarkedsføring er veldig nyttig for å koordinere bloggposter, sosiale medie-poster og epostmarkedsføring. Disse programmene hjelper deg å fokusere din innholdsproduksjon mot spesifikke delmål på kryss av dine digitale kanaler. Vi anbefaler CoSchedule, Percolate, Asana eller StoryChief.

Etter hvert som din digitale strategi begynner å skaffe deg større kundemasse er det nødvendig å organisere hva dine brukere gjør, hvilke sider de besøker, hva de laster ned og hvilke budskap de responderer best på. Det finnes en rekke verktøy som kan hjelpe deg med dette. Vi anbefaler HubSpot, EngageBay, PipeDrive eller Freshsales.

SEO må som sagt prioriteres for å sikre at strategien treffer sin målgruppe på nett, men konkurransen kan være hard. Derfor må du nøye analysere konkurrentenes og dine egne SEO-tiltak.

Det finnes en rekke gode verktøy til dette, deriblant Google Search Console og Google Analytics. I tillegg anbefaler vi å benytte seg av et tilleggsverktøy som gir deg mer detaljert innsikt, slik som Clearscope, Ahrefs, Semrush eller Surfer SEO.

 

Hva har du lært om digital strategi?

Møter du hard konkurranse i markedet? Sliter du med å øke konverteringsraten på bedriftens nettsted? Da kan det hende at du trenger å justere strategien. I denne artikkelen har du lært hva en digital strategi er og hvordan den utvikles.

Vi har også sett på beste praksiser for å lykkes med en digital strategi, samt listet opp noen gode verktøy som kan hjelpe bedrifter med dette. Men teori og praksis er to forskjellige ting. Digitale strategier utvikles forskjellig for hver eneste bedrift.

Det viktigste du gjør er å etablere gode rutiner for planlegging og gjennomføring av din digitale strategi. Deretter må du belage deg på en del testing, justering og feiling. Husk bare at for hvert feilsteg, og hver justering, er du ett steg nærmere suksess.

 

Tenk Digitalt sin oppskrift på en effektiv digital strategi

Som lovt, skal vi nå forklare de fem stegene vi bruker for å utvikle digitale strategier for våre kunder. Merk at dette er en oppsummering av en omfattende strategi med mange flere faser og detaljer enn vi kommer inn på i denne artikkelen. Klikk på denne linken for å lese vår komplette lærebok for utvikling av digital strategi og kommuniksajonsstrategi.

 

Steg 1: Analyse av din nåværende situasjon og fastsetting av mål

For å lykkes med en digital strategi kreves det en god plan, fastsatte mål og kontinuerlig vurdering og optimalisering av strategien. Første steg er å analysere bedriftens tilstedeværelse på digitale plattformer. Det hjelper deg å forstå din nåværende situasjon og sammenligne funnene med bedriftens overordnede strategi.

Mange undervurderer trafikkmengden som kreves for å generere bestillinger eller leads fra nettstedet. En konverteringsgrad på over 1 % anses som ganske bra. Trafikk og konverteringsgrad er viktige faktorer som bør måles ofte. Merk at trafikkmengden i seg selv ikke er det viktigste, men at det ofte er en sammenheng mellom trafikk og antall konverteringer.

 

Steg 2: Synlighet – Nå målgruppen i første fase av kjøpssyklusen

Når potensielle kunder innser sitt behov og søker etter informasjon om produkter eller tjenester starter mange kjøpsprosesser med et Googlesøk. Om kundens behov er mindre tydelig, eller produktet ditt helt nytt, kan sosiale medier være en mer hensiktsmessig kanal for å nå ut til potensielle kunder.

Merkevaren spiller en viktig rolle i å skape tillit. Den bør stå sentralt når du utformer din digitale strategi. Merkevaren er summen av inntrykk kundene har av dine produkter eller tjenester, noe som påvirker hvordan godt du engasjerer eksisterende og nye kunder.

Google verdsetter sterke merkevarer og måler dette med å studere direktetrafikk til nettsiden din og søk på merkevaren. Jo mer trafikk, nettsøk og ekstern linking som kommer til nettstedet ditt, jo høyere domeneautoritet får bedriften på nett. Dette hjelper deg med å rangere bedre i søkeresultatene.

 

Steg 3: Overbevise – Publisere innhold som styrker din posisjon

I vurderingsfasen av kjøpssyklusen bør din digitale strategi sikre at du har overbevisende innhold på nettsidene. Målet er å vise at bedriften har den beste kompetansen og de beste løsningene til de beste prisene til potensielle kunder.

Innholdsmarkedsføring i form av kvalitetsartikler er en effektiv måte å nå ut til målgruppen og overbevise besøkende om bedriftens verdifulle kompetanse. Å optimalisere innholdet for søkemotorer bidrar til å tiltrekke nye besøkende som oppdager produktene eller tjenestene.

 

Steg 4: Konvertere – Optimaliser for økt kontakt og salg

I beslutningsfasen av kjøpssyklusen velger potensielle kunder en leverandør. Da er det kritisk at din digitale strategi har tatt høyde for optimalisering for konvertering på nettstedet. Ved å optimalisere konverteringsbanene kan man oppleve betydelig økning i salg og omsetning.

For nettbutikker og leverandører av online kurs kan konverteringen skje direkte på nettsiden. For bedrifter som selger andre produkter og tjenester, særlig B2B, er det ofte nødvendig med en samtale eller et møte for å bygge tillit og forhandle om en avtale. I slike tilfeller fokuseres konverteringsstrategien på å samle leads fra besøkende på nettsidene for å etablere kontakt med potensielle kunder.

 

Steg 5: Engasjere nye og eksisterende kunder

I gjennomføringsfasen av kjøpssyklusen bør målet være å begeistre kunden, slik at de blir ambassadører og anbefaler deg til sitt nettverk. Fornøyde kunder vil sannsynligvis kjøpe igjen og spre ordet om dine produkter eller tjenester.

Kundeanmeldelser og casestudier på nettstedet ditt kan bygge tillit blant potensielle nye kunder. Det er viktig å ha en plan for håndtering av dårlig omtale og sørge for at anmeldelser er tilgjengelige også på sosiale medier. God kundeservice er også essensielt.

 

Kilder og annet nyttig lesestoff

Adobe Experience Cloud Blog: Digital Marketing Strategy: 11 Essential Must-Know Marketing Strategies

Boston Consulting Group: The Five Rules of Digital Strategy

HubSpot: The Ultimate Guide to Marketing Strategies & How to Improve Your Digital Presence

IOP Science: Characteristics of the digital marketing advantages and disadvantages

Kingsnorth, Simon: Digital Marketing Strategy: An Integrated Approach to Online Marketing

Science Journal of Business and Management: Precision Retail Marketing Strategy Based on Digital Marketing Model

Del denne artikkelen

Jan Storehaug

Jan Storehaug

Daglig leder i Tenk Digitalt AS og foredragsholder. Jan har et stort engasjement for entreprenørskap og hvordan nye teknologier utfordrer oss og skaper nye muligheter. Les mer om Jans foredrag på Storehaug.no Send gjerne en epost til jan@tenkdigitalt.no eller ring 97512077 for en hyggelig prat!

Del denne artikkelen

Ta kontakt

Tenk Digitalt hjelper deg med din digitale strategi, nettsider som konverterer til salg og økt trafikk til dine nettsider. Vi kan også bistå med verdivurdering av din bedrift og bistand til å finne nye aksjonærer. Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale!