ChatGPT: Funksjoner, bruksområder og start-guide - Tenk Digitalt
To kontorarbeidere sitter og jobber med ChatGPT.

ChatGPT: Funksjoner, bruksområder og start-guide

ChatGPT 4.0 fra OpenAI slo ned som en bombe. Italia forbød bruken, men ombestemte seg. Den amerikanske presidenten innkalte til ekstraordinært møte, EU fremskyndet AI-lovgivningen og Elon Musk med flere mente dette var så “farlig” at han ledet et opprop for å sette utviklingen på pause.

Hva er det med ChatGPT som har skapt så mye oppmerksomhet?

Med ChatGPT kan nemlig alle bruke kunstig intelligens, både på jobb og privat. Du stiller spørsmål og får svar i et enkelt chat grensesnitt.

Undersøkelser fra det anerkjente universitetet i USA, MIT viser spektakulær økning i effektivitet blant de som tar verktøyet i bruk.

Ikke bare blir du mer effektiv i jobben, men du får bedre kvalitet på arbeidet, bedre arbeidsflyt og større jobbtilfredshet. Dette var kun noen av de mange funnene.

Les også: Smartere salgsstrategi og markedsføring med kunstig intelligens (AI)

Innhold

 1. Det nyttigste IT-verktøyet på 40 år
 2. ChatGPT er din nye assistent, med svar på «alt»
 3. ChatGPT kontra andre språkmodeller
 4. Gratisversjonen kan ikke måle seg med ChatGPT 4.0
 5. ChatGPT er en språkmodell, men hva er det?
 6. ChatGPT lener seg på gamle data og farer med løgn
 7. Slik utnytter du ChatGPT på best vis: Still riktige spørsmål
 8. AIPRM-prompter er best for å instruere ChatGPT
 9. 1000+ plugins gir ChatGPT superkrefter
 10. Detaljert brukermanual: Slik snakker du med ChatGPT
 11. Detaljert beskrivelse: Hva er ChatGPT egentlig?
 12. Begrensninger og etiske hensyn med ChatGPT

Det nyttigeste IT-verktøyet på 40 år

Jeg har selv brukt ChatGPT en stund og lærer nye ting jeg kan bruke den til som gir meg bakoversveis.

Vil du lage nettsider? Designe en powerpointpresentasjon? Skrive kode? Skrive sammendrag av store PDFer, finne troverdige kilder og struktur og innhold til artikler?

Ja, da kan ChatGPT hjelpe deg.

I mine snart 40 år i IT-bransjen har jeg aldri sett et så transformativt verktøy som er så enkelt å ta i bruk. Og nye måter å bruke den på dukker opp, nesten daglig.

Jeg kan skrive under på utsagnet om at du ikke behøver å frykte at AI vil ta over jobben din (enda). Men jeg kan garantere deg at du vil tape i konkurransen med en som har lært seg å bruke disse verktøyene, om du ikke selv følger med i timen  

Her skal jeg vise deg steg for steg hvordan du kommer i gang.

Har du allerede tatt det i bruk, skal jeg vise deg hvordan du kan jobbe enda smartere.

ChatGPT er din nye assistent, med svar på «alt»

Brukt riktig kan du bli mer effektiv og få hjelp til mer eller mindre alt du gjør foran en dataskjerm, privat og på jobb.

Brukt feil ender du opp med mye tull & tøys forkledd som en troverdig tekst, men også direkte misvisende informasjon som i verste fall kan få store konsekvenser.

Før du begynner: Se på ChatGPT som en særdeles innsiktsfull ny kollega som kan hjelpe deg med svært mye. Merk også at din nye kollega til tider er en lystløgner og kan komme med tilsynelatende gode forklaringer som kan vise seg å være det reneste sprøyt.

ChatGPT ikke den eneste språkmodellen du kan bruke.  Bard fra Google og Microsofts versjon av ChatGPT med Bing er med ChatGPT imidlertid de mest omtalte AI språkmodellene. Min erfaring så langt er at ChatGPT er den beste av de tre.

I denne artikkelen fokuserer jeg på ChatGPT fra OpenAI.

ChatGPT kontra andre språkmodeller

Siden ChatGPT ble sluppet har det raskt dukket opp et utall av mer eller mindre konkurransedyktige alternativer. Her er en liste over noen av de mest spennende språkmodellene for øyeblikket:

1. GPT-4 (OpenAI)

Styrker: Økt nøyaktighet og presisjon, kompleks resonnementsevne, genererer både språk og bilder.
Svakheter: Lukket kildekode, vanskelig å revidere eller modifisere. Kan være langsom i visse sammenhenger.

2. GPT-3.5 (OpenAI)

Styrker: God til innholdsgenerering, god på SEO-optimalisering og e-postkampanjer.
Svakheter: Mindre nøyaktig enn GPT-4, begrenset relevans grunnet eldre treningsdata.

3. IBM Watson

Styrker: Gir full kontroll over viktige data, modeller, læring og API. Lærer effektivt fra mindre datamengder. Tilgjengelig på tvers av forskjellige skyplattformer, unngår leverandørlås.
Svakheter: Behandler ikke strukturerte data direkte. Begrensede ressurser for å håndtere økende datavolum. Vedlikehold kan være en utfordring.

4. Google BERT

Styrker: Høy nøyaktighet og krever mindre treningstid. Håndterer korte inngangssekvenser godt.
Kostnadseffektiv, gratis. Enkel å fintune. God for klassifiseringsoppgaver.
Svakheter: Mindre fleksibel i tekstgenerering sammenlignet med GPT-modeller. Krever betydelig tilpasning for spesifikke applikasjoner.

5. Cohere

Styrker: Spesielt rettet mot bedriftssektoren. Forstår og forutser kundetrender og -behov, og tilbyr innsikt og tilbakemeldinger for å forbedre kundetilfredshet og -lojalitet.
Svakheter: Kan slite med å håndtere komplekse eller tvetydige forespørsler som krever menneskelig dømmekraft eller ekspertise. Dyrere enn andre språkmodeller.

6. Claude (Anthropic)

Styrker: Fremragende for automatisert nettstedsforvaltning og markedsføringsoptimalisering. Fokus på å være hjelpsom, etisk ansvarlig, og nøyaktig.
Svakheter: Ujevn kvalitet på ferdigheter. Vanskelig å tilpasse. Skjevheter fra treningsdata kan forekomme.

7. PaLM 2 (Google)

Styrker: Fungerer på et bredt spekter av enheter og applikasjoner. Den er også mer nøyaktig og sikrere enn sin forgjenger, noe som reduserer risikoen for skadelig bruk.
Svakheter: Kan være utfordrende å trene. Implementering kan kreve betydelig databehandlingskraft, og kompleksiteten i verktøyet gjør læringskurven høy.

Gratisversjonen kan ikke måle seg med ChatGPT 4.0

Har du enda ikke registrert deg for å bruke ChatGPT?

Gå til OpenAI.com og registrer deg og du får tilgang.

Du kommer et stykke med gratisversjonen, men sjeldent kan jeg anbefale så sterkt at du med en gang bør gå for betalversjonen til USD 20 per måned. Da får du tilgang til den siste versjonen, GPT-4, som på de fleste områder er klart bedre enn versjon 3.5.

Med «pro versjonen» får du nemlig tilgang til internett, DALL-E bildegenerator og en drøss med nyttige plugins som SEO Core AI, Bramework, AI PDF og Content Rewriter.

Med tilgang til internett er ikke ChatGPT lenger begrenset til data fra september 2021.

Tilgangen til online søk tillater deg også å bruke ChatGPT til å finne kilder, opplyse hvor kildene er hentet fra og få den til å gjøre oppgaver du ber den om. Den vil da søke online og gjøre nær sagt hva som helst med bakgrunn i treningsdataene i kombinasjon med hva den finner på nett.

ChatGPT er en språkmodell, men hva er det?

For å forstå muligheter og begrensninger ved bruk av ChatGPT er det greit å forstå hva en språkmodell er.

En språkmodell er utviklet for å forstå og generere menneskelignende tekst basert på den informasjonen den har blitt trent på.

Modellen er trent på store mengder tekst fra ulike kilder, som bøker, artikler og nettsteder, for å utvikle et bredt ordforråd og en forståelse av språkets struktur og sammenheng

Når du bruker en språkmodell som ChatGPT, kan du stille spørsmål eller gi instruksjoner, og modellen vil generere en respons basert på den informasjonen den har lært. Modellen prøver å forutsi hvilken tekst som passer best som svar, basert på konteksten den har mottatt.

Derfor kan du ikke stole på at det den skriver, stemmer.

Du må derfor være ekstra nøye med å sjekke påstander den kommer med, ofte manuelt ved å søke på nettet og få bekreftet fra troverdige kilder at det som skrives kan bekreftes.

ChatGPT lener seg på gamle data og farer med løgn

Som mange har erfart, er ChatGPT en lystløgner.

Det er viktig å merke seg at språkmodeller ikke har en faktisk forståelse eller «bevissthet».

De blander fakta med fiksjon, fordi de prøver å forutsi hvilken tekst som passer best – og sjekker ikke nødvendigvis at det stemmer.

Den analyserer bare tekst og genererer svar basert på statistiske mønstre som er lært.

Det kan derfor ikke understrekes nok hvor viktig det er å være kritisk og sjekke nøye svarene den gir, spesielt når det gjelder fakta og nøyaktighet på det som skrives.

Heldigvis er dette et langt mindre problem for dem som har oppgradert til GPT-4.

Slik utnytter du ChatGPT på best vis: Still riktige spørsmål

Jeg har hørt fra mange at de har testet ChatGPT, men ikke fått så mye av ut av verdi.

Kunsten er å stille spørsmålene på riktig måte og etterprøve at svarene du får stemmer.

Det gjør du med litt erfaring, og ved å bruke enkle teknikker som jeg vil vise deg i denne artikkelen.

Enkelt forklart så handler det om å skrive eller finne gode og riktige prompts –  instruksjoner for hva du er ute etter.

Vær svært detaljert i beskrivelsen av hva du vil ha svar på.

Desto mer spesifikk du er i beskrivelsen av hva du er ute etter, desto bedre resultat får du.

Jeg skriver gjerne beskrivelsen av hva jeg er ute etter på engelsk og angir at jeg vil har resultatet på norsk. Min erfaring er at norsk i denne sammenhengen er langt bedre enn hva Google translate klarer å oversette.

AIPRM-prompter er best for å instruere ChatGPT

Du kan bruke en plugin eller spørre GPT-4 om lenker til artikler som publiserer eksempler på gode prompter.

I dette tilfelle var jeg ute etter noe helt spesifikt og brukte en tjeneste som heter AIPRM for ChatGPT.

Bruker du nettleser Chrome, legger du den til som en extension og den dukker opp hver gang du logger deg på hos OpenAI.

Som med det meste annet i denne verden er det en gratisversjon, men også her anbefaler jeg å ta i bruk den betalte versjonen.

Hos meg ser det slik ut:

AIPRM skriver prompter for ChatGPT

I den betalte versjonen har du prompter laget av leverandøren, men også alle som er lagt til av brukere. De mest populære som har flest visninger og brukere ligger øverst. Du kan også søke opp det du er ute etter og får frem ulike promptgeneratiorer for hundrevis av formål. Da velger du en prompt og kan med en enkel setning beskrive hva du er ute etter.

AIPRM og den valgte prompten vil automatisk detaljskrive hva du ellers selv måtte ha spesifisert og resultatet blir mye mer nøyaktig.

I skrivende stund er 4638 «public» prompts tilgjengelig på AIPRM, mens «verified» prompts later til å overskride 100, men dette oppdateres daglig. Desto mer du betaler, desto flere skreddersydde prompter får du. Du kommer langt med den rimeligste lisensen.

1000+ plugins gir ChatGPT superkrefter

Med plugins får du utvidet funksjonalitet som dekker spesifikke behov og dessuten muligheten til integrere med ulike tjenester og API-er (Application Programming Interfaces) Hver plugin er designet for å håndtere bestemte oppgaver eller dekke  tjenester som gir mer skreddersydde resultater.

Installasjonen går av seg selv. Svarene du får når du har aktivert en plugin er spesifikt bestemt av hva hver enkelt tjeneste tilbyr.

Mer enn 260 plugins er tilgjengelig for ChatGPT

Les gjennom en PDF og gi sammendrag

Et eksempel jeg bruker selv er en plugin som gjør at du kan be den lese en PDF og gi et sammendrag på norsk av teksten.

Når du velger benytter ChatGPT-4 vil du finne en drop-down meny øverst i vendter hjørne, der kan du velge mellom GPT-4 med alle internettfunksjoner tilgjengelig, GPT-3.5 med begrensede funksjoner eller Plugins.

ChatGPT valg når du har installert GPT-4.

Med plugins valgt kan jeg deretter velge ulike spesifikke funksjoner.

Når jeg for eksempel aktiverer ChatWithPDF plugin, kan jeg i chatvinduet skrive «Les gjennom PDF som du finner på denne linken: LINK TIL PDF og gi meg et sammendrag på norsk.»

Prøv selv. Det er utrolig tidsbesparende om du har kilder til mange PDFer på engelsk som du vil ha et sammendrag av på norsk.

Du kan også stille spørsmål om innholdet i PDFen og be den finne sitater eller kilder til teksten m.v.

Med plugins for ChatGPT får du tilgang til enda flere resursser

Eksemplene på plugins er mange. Du kan for eksempel be den oversette tekst til forskjellige språk, generere kode, foreslå matoppskrifter, foreslå online oppdaterte reiser, og mye mer. For øyeblikket er det over 1000 plugins tilgjengelig. Du finner de i «plugins store». De er gratis og installeres med et klikk.

Ser du etter en foredragsholder til ditt arrangement eller en som kan lede din interne workshop om praktisk bruk av verktøy som ChatGPT? Les mer om Jan Sollid Storehaug og tjenester jeg tilbyr her.

Plugins gir også muligheten til å integrere med eksterne API-er  som gjør det mulig å hente data eller utføre handlinger fra tredjeparts tjenester. Dette gjør det mulig for å få tilgang til oppdatert informasjon fra forskjellige kilder og tilby mer nøyaktige og relevante svar.

Eksempler på noen plugins

 1. Prompt Perfect: Denne hjelper deg å skrive de beste prompt – instruksjoner for det du vil ha hjelp til ​.
 2. Wolfram: Gir avansert databehandling, matematikk og sanntidsdata for å løse alle typer spørsmål.
 3. Zapier: Lar brukerne samhandle med over 5000 forskjellige apper, f.eks Gmail, MS Outlook, Slack og mange flere​
 4. Kayak: Lar deg bestille flyreiser og hoteller, med reiseanbefalinger
 5. Link Reader: Leser innholdet av alle typer lenker, inkludert websider, PDFer, bilder og mer​.
 6. Speak: Hjelper deg til å lære hvordan du sier noe på andre språk
 7. There’s an AI For That: En samling av forskjellige verktøy du kan bruke i ditt profesjonelle og personlige liv
 8. Instacart: Mat- og drikkeoppskrifter
 9. MixerBox OnePlayer: En alt-i-ett musikk-kompilator som samler sanger og lager spillelister.
 10. LikeWise: En database du kan bruke for å søke etter podcasts

LES OGSÅ: 15 Best ChatGPT Plugins You Should Use Right Now

Lag alle bilder du trenger med ChatGPT og Midjourney

Jeg har brukt Midjourney en tid. Det er en tjeneste som lager bilder basert på tekst på samme måte som OpenAI’s DALL-E og Stable Diffusion​.

Og ja, jeg har fått en del morsomme bilder, men har strevde med å lage bilder som jeg faktisk kan bruke til noe.

I mitt tilfelle er det illustrasjoner til artikler som jeg ikke finner på betalte eller gratis billedtjenster som f.eks Pixabay og Depositphotos.

Ofte blir det en tidstyv med heller magre resultater. Helt til jeg forsto hvordan jeg skulle skrive en riktig prompt for Midjourney. Dette bildet fikk jeg på første forsøk:

Illustrasjon laget med prompt for Midjourney

Hvordan jeg fikk til det? Med ChatGPT selvsagt.

Eksempel på en prompt for Midjourney

/imagine prompt: A laboratory, a conscious AI appears as a humanoid interacting almost, but not exactly looking human, with a young woman surrounded by a group of humans in the background, captured with a high-resolution camera, realistic photo in JPEG format, ar 792:520 –v 5

Har du spørsmål? Send meg gjerne en epost på jan@tenkdigitalt.no

I dybden om ChatGPT – Brukermanual, spørsmål og svar

Avsnittet under ble skrevet i samarbeid med ChatGPT som Tenk Digitalts teksteditor. Teksten foran er stort sett skrevet av meg selv, men jeg har brukt GPT-4 til å slå opp enkelte ord og uttrykk.

Om du vil se en 100 % AI-generert tekst, laget av ChatGPT, les denne: Norges beste digitalbyråer ifølge ChatGPT

Se også hvordan min venn, Paal Stavrum, daglig leder i miniforetak.no etter en hyggelig prat om bruk av bruk av ChatGPT snudde seg rundt og med GPT-4 skrev artikkelen «Kunstig intelligens i miniforetak«.

Detaljert brukermanual: Slik snakker du med ChatGPT

ChatGPTs brukergrensesnitt er designet for å være enkelt og intuitivt.

På forsiden vil du se et tekstfelt der du kan skrive inn dine spørsmål eller prompts.

Når du har skrevet inn din tekst, kan du bare trykke enter, og ChatGPT vil generere et svar.

Du kan tilpasse opplevelsen din med ChatGPT ved å justere innstillingene.

Du kan for eksempel endre lengden på de genererte svarene, eller sette modellen til å være mer eller mindre kreativ.

Hvordan starte en samtale med ChatGPT

Å starte en samtale med ChatGPT er så enkelt som å skrive inn en prompt i tekstboksen. Dette kan være et spørsmål, en setning, eller bare et enkelt ord.

ChatGPT vil deretter generere et svar basert på din input.

Tips for å kommunisere effektivt med ChatGPT

For å få mest mulig ut av din kommunikasjon med ChatGPT, prøv å være så spesifikk som mulig med dine prompts.

Jo mer presis din forespørsel er, desto mer nøyaktig og relevant vil svaret være.

Hvis du er misfornøyd med svaret, kan du prøve å omformulere din forespørsel eller stille et mer spesifikt spørsmål.

Hvordan få hjelp når du trenger det

Hvis du støter på et problem du ikke kan løse på egen hånd, er det flere steder du kan få hjelp.

OpenAI har en omfattende dokumentasjon og et brukerforum der du kan søke etter løsninger på problemer.

Du kan også kontakte OpenAI’s brukerstøtte for mer direkte hjelp.

Teknologien bak ChatGPT utvikler seg raskt, og det er alltid nye funksjoner og forbedringer på vei.

For å holde deg oppdatert med de nyeste utviklingene, kan du følge OpenAI på sosiale medier, abonnere på deres nyhetsbrev, eller regelmessig sjekke deres blogg og nettside. På denne måten kan du sørge for at du alltid får mest mulig ut av ChatGPT.

Detaljert beskrivelse: Hva er ChatGPT egentlig?

ChatGPT er en avansert tekstgenerator drevet av AI. Den bruker en dyp læringmodell designet for å håndtere sekvensielle data, som tekst.

Kjernen i ChatGPT er en transformer-basert modell kalt GPT (Generative Pretrained Transformer). Denne modellen er forhåndsopplært på en massiv mengde tekstdata og har lært seg å forstå strukturen og betydningen av språk.

Når du gir en intstruksjon til ChatGPT, vil den analysere dette basert på hva den har lært under trening, og generere et passende svar.

Det er derfor ChatGPT kan svare på et bredt spekter av forespørsler, fra å generere kreative skrivestiler til å gi faktainformasjon om en rekke emner.

Det som virkelig gjør ChatGPT spesielt, er dets evne til kreativ skriving.

Med den riktige prompten kan ChatGPT generere nær sagt hva som helst av tekst. Dette åpner døren for utrolige muligheter, fra å hjelpe forfattere med å overkomme skrivesperre, til å skape engasjerende innhold for markedsføringskampanjer.

Med videre utvikling og forbedring, vil potensialet for denne AI teknologien bare fortsette å vokse. 

ChatGPT er ikke bare en teknologisk nyskapning, men også en kraftig ressurs med mange praktiske bruksområder. Fra bedrifter til individuelle brukere og utdanningssektoren er bare noen av feltene som kan dra nytte av ChatGPT.

Begrensninger og etiske hensyn med ChatGPT

Som med all teknologi, er det viktig å erkjenne at ChatGPT også har sine begrensninger og at vi må ta etiske hensyn.

Oversikt over potensielle begrensninger

ChatGPT er i stand til å generere imponerende menneskelignende tekst, men den forstår ikke tekst på samme måte som mennesker gjør.

Det betyr at den kan gjøre feil, misforstå kommandoer, eller generere innhold som er upassende eller misvisende.

Videre er den avhengig av den informasjonen den ble trent på, noe som betyr at den kan gjenskape fordommer eller misinformasjon som finnes i kildedataene.

Diskusjon om AI og etikk

Etiske spørsmål rundt AI inkluderer bekymringer om personvern, sikkerhet og rettferdighet.

For ChatGPT spesifikt, er det viktig å tenke på hvordan vi kan sikre at teknologien brukes på en ansvarlig måte, for å unngå misbruk eller utilsiktede konsekvenser.

Dette krever konstant overvåkning, regulering, og en åpen dialog om hvordan vi kan oppnå det beste balansen mellom innovasjon og etisk ansvar.

FAQ om ChatGPT

Det er mange spørsmål som dukker opp når folk begynner å bruke ChatGPT. La oss ta en titt på noen av de mest vanlige spørsmålene.

Kan jeg bruke ChatGPT på andre språk enn engelsk?

Ja, ChatGPT støtter mange språk, ikke bare engelsk. Imidlertid er den mest kompetent på engelsk, ettersom det meste av treningsdataene den har lært fra er på engelsk. Prestasjonen kan variere på andre språk, men ChatGPT kan generelt produsere fornuftige svar på mange populære språk.

Hva er forskjellen mellom GPT-3 og GPT-4?

GPT-4 er en oppdatert versjon av GPT-3. Det er den fjerde iterasjonen av «Generative Pretrained Transformer» (GPT-modellene) utviklet av OpenAI.

Hver ny versjon har sett betydelige forbedringer i ytelse og evne til å generere relevant tekst med bedre flyt.

Spesifikke oppdateringer og forskjeller mellom GPT-3 og GPT-4 vil avhenge av endringer som er gjort av OpenAI.

Hvordan opprettholder OpenAI datasikkerheten til ChatGPT?

OpenAI tar datasikkerhet svært alvorlig. Alle samtaler med ChatGPT er konfidensielle og anonyme.

De blir ikke lagret eller brukt til å trene modellen. OpenAI implementerer strenge sikkerhetstiltak for å sikre at brukerdata er beskyttet.

Er det noen restriksjoner for bruk av ChatGPT?

Ja, det er visse retningslinjer for bruk av ChatGPT.

For eksempel skal det ikke brukes til å generere villedende eller skadelig innhold.

Det skal heller ikke brukes til å produsere innhold som oppmuntrer til vold eller ulovlige aktiviteter.

For mer detaljerte retningslinjer, kan du sjekke OpenAI’s brukeravtale.

Hvordan kan jeg gi tilbakemelding eller foreslå forbedringer til ChatGPT?

OpenAI oppfordrer brukere til å gi tilbakemelding på ChatGPT.

Du kan vanligvis gjøre dette direkte gjennom brukergrensesnittet. Din tilbakemelding hjelper OpenAI med å identifisere problemer og gjøre forbedringer i fremtidige versjoner av modellen.

Hvordan ChatGPT kan hjelpe næringslivet?

Bedrifter kan tjene stort på ChatGPT’s evne til å generere tekst. Det kan fungere som en kundeserviceassistent, den kan håndtere  kundespørsmål med presisjon og effektivitet, og frigjøre tid for ansatte til å håndtere mer komplekse henvendelser.

I tillegg kan ChatGPT benyttes for å generere kreativt innhold. Eksempler er mange – fra produktbeskrivelser til blogginnlegg til hjelp for markedsføringsteam med å produsere engasjerende innhold på kort tid.

Hvordan ChatGPT brukes som en personlig assistent?

For individuelle brukere fungerer ChatGPT som en personlig assistent, klar til å hjelpe med alt fra å skrive e-poster til å generere ideer for en roman.

Den er også en utmerket læringsressurs som kan forklare kompliserte emner på en forståelig måte.

Hvordan kan ChatGPT brukes i utdanningsektoren?

I utdanningssektoren kan ChatGPT bli en verdifull læringspartner.

Den kan hjelpe studenter med å forstå komplekse emner, generere øvingsoppgaver, og til og med hjelpe lærere med å utvikle undervisningsmateriell.

Dens evne til å tilpasse seg brukerens behov gjør den til en fleksibel læringsressurs.

Del denne artikkelen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Jan Sollid Storehaug

Jan Sollid Storehaug

Daglig leder i Tenk Digitalt AS og foredragsholder. Jan har et stort engasjement for entreprenørskap og hvordan nye teknologier utfordrer oss og skaper nye muligheter. Les mer om Jans foredrag på Storehaug.no Send gjerne en epost til jan@tenkdigitalt.no eller ring 97512077 for en hyggelig prat!

Vi kan hjelpe deg med:

CTA-contact-us-new.png

Digital strategi

Tenk Digitalt kan hjelpe din bedrift å lage en praktisk plan for digital kommunikasjon og markedsføring. Vi diskuterer din digitale strategi og undersøker dine konkurrenter. Deretter kommer vi med konkrete forslag til forbedringer.

landingpage

Nettsider som virker

Har du nettsider som er godt egnet for digital markedsføring? Vi kan undersøke hvor godt nettstedet virker. Få en gratis vurdering av dine nettsider med konkrete forslag til forbedringer. Små endringer kan gi store resultater!

homepage-seo

Synlighet

Hvordan driver du trafikk til nettsidene dine? Tenk Digitalt kan lage innhold, optimalisere for søk, samt drive trafikk med sosiale medier, e-post og andre kanaler. Effektive nettsider gir mange besøk som konverteres til salg.

Jan Sollid Storehaug markedsføring i sosiale medier

Verdivurdering

Tenk Digitalt bistår gründere eller styrer som vurderer salg av sin virksomhet. Vi hjelper deg med riktig kommunikasjon mot din målgruppe. Første steg er å gjennomføre en grundig verdivurdering av din virksomhet..

Se hvordan trafikken stiger med en blogg

Finne investorer

Vi har oversikt over alle norske investorer og vet hvilke bransjer og hvilke investeringsfaser de er interessert i. Vi kan bistå ved små og store kapitalutvidelser og har deltatt i mange suksessrike norske og internasjonale emisjoner.

analysis-brainstorming-business-1571699

Aksjonærportal

Ønsker du å forbedre kommunikasjonen med dine aksjonærer? Vår aksjonærportal har BankID login for aksjonærer og styre. Løsningen kan brukes ved kapitalutvidelser og oppdaterer aksjonærregisteret med ett klikk.

Oppsummering av ukens digitale nyheter

Motta ukens mest interessante digitale nyheter direkte i innboksen helt gratis! Din e-postadresse er trygg hos oss – og du kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Les de siste digitale nyhetene

Vi gir deg gratis ukens viktigste digitale nyhetene fra norske nettsider som skriver om teknologi, digital markedsføring, gründerstoff, sosiale medier og søkemotorer.

Del denne artikkelen

Ta kontakt

Tenk Digitalt hjelper deg med din digitale strategi, nettsider som konverterer til salg og økt trafikk til dine nettsider. Vi kan også bistå med verdivurdering av din bedrift og bistand til å finne nye aksjonærer. Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale!