EU-søknad: Norske bedrifter er med i kampen om 95 milliarder euro
En jente svøpt i et EU-flagg som stol vinner av midler etter å ha sendt inn EU-søknad.

EU-søknad: Norske bedrifter er med i kampen om 95 milliarder euro

EU har 95,5 milliarder euro å dele ut til innovative prosjekter og en god EU-søknad kan åpne dører, men mange får avslag. Les videre og finn ut hva som kreves for å lykkes med EU-søknaden.

De aller færreste bedrifter skriver sin egen EU-søknad. Det er nemlig snakk om en papirbunke så tykk at den kan ta pusten fra de fleste. Det er et eget fag å søke om EU-midler. De som kan faget, har mye bedre sjanse til å få EU-finansiering.

Kan du skrive EU-søknad? Impact Funding søker gode skribenter til vår kundebase.

EU er spesielt interessert i forskningsprosjekter og innovative forretningsideer. Det bevilges regelmessig EU-finansiering til disse formålene. Før vi forklarer detaljene rundt søknadsprosessen skal vi se på mulighetene til norske bedrifter i EU-systemet.

Hold deg oppdatert på nye EU bevilgninger. Abonner på Impact Fundings ressurspakke.

 

Hvilke EU-midler finnes for norske bedrifter?

EU har en rekke støtteordninger for nytenkende bedrifter med målsettinger som samsvarer med EUs handlingsplan. En av de mest omtalte finansieringstilbudene for øyeblikket er Horisont Europa-programmet.

I tillegg til Horisont Europa finnes det en rekke andre finansieringsprogrammer og støtteordninger som norske bedrifter kan søke. Digital Europe, EUs innovasjonsfond, InvestEU er noen av de mest populære finansieringsprogrammene.

 

Horisont Europa 2021

I 2020 var Horisont Europa en av europakommisjonens mest lukrative finansieringsordninger. Deretter fulgte Horisont Europa 2021; et 7-årig rammeprogram for finansiering av forskning og innovasjon.

EU-finansiering gjennom Horisont Europa bevilges først og fremst til bedrifter eller prosjekter som møter ett av fem følgende samfunnsoppdrag: Løse kreftgåten, klimatilpassing, verne hav/vann, fremme grønne byer eller sunn matproduksjon.

Horisont Europa Samarbeidsprosjekter

Europakommisjonen er spesielt interessert i samarbeid mellom land som er medlem av Horisont Europa-programmet. Om minst tre land deltar i et prosjekt som takler en av EU-kommisjonens seks samfunnsutfordringer, er det fritt frem for å sende inn EU-søknad.

De seks utfordringene er inndelt i arbeidsprogrammer som dekker mange felt og fag. Felles for disse er de overordnede målene om å oppfylle EUs bærekraftsagenda og løse globale utfordringer.

EIC Accelerator

EIC Accelerator er en EU-støtteordning rettet mot små og mellomstore bedrifter med skalerbare og banebrytende ideer. Startups kan bevilges opptil 2.5 millioner euro til innovasjon og 15 millioner euro til skalering og andre kostnader.

Firmaer som utvikler teknologi av strategisk interesse for Europa, og med potensial til internasjonal vekst, stiller sterkt med en god EU-søknad. Merk at EIC Accelerator er ekstra interessert i å finansiere startups og mellomstore bedrifter med kvinnelig CEO.

Europeiske innovasjonsøkosystemer (EIE)

EIE er en EU-støtteordning som tar sikte på å fremme innovasjon ved å promotere samarbeid på kryss av landegrenser, regioner og selskaper. Målet er å etablere mer sømløse og effektive økosystemer for innovasjon.

Hovedsakelig støtter EIE utvikling av strategier, verktøy, tjenester, metoder og innovasjonsmodeller som kan benyttes til forretningsskalering på lokalt, regionalt, eller nasjonalt nivå.

Les mer: Horisont Europa finansierer Norske bedrifter

 

Digital Europe Programme

DIGITAL har som mål å lede Europa inn i fremtiden. Derfor bevilger de EU-midler til utviklingen av digital transformasjon i næringslivet og europeiske økosystemer. Om din bedrift utvikler digitale løsninger innen kunstig intelligens, HPC, eller nettsikkerhet, kan det lønne seg å skrive en EU-søknad til Digital Europe Programme.

 

EUs Innovasjonsfond

EUs innovasjonsfond er rettet mot utvikling av innovativ lavutslippsteknologi. Dette er en EU-støtteordning for bedrifter med markedsklar teknologi som sikrer reduksjon av klimagassutslipp.

 

InvestEU

InvestEU skiller seg fra andre EU-støtteordninger. For det første styres ikke denne EU-finansieringen av europakommisjonen, men av EIB (European Investment Bank) og EIF (European Investment Fond). For det andre, er InvestEU sine EU-midler øremerket aktører som finansierer og investerer i bedrifter.

 

Hvordan utforme en god EU-søknad?

EU-søknader tar ofte mange måneder å ferdigstille. Det er mange krav som skal oppfylles og dokumenter som må utfylles. Derfor er det mange bedrifter som gir opp uten å prøve, eller kaster bort mye tid på søknader som er dømt til å få avslag.

Det betyr ikke at det er umulig å få EU-finansiering, men det krever at du allierer deg med kompetente EU-konsulenter. Vår jobb er å vite hva ditt firma kan søke om og finne de beste folkene til å veilede dere til suksess.

Vi søker alltid nye talenter. Ta kontakt om du har erfaring med å skrive EU-søknader.

La oss se på hva som kreves for å lykkes med EU-søknaden. Vi kommer ikke inn på alle detaljene, men tar vi for oss de mest utslagsgivende elementene i søknadsprosessen. Her er noen av de viktigste suksessfaktorene.

Identifiser de rette EU-midlene for ditt prosjekt

Vær klar over at de ovenfor nevnte EU-programmene har mange forskjellige utlysninger under seg. Under Horisont Europa blir det for eksempel utlyst mange EU-midler rettet mot spesifikke mål.

Å finne den perfekte EU-støtteordningen for ditt prosjekt krever nøye overvåking av de forskjellige programmene. Eventuelt kan du abonnere på vår ressurspakke.

Vi overvåker alle EUs finansieringskanaler. Abonner og hold deg oppdatert!

Sett deg inn i EUs målsettinger og utfordringer

Det er nyttig å sette seg inn i EUs overordnede mål og utpekte samfunnsutfordringer. Disse påvirker EU-støtteordningene og hvilke EU-søknader som får gjennomslag. Det er riktignok mange måter å angripe problemene EU ønsker å løse. Om du har EUs agenda i bakhodet når prosjektet ditt utformes, vil det alltid gagne din EU-søknad.

Finn gode samarbeidspartnere

EU-finansiering krever i mange tilfeller at prosjektet ditt bidrar til mangfold og samarbeid mellom bedrifter, regioner og land. Start tidlig å se deg om etter aktuelle samarbeidspartnere fra nær og fjern. Gode samarbeid styrker EU-søknader, og er i mange tilfeller nødvendig for å få EU-støtte.

Invester i profesjonelle EU-konsulenter

Mange brikker må på plass for å lykkes med en EU-søknad. Det krever kompetanse, noe de færreste bedrifter har tid til å utvikle. Mange undervurderer EUs krav. Derfor blir det også mye avslag på EU-søknader. De som lykkes, har som regel investert i profesjonelle EU-konsulenter for å øke sjansen for suksess.

Sørg for at EU-søknaden fyller alle krav

I samråd med din EU-konsulent bør du sikre at EU-søknaden oppfyller alle kravene til din spesifikke utlysning. Vær for eksempel obs på at EU ikke tillater at prosjektet tjener penger på EU-finansieringen. Det betyr at firma og prosjekt må splittes. Firmaet kan tjene penger på det som utvikles, men selve prosjektutviklingen må være non-profit.

 

Den som intet redigerer, overbeviser ei

Tenk på hvem du skriver for. De som vurderer EU-søknader kommer fra mange forskjellige land, og har ikke alltid engelsk som morsmål. Ikke blir for avansert i språket og fatt deg så konsist som mulig.

Vær mottakelig for kritikk og test søknaden på andre lesere før den sendes inn. Når det jobbes i månedsvis med en EU-søknad er det lett å se seg blind på egen produksjon. Friske øyne ser lettere svakheter eller alternative muligheter.

Sett av tid til korrektur og omskriving. Når EU-søknaden er levert kan du kun komme med kommentarer deretter, selve søknaden kan ikke endres. Gjør deg flid og vær sikker på at du leverer den beste EU-søknaden du er i stand til å produsere.

Les mer: Støtteordninger for norske bedrifter

 

Resources

Access Europe: Writing your EU application
Catalyze: Horizon Europe
European Commission: Horizon Europe – How to apply
European Innovation Council: EIC Accelerator
EISMEA: European Innovation Ecosystems
Forskningsrådet: PES Horisont Europa – Støtte til prosjektetablering og posisjonering
Forskningsrådet: Store muligheter i Horisont Europa for norske bedrifter
Høgskolen i Østfold: Hvordan skal vi skrive flere og bedre søknader til EU?
Innovasjon Norge: EU-finansiering
NHO: EUs taksonomi og handlingsplan for bærekraftig finans
Publication Office of the European Union: A beginner’s guide to EU funding

Del denne artikkelen

Picture of Jan Storehaug

Jan Storehaug

Daglig leder i Tenk Digitalt AS og foredragsholder. Jan har et stort engasjement for entreprenørskap og hvordan nye teknologier utfordrer oss og skaper nye muligheter. Les mer om Jans foredrag på Storehaug.no Send gjerne en epost til jan@tenkdigitalt.no eller ring 97512077 for en hyggelig prat!

Del denne artikkelen

Ta kontakt

Tenk Digitalt hjelper deg med din digitale strategi, nettsider som konverterer til salg og økt trafikk til dine nettsider. Vi kan også bistå med verdivurdering av din bedrift og bistand til å finne nye aksjonærer. Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale!