Offentlig støtte - Tenk Digitalt

Offentlig støtte

Vi hjelper deg finne og søke bedriftsstøtte

Våre spesialister hjelper deg med å identifisere, kvalifisere for og søke om offentlig støtte, inkludert skriving av EU-søknad.

Start søknadsprosessen i dag

Unike muligheter og ressurser

Hvorfor bør du søke offentlig støtte

Å søke om offentlig støtte, spesielt fra EU, kan åpne dører for unike muligheter og ressurser som kan være avgjørende for vekst og innovasjon. Ved å utnytte disse mulighetene, kan din organisasjon få tilgang til viktig kapital. Dette kan bidra til realiseringen av prosjekter som ellers ville vært utenfor rekkevidde.

I tillegg til finansiell støtte, gir EU-søknader og -støtte tilgang til et omfattende nettverk av samarbeidspartnere, eksperter og potensielle kunder over hele Europa. Dette nettverket kan være uvurderlig for å utvide din virksomhets rekkevidde og for å etablere nye samarbeid.

Økt salg og kundekrets
Solid merkevarebygging
Kostnadseffektiv markedsføring

Strategisk søknadsprosess

Skreddersydd søknad for offentlig støtte

Vi dekoder støtteordninger, finner de beste mulighetene og tilpasser søknaden slik at den oppfyller alle krav og gir deg størst sjanse for gjennomslag.

For å sikre at din søknad skiller seg ut, utfører vi grundige analyser av støtteordningenes kriterier. Samtidig utforsker vi potensialet til ditt prosjekt. Vi jobber tett med deg for å fremheve de unike aspektene ved ditt initiativ som best matcher målene til støtteordningen.

Videre tilpasser vi søknaden for å fortelle din historie på en måte som resonnerer med beslutningstakere. Ved å benytte klart og engasjerende språk, samt å inkludere relevant data og bevis, øker vi forståelsen av ditt prosjekt. Slik sikrer vi at du leverer en sterk argumentasjon for hvorfor nettopp ditt prosjekt fortjener støtte.

Vi øker dine sjanser

EU-konsulenter sitter rundt et bord og overvåker utlysninger av nye EU-midler.

Oppdag nye finansieringsmuligheter

Maksimer din finansielle støtte

Vi har oversikt over alle utlysninger og sikrer at du ikke går glipp av verdifull støtte. Utforsk og utnytt alt av tilgjengelige støtteordninger med vår hjelp.

Med vår ekspertise sikrer vi at ingen muligheter overses. Vi hjelper deg med å identifisere de mest relevante støtteordningene for ditt prosjekt. Vår tilnærming inkluderer en grundig vurdering av hver utlysning for å forstå hvordan vi best kan posisjonere din søknad for suksess.

Videre tilpasser vi strategien for å søke offentlig støtte slik at den matcher de unike aspektene ved ditt prosjekt og virksomhetens behov. Dette inkluderer detaljert planlegging og forberedelse av søknadsdokumentasjonen for å møte de strenge kravene som følger med hver utlysning.

Få maksimalt støtte til ditt prosjekt

Profesjonell veiledning

Komplett støtte, fra søknad til gjennomslag

Vi står ved din side, fra søk etter riktig støtteordning og forberedelse av dokumenter til innsending og oppfølging av kriterier for bevilget søknad.

Vi forstår at du har mye å gjøre, og fokus på kjernevirksomheten er essensielt. Derfor tar vi hånd om alle aspekter ved søknadsprosessen, fra grundig research til detaljert forberedelse og tilpasning av alle nødvendige dokumenter. Vårt mål er å minimere din arbeidsbelastning og maksimere sjansene for suksess. Det tillater deg å fokusere på utviklingen av ditt foretak.

I tillegg til å håndtere selve søknadsprosessen, tilbyr vi oppfølging og rådgivning etter at søknaden er innsendt. Dette inkluderer å holde deg oppdatert på søknadens status, samt å bistå med eventuelle krav eller forpliktelser som følger med bevilget offentlig støtte. Vi sikrer at du oppfyller alle kriterier og får utnyttet støtten til det fulle. Slik realiseres prosjektet på en måte som bidrar til vekst.

Få komplett søknadsstøtte

Ofte stilte spørsmål

FAQ

Offentlig støtte refererer til økonomisk hjelp som regjeringer og offentlige institusjoner yter til bedrifter, organisasjoner eller enkeltpersoner. Dette kan inkludere tilskudd, lån med gunstige betingelser, skattelettelser, garantier, eller andre finansielle fordeler. Offentlig støtte er ment å fremme økonomisk utvikling, støtte oppstartsbedrifter, stimulere forskning og utvikling, eller bidra til å løse spesifikke sosiale, økonomiske, eller miljømessige utfordringer.

I Norge kan man få støtte til å starte en bedrift fra en rekke kilder, inkludert Innovasjon Norge, som tilbyr finansiell støtte og rådgivning for nye og eksisterende bedrifter, kommunale næringsfond for støtte på lokalt nivå, og ulike bransjespesifikke programmer og fond. Det finnes også støtteordninger gjennom NAV for personer som ønsker å etablere egen virksomhet som et alternativ til arbeidsledighet.

Ja, norske bedrifter har tilgang til en rekke EU-finansierte programmer og støtteordninger gjennom Norges deltakelse i EØS. Dette inkluderer forsknings- og innovasjonsprogrammer som Horisont Europa, støtte gjennom EUs program for konkurransekraft for små og mellomstore bedrifter (COSME), og ulike sektorspesifikke støtteordninger. EØS-midlene er også en viktig kilde til finansiering for prosjekter som fremmer økonomisk vekst og sosial utvikling i Norge.

Bagatellmessig støtte, ofte referert til som “de minimis”-regelen i EU/EØS-retten, er små beløp av offentlig støtte som kan gis til en bedrift over en periode på tre regnskapsår, uten at det forstyrrer konkurransen eller påvirker handelen mellom medlemsstatene. I EU/EØS er grensen for slik støtte satt til 200 000 euro over en periode på tre år.

Ja, skatter er offentlige midler. Skatter og avgifter som betales til stat, kommune, og fylkeskommune, er hovedkilden til finansiering av offentlige tjenester og infrastruktur. Disse midlene brukes til å finansiere offentlige goder som utdanning, helsevesen, sosial sikkerhet, og offentlig transport.

Når du mottar offentlig støtte, er det viktig å være oppmerksom på og følge relevante lover og regler, inkludert:

  • Regler for statsstøtte innenfor EØS, som setter grenser for hvor mye støtte en bedrift kan motta.
  • Spesifikke vilkår og krav knyttet til den støtteordningen du benytter.
  • Krav til rapportering og dokumentasjon av hvordan midlene brukes.
  • Skatteregler, spesielt med tanke på skattepliktige tilskudd og eventuelle skattelettelser.

Å sikre at man overholder disse reglene er essensielt for å unngå tilbakebetaling av støtte eller andre juridiske komplikasjoner.

Verdivurdering av en bedrift

Gratis E-bok

Verdivurdering bedrift: Hva er ditt selskap verdt?

Verdivurdering av din bedrift er første steg på veien til å finne investorer. Denne e-boken gir deg en grundig innføring i de vanligste metodene for å verdsette ditt foretak.
Ditt neste steg mot suksess

Få hjelpen du trenger

Uansett om du trenger forretningsveiledning, markedsføring av din bedrift, eller utvikling av digitale løsninger, står vi parate til å hjelpe deg til topps i din bransje. Fyll ut skjemaet herunder, så tar vi kontakt ved første anledning.

Generell informasjon
Kort oppsummering av ditt behov
Gratis E-bok

Verdivurdering bedrift: Hva er ditt selskap verdt?