Horisont Europa finansierer Norske bedrifter - Tenk Digitalt
EUs flagg blafrer i vinden med en solnedgang i horisonten - et bilde på Horisont Europa.

Horisont Europa finansierer Norske bedrifter

Horisont Europa har satt av 985 milliarder kroner til utvikling og innovasjon som kan bidra til å løse samfunnsutfordringer. Innovative norske bedrifter har med andre ord mye å tjene på å sette seg inn i Horisont Europa sine gjøremål og krav til finansiering.

Men hva er egentlig Horisont Europa og hvor kommer midlene fra? Hva driver de med foruten å finansiere innovasjon, og hvem kan søke om midler? Les videre å finn ut alt du trenger å vite om Horisont Europa.

Hold deg oppdatert på nye EU midler. Abonner på Impact Fundings ressurspakke.

 

Innhold

 1. Hva er Horisont Europa?
 2. Opprettelsen av Horisont Europa
 3. De tre søylene til Horisont Europa
 4. Horisont Europas klynger
 5. Horisont Europas arbeidsprogrammer
 6. Hva er Horisont Europas missions?
 7. Hvem kan søke midler fra Horisont Europa?
 8. Utlysningene til Horisont Europa er offentliggjort
 9. Horisont Europas IA (Innovation Action) initiativ
 10. Horisont Europa, 2Zero Emission & Batt4EU
 11. Hvordan søke EU midler fra Horisont Europa?
 12. Hvordan skrive en konkurransedyktig søknad til Horisont Europa?

 

Hva er Horisont Europa?

Horisont Europa er et sjuårig EU-program for finansiering av forskning og innovasjon. Frem til 2027 kan norske bedrifter søke EU-midler fra Horisont Europa dersom de oppfyller finansieringsprogrammets krav.

Horisont Europa er ett av syv finansieringsprogrammer i NextGenerationEU (NGEU); et EU-fond for å støtte EU-land som ble rammet av Koronapanedmien. Sammen med EUs flerårige finansielle ramme utgjør NGEU den største tiltakspakken i EUs historie.

Opprettelsen av Horisont Europa

Horisont Europa ble iverksatt 1. januar 2021 og var en etterfølger av Horisont 2020; et lignende sjuårig rammeprogram. Både Horisont 2020 og Horisont Europa hadde/har som målsetting å motivere til samarbeid som løser store samfunnsutfordringer.

Horisont Europa vektlegger i enda større grad enn Horisont 2020 å skape god Europeisk grobunn for innovasjon og samarbeid. De overordnede målsettingene til Horisont Europa blir beskrevet som tre pilarer eller søyler.

De tre søylene til Horisont Europa

Horisont Europa består av tre søyler; tre overordnede prioriteringer som ligger til grunn for all finansiering: 1. Fremragende forskning. 2. Globale utfordringer og europeisk industriell konkurransedyktighet. 3. Europeisk innovasjon.

Den første søylen støtter banebrytende og nytenkende forskning. Private aktører med forskningserfaring kan delta i samarbeidsprosjekter eller utveksling gjennom MCSA-programmet (Marie Skłodowska-Curie Actions).

Den andre søylen støtter prosjekter som gjennom samarbeid tar sikte på å løse viktige samfunnsutfordringer. Her utlyses det regelmessig EU-midler i form av forskjellige arbeidsprogrammer som er underlagt seks tematiske klynger. (Mer om disse straks.)

Den tredje søylen består av tre finansieringsordninger gjennom EIC (European Innovation Council). Disse tre ordningene skal først og fremst støtte markedsutvikling og teknologisk innovasjon blant små og mellomstore bedrifter.

Horisont Europas klynger

Søyle 2 disponerer mer enn halvparten av Horisont Europas midler. Til sammen 550 milliarder kroner er satt av til bevilgning innenfor seks prioriterte satsningsområder.

Hvert satsningsområde (klynge) har sin tildelte andel å bevilge:

 1. Helse (84 mrd. kr.)
 2. Kultur, kreativitet og et inkluderende samfunn (23 mrd. kr.)
 3. Samfunnssikkerhet (16 mrd. kr.)
 4. Digitalisering, næringsliv og romvirksomhet (157 mrd. kr.)
 5. Klima, energi og mobilitet (155 mrd. kr.)
 6. Mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø (92 mrd. kr.)

Horisont Europas arbeidsprogrammer

Under hver søyle og klynge finnes det ulike arbeidsprogrammer som spesifiserer hvilke finansieringsmuligheter som finnes. Arbeidsprogrammene blir vedtatt på toårig basis etter godkjennelse fra Europakommisjonen.

Søyle 1: Her finner vi arbeidsprogrammene underlagt Marie Skłodowska-Curie og ERC (European Research Council), samt arbeidsprogram for utvikling og styrking av europeiske infrastrukturer for forskning.

Søyle 2: Under hver klynge utlyses det spesifikke arbeidsprogrammer for hvert av de seks satsningsområdene. Under klynge 5 for 2023-24 vil du for eksempel finne etterlysning av samarbeidsprosjekter som utvikler bærekraftig batteriteknologi.

Søyle 3: Her finner vi arbeidsprogrammene underlagt EIC (European Innovation Council), EIE (European Innovation Ecosystems) og EIT (European Institute of Innovation and technology).

Alle arbeidsprogrammene svarer til Horisont Europas fem utnevnte «missions» (samfunnsoppdrag). I tillegg utlyses det en rekke arbeidsprogrammer direkte underlagt disse fem samfunnsoppdragene.

Hva er Horisont Europas missions?

Horisont Europas missions er fem samfunnsutfordringer som Europakommisjonen har bestemt å rette programmets finansiering mot: 1. Løse kreftgåten. 2. Klimatilpassing. 3. Verne hav/vann. 4. Fremme utvikling av grønne byer. 5. Bekjempe erosjon.

Poenget med Horisont Europas missions er å sette ambisiøse og målbare mål som programdeltakerne kan strekke seg mot. I tillegg er tanken at disse oppdragene vil styrke lokalt engasjement og invitere til allmenn deltagelse i Horisont Europa-programmet.

Hvem kan søke midler fra Horisont Europa?

De fleste EU-midlene som bevilges av Horisont Europa går til samarbeidsprosjekter på kryss av bedrifter, institusjoner, regioner og landegrenser. Som oftest krever bevilgning at prosjektet har deltagelse fra minst tre lender, der minst ett er EU-land.

Søknadsprosessen innebærer med andre ord å finne gode samarbeidspartnere. Når det er sagt, så kan all slags bedrifter og institusjoner delta og søke om opp til hundre millioner euro avhengig av utlysningens spesifikasjoner.

Utlysningene til Horisont Europa

EUs egne søkemotor kalles for Funding & Tender Portal. Der kan du søke opp alle utlysninger og EU-midler som kan søkes på og bevilges i gjeldende periode.

I tillegg blir Horisont Europas arbeidsprogrammer publisert for allmennheten – både forslag under vurdering og de som er godkjente. Tilgjengelige arbeidsprogrammer finner du her!

Horisont Europas IA (Innovation Action) initiativ

IA er et finansieringsprogram for forskning som tar sikte på å utvikle eller å forbedre teknologi. Det er et interessant program fordi denne typen forskning ofte har stort kommersielt potensial. Også IA setter krav til samarbeid mellom minst tre lender.

IA finansierer utvikling av teknologi med høy TRL (Technology Readiness Level). Kommersielt rettet utvikling kan finansieres med opp til 70 prosent, mens non-profit utvikling kan få 100 prosent av budsjettet dekket.

Horisont Europa, 2Zero Emission & Batt4EU

2Zero Emission og Batt4EU er to samarbeidspartnere med Europakommisjonen. Med Horisont Europa i ryggen iverksetter disse to aktørene en rekke prosjekter som tar sikte på å redusere eksosutslipp og utvikle batteriteknologi.

Bedrifter i bilindustrien, utviklere av batteri- eller smartteknologi, transportfirmaer, råvareprodusenter, forskningsinstitusjoner, og en rekke tilhørende industripartnere kan søke medlemskap og få mulighet til prosjektdeltakelse via 2Zero Emission og Batt4EU.

Hvordan søke EU midler fra Horisont Europa?

Å søke EU-midler er en omfattende prosess som starter med å studere EU sine utlysninger for å finne ut om ditt foretak kvalifiserer til finansiering. Deretter følger jakten på gode samarbeidspartnere. (En liten andel prosjekter tillater søknader fra enkeltstående bedrifter, organisasjoner eller forskere.)

Med disse tingene på plass, inkludert registrering av din organisasjon i EU-kommisjonens system, kan utformingen av selve prosjektbeskrivelsen/søknaden ta fatt. Godkjent søknad krever at du følger EU sine retningslinjer, leverer innen tidsfristen, og inkluderer alle administrative og støttende dokumenter som er spesifisert i utlysningen.

Hvordan skrive en konkurransedyktig søknad til Horisont Europa?

De fleste bedrifter som innvilges EU-midler har investert i gode EU-konsulenter for å sikre at søknadspapirene lever opp til EUs standard. Det dreier seg om store mengder papirarbeid som ofte tar mange måneder å ferdigstille.

Les vår artikkel som tar for seg alt om EU-søknader for å finne ut mer om kravene som stilles. Der får du blant annet en grov oversikt over hvilke punkter som må være med for å lykkes med EU-søknaden.

Kan du skrive EU-søknad? Impact Funding søker gode skribenter til vår kundebase.

 

Resources

2Zero Emission: Horizon Europe
Batt4EU: Towards a competitive European industrial battery value chain
Catalyze: Horizon Europe
European Commission: Horizon Europe – How to apply
European Commission: Horizon Europe Work Programme 2021-2022
European Innovation Council: EIC Accelerator
EISMEA: European Innovation Ecosystems
Forskningsrådet: PES Horisont Europa – Støtte til prosjektetablering og posisjonering
Forskningsrådet: Store muligheter i Horisont Europa for norske bedrifter

 

 

Del denne artikkelen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Jan Sollid Storehaug

Jan Sollid Storehaug

Daglig leder i Tenk Digitalt AS og foredragsholder. Jan har et stort engasjement for entreprenørskap og hvordan nye teknologier utfordrer oss og skaper nye muligheter. Les mer om Jans foredrag på Storehaug.no Send gjerne en epost til jan@tenkdigitalt.no eller ring 97512077 for en hyggelig prat!

Vi kan hjelpe deg med:

CTA-contact-us-new.png

Digital strategi

Tenk Digitalt kan hjelpe din bedrift å lage en praktisk plan for digital kommunikasjon og markedsføring. Vi diskuterer din digitale strategi og undersøker dine konkurrenter. Deretter kommer vi med konkrete forslag til forbedringer.

landingpage

Nettsider som virker

Har du nettsider som er godt egnet for digital markedsføring? Vi kan undersøke hvor godt nettstedet virker. Få en gratis vurdering av dine nettsider med konkrete forslag til forbedringer. Små endringer kan gi store resultater!

homepage-seo

Synlighet

Hvordan driver du trafikk til nettsidene dine? Tenk Digitalt kan lage innhold, optimalisere for søk, samt drive trafikk med sosiale medier, e-post og andre kanaler. Effektive nettsider gir mange besøk som konverteres til salg.

Jan Sollid Storehaug markedsføring i sosiale medier

Verdivurdering

Tenk Digitalt bistår gründere eller styrer som vurderer salg av sin virksomhet. Vi hjelper deg med riktig kommunikasjon mot din målgruppe. Første steg er å gjennomføre en grundig verdivurdering av din virksomhet..

Se hvordan trafikken stiger med en blogg

Finne investorer

Vi har oversikt over alle norske investorer og vet hvilke bransjer og hvilke investeringsfaser de er interessert i. Vi kan bistå ved små og store kapitalutvidelser og har deltatt i mange suksessrike norske og internasjonale emisjoner.

analysis-brainstorming-business-1571699

Aksjonærportal

Ønsker du å forbedre kommunikasjonen med dine aksjonærer? Vår aksjonærportal har BankID login for aksjonærer og styre. Løsningen kan brukes ved kapitalutvidelser og oppdaterer aksjonærregisteret med ett klikk.

Oppsummering av ukens digitale nyheter

Motta ukens mest interessante digitale nyheter direkte i innboksen helt gratis! Din e-postadresse er trygg hos oss – og du kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Les de siste digitale nyhetene

Vi gir deg gratis ukens viktigste digitale nyhetene fra norske nettsider som skriver om teknologi, digital markedsføring, gründerstoff, sosiale medier og søkemotorer.

Del denne artikkelen

Ta kontakt

Tenk Digitalt hjelper deg med din digitale strategi, nettsider som konverterer til salg og økt trafikk til dine nettsider. Vi kan også bistå med verdivurdering av din bedrift og bistand til å finne nye aksjonærer. Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale!