Konkurrentanalyse: Slik navigerer du bedriften til topps i din bransje - Tenk Digitalt
En digital markedsfører smiler mens hen studerer statistikk fra en konkurrentanalyse.

Konkurrentanalyse: Slik navigerer du bedriften til topps i din bransje

Konkurrentanalyse er et av bedriftens viktigste våpen i kampen om oppmerksomhet på internett. De viktigste teknikkene kan du lære her.

De fleste innbringende bransjer på internett kjennetegnes av knivende konkurranse. For å slå deg opp og frem må du studere dine motstandere og forme din digitale strategi ut ifra resultatene. Der kommer konkurrentanalysen inn i bildet.

Les også: Content marketing: 10 tips for effektivisert innholdsmarkedsføring

 

Innhold

 1. Hva er en konkurrentanalyse?
 2. Kartlegging av konkurrentlandskapet
 3. Metodikk for konkurrentanalyse
 4. Datainnsamling for konkurrentanalyse
 5. Analyse og tolkning av data
 6. Bruk av konkurrentanalyse for strategisk planlegging
 7. De beste verktøyene for konkurrentanalyse
 8. Avsluttende tanker

 

Hva er en konkurrentanalyse?

Konkurrentanalyse innebærer å identifisere hovedkonkurrentene dine, og evaluere deres strategier, styrker, svakheter og markedsposisjon. Målet med en slik analyse er å bedre forstå konkurranselandskapet og å finne måter å skille seg ut på i markedet.

Konkurrentanalyse er av fundamental betydning for å utvikle og implementere en effektiv markedsføringsstrategi. Ved å studere konkurrentenes taktikk, kan du identifisere forretningsmuligheter og vinne viktige konkurransefortrinn.

 

Kartlegging av konkurrentlandskapet

Det første trinnet i konkurrentanalysen er å identifisere hvem konkurrentene dine er. Dette kan inkludere eksisterende selskaper, nye aktører i din bransje, eller til og med indirekte konkurrenter som tilbyr alternative løsninger til dine kunder.

Direkte, indirekte, og fremtidige konkurrenter

Direkte konkurrenter tilbyr samme type produkter eller tjenester som ditt selskap.
Indirekte konkurrenter opererer i andre bransjer, men tilbyr produkter eller tjenester som likevel møter dine kunders behov.

Fremtidige konkurrenter er selskaper som kan komme til å ta markedsandeler i din bransje på grunn av markedsutviklingen eller endret forbrukeratferd.

 

Metodikk for konkurrentanalyse

Det finnes mange metoder for å utforme konkurrentanalyser. I denne konteksten tar for oss tre av de mest utbredte variantene: 1) SWOT-analyse, 2) Porter’s five forces, og 3) PESTEL-analyse.

Hvordan utføre en SWOT-analyse?

SWOT-analyse er en populær metode for å vurdere styrker (Strengths), svakheter (Weaknesses), muligheter (Opportunities) og trusler (Threats) som et selskap står overfor. Ved å bruke denne metoden på dine konkurrenter, kan du få verdifull innsikt i deres posisjon i markedet og identifisere mulige måter å utkonkurrere dem på.

Det første trinnet i en SWOT-analyse er å identifisere konkurrentens interne styrker og svakheter. Styrker kan være unike ressurser, høy markedsandel, sterke merkevarer, osv. Svakheter kan være begrensede ressurser, dårlig omdømme, eller svake produkter. Dette krever litt arbeid, men det er verdt innsatsen for å få innsikt i din bransje og ditt konkurranselandskap.

Deretter skal du vurdere de eksterne mulighetene og truslene som konkurrenten står overfor. Muligheter kan være uutnyttede markeder, positive økonomiske eller politiske trender, eller nye teknologier. Trusler kan være nye konkurrenter, negative økonomiske eller politiske trender, eller utdaterte teknologier. Forståelse om dette kan hjelpe deg med å forutse konkurrentens fremtidige trekk og tilpasse din egen strategi deretter.

Bruk av Porter’s five forces til å forstå konkurransedyktighet

Porter’s Five Forces er en modell som hjelper deg med å analysere konkurranseutsatt miljø i en bransje. Denne modellen ser på fem forskjellige krefter: Konkurrenter innen industrien, potensielle nye aktører, makt hos leverandører, makt hos kunder, og trussel fra alternative produkter/tjenester.

Start med å identifisere og analysere de eksisterende konkurrentene i bransjen. Hvordan posisjonerer de seg? Hva er deres unike salgspunkter? Deretter, se på potensielle nye aktører. Hvor lett er det for nye bedrifter å komme inn på markedet?

Videre, vurder leverandørenes og kundenes makt. Har leverandørene eller kundene nok makt til å diktere vilkårene? Til slutt, vurder trusselen fra substituttprodukter. Hvor sannsynlig er det at kundene dine vil bytte til et alternativt produkt eller tjeneste?

Når du har analysert disse fem faktorene, får du en forståelse av bransjens konkurransenivå, og hvordan du best kan posisjonere deg for å oppnå suksess. For eksempel, hvis du finner ut at det er mange potensielle nye aktører, og kundene har stor makt, må du kanskje fokusere på å differensiere produktene dine for å beholde kundenes lojalitet.

På den annen side, hvis du finner ut at det er få alternative produkter/tjenester, og at leverandørene har liten makt, kan du være i en sterk posisjon til å utøve mer kontroll over dine forsyningskjeder.

PESTEL-analyse: Forståelse av makroøkonomiske faktorer

PESTEL-analyse vurderer de større makroøkonomiske faktorene som kan påvirke din bransje. Når du utfører en PESTEL-analyse, starter du med å liste opp alle relevante faktorer under de seks følgende kategoriene:

 1. Politiske faktorer som politisk stabilitet, skattepolitikk og handelsreguleringer.
 2. Økonomiske faktorer som økonomisk vekst, inflasjon og rentenivåer.
 3. Sosiale faktorer som befolkningsvekst, aldersfordeling og forbrukertrender.
 4. Teknologiske faktorer som innovasjoner, tilgang til teknologi og forskning og utvikling i bransjen.
 5. Miljømessige faktorer som klimaforandringer, naturkatastrofer og bærekraftige trender.
 6. Juridiske faktorer som arbeidslovgivning, helse og sikkerhet, og immaterielle rettigheter.

Etter at du har listet opp alle relevante faktorer, vurderer du hvordan hver av dem påvirker din bransje og konkurrentene dine. Dette vil gi deg en bedre forståelse av det eksterne miljøet og hjelpe deg å identifisere muligheter og trusler som kan påvirke din konkurranseposisjon.

For eksempel, hvis det er en rask teknologisk utvikling i din bransje, kan dette bety at konkurrentene dine må investere tungt i forskning og utvikling for å holde tritt. Dette kan skape en mulighet hvis du kan utnytte trenden mer effektivt enn konkurrentene.

 

Datainnsamling for konkurrentanalyse

Data for konkurrentanalyse kan samles inn fra både primære og sekundære kilder. Primære datakilder gir førstehåndsinformasjon som kan være spesielt verdifullt fordi de er spesifikke og aktuelle. Dette kan for eksempel omfatte kundeintervjuer, direkte observasjoner av konkurrenters produkter eller tjenester, og samhandling med disse på sosiale medier.

Andre metoder kan være å delta på bransjetilstelninger, konferanser, eller webinarer hvor konkurrentene deltar. En utfordring med primære data er at innsamlingen ofte kan være mer tidkrevende og kostbar enn med sekundære data.

Sekundære datakilder inkluderer informasjon som allerede er samlet og tilgjengelig, og som kan være nyttig for å forstå bredere trender og mønstre. Dette kan være publiserte markedsrapporter, finansielle rapporter, nyhetsartikler, blogginnlegg, og offentlige databaser.

Informasjonen er ofte generell, men kan hjelpe med å danne en grunnleggende forståelse av konkurrentenes virksomhet og markedsposisjon. En fordel med sekundærdata er at de er relativt billig og raskt å skaffe, men de kan være utdaterte eller ikke fullt ut dekke de spesifikke informasjonsbehovene du har.

 

Analyse og tolkning av data

Etter at data er samlet, er neste trinn å analysere og tolke informasjonen. Dette kan innebære å identifisere konkurrentenes nøkkelstyrker og svakheter, enten det er i deres produkter, tjenester, markedsføringsstrategi, kundeservice, eller andre aspekter av deres virksomhet.

Forståelse av konkurrentenes markedsandel og veksttakt kan hjelpe deg med å forstå deres posisjon i markedet, og om de utvider eller trekker seg tilbake. Sammen med informasjon om deres inntekter og lønnsomhet, kan dette gi deg et bilde av deres økonomiske tilstand og fremtidige utsikter.

 

Bruk av konkurrentanalyse for strategisk planlegging

Basert på innsikten fra konkurrentanalysen, kan du begynne å tilpasse din egen forretningsstrategi. Vurder hvorvidt det er hensiktsmessig å utnytte konkurrentenes svakheter, sette opp forsvar mot deres styrker, eller til og med etterligne vellykkede aspekter av deres drift.

Konkurrentanalyse kan også veilede din produkt- og tjenesteutviklingsstrategi. Ved å forstå hva kundene liker og ikke liker med konkurrentenes tilbud, kan du designe dine egne produkter og tjenester for å bedre imøtekomme kundenes behov, eller for å tilby noe unikt og nyskapende som kan gi deg et konkurransefortrinn.

 

De beste verktøyene for konkurrentanalyse

Det finnes en rekke digitale verktøy for effektiv utføring av konkurrentanalyse. Disse verktøyene kan hjelpe med å samle inn data, analysere informasjon og presentere funnene på en lettforståelig måte.

Noen av de mest populære programmene for konkurrentanalyse inkluderer SEO-verktøy som SEMrush, overvåking av sosiale medier med verktøy som Brandwatch, og markedsundersøkelsesplattformer som Nielsen.

Relevant artikkel: SEO: En komplett guide til søkemotoroptimalisering

Hvordan teknologi kan forbedre konkurrentanalysen

Teknologi spiller en viktig rolle i å styrke konkurrentanalyser. Kunstig intelligens og maskinlæring kan analysere store datamengder, identifisere mønstre og trender, og til og med forutsi fremtidige markedsbevegelser. På samme måte kan big data-analyseverktøy hjelpe med å forstå og utnytte komplekse datasett.

Nevnte SEMrush og Brandwatch benytter eksempelvis maskinlæringsalgoritmer for å gi deg innsikt i både din egen og konkurrentenes digitale markedsaktiviteter. I tillegg finnes det flere teknologiske løsninger som benytter kunstig intelligens (AI) og big data-analyse for å gi innsikt i konkurrenters aktivitet. Her er noen eksempler:

 1. Locobuzz er et av de mest populære verktøyene for konkurrentanalyse om dagen. Ved å kartlegge konkurranselandskapet med bruk av AI, hjelper dette verktøyet din bedrift med å identifisere viktig nøkkelord for din bransje, samt hovednøkkelordene til dine konkurrenter. Videre tilbyr Locobuzz innsikt i hvordan en side posisjonerer seg på bestemte nøkkelord. Locobuzz håndterer rådata, renser og strukturerer den, før den analyseres ved hjelp av avanserte algoritmer. Dette sikrer at du får relevant og presis informasjon.
 2. SpyFu lar deg “spionere” på dine konkurrenters søkeordstrategier, avslører hvilke nøkkelord de har kjøpt på Google Ads, og finner ut hvilke organiske søkeord de rangerer for. SpyFu gir deg også informasjon om dine konkurrenters annonsevariasjoner i løpet av de siste 13 årene.
 3. SimilarWeb er en omfattende plattform for digital markedsundersøkelse. Den kan gi innsikt i trafikken til konkurrenters nettsteder, inkludert totalt antall besøk, hvilke demografier de tiltrekker, trafikkilder og mer.
 4. Buzzsumo sporer populært innhold og temaer på nett og kan fastslå hvilken sosial plattform som fungerer best. Gjennom Buzzsumos analyseverktøy får du innsikt i konkurrentenes prestasjoner på sosiale medier, inkludert hvilke nettverk de benytter og hvordan ditt eget innhold måler seg opp mot dette. Buzzsumo tilbyr også tilgang til fem års historiske data, som du raskt kan laste ned i PDF- eller CSV-format.

Relevant artikkel: Markedsføring i sosiale medier: 11 steg for å lykkes

Disse verktøyene hjelper bedrifter med å få mest mulig ut av sine konkurrentanalyser og få et forsprang på sine konkurrenter. Det er verdt å merke seg at mange av disse verktøyene krever en viss grad av teknisk kunnskap for å kunne utnyttes effektivt.

 

Avsluttende tanker

For å forbli konkurransedyktig, er det avgjørende å holde fingeren på pulsen når det gjelder hva dine konkurrenter gjør. Konstant konkurrentanalyse kan hjelpe deg med å identifisere nye muligheter, forutse konkurrentenes trekk, og tilpasse din strategi for å møte endringer i markedet.

Med rask teknologisk endring og skiftende markedsforhold, vil også din konkurranseposisjon og konkurrentlandskapet fortsette å utvikle seg. Derfor er ikke konkurrentanalyse en engangsforetagelse, men en kontinuerlig prosess som bør være en integrert del av din forretningsstrategi.

Les også: Verdivurdering bedrift: Hva er ditt selskap verdt?

 

FAQs om konkurrentanalyse

Hvordan kan små bedrifter utføre effektive konkurrentanalyser?

Selv med begrensede ressurser, kan små bedrifter gjennomføre effektive konkurrentanalyser ved å utnytte offentlig tilgjengelig informasjon, overvåke konkurrentenes digitale fotavtrykk, og bruke kostnadseffektive analyseverktøy.

Hvordan kan jeg holde tritt med konstant endring i konkurranselandskapet?

Det er viktig å regelmessig oppdatere din konkurrentanalyse og å være åpen for å tilpasse din strategi basert på nye funn. Overvåking av konkurrentenes aktiviteter på sosiale medier og i pressen kan også bidra til å holde deg oppdatert.

Hvordan brukes konkurrentanalyse i forskjellige industrier?

Mens grunnleggende prinsipper for konkurrentanalyse gjelder på tvers av alle bransjer, kan tilnærmingen og metoder variere avhengig av industri. For eksempel, i teknologiindustrien kan det være mer fokus på produktinnovasjon, mens i detaljhandel kan det være mer fokus på prisstrategi og kundeservice.

Hvordan beskytte min egen bedriftsinformasjon under en konkurrentanalyse?

Det er viktig å sikre at alle bedriftsdata er beskyttet med passende sikkerhetstiltak. Dette kan omfatte bruk av sikkerhetsteknologi, begrensning av tilgang til sensitiv informasjon, og opplæring av ansatte om datahåndtering og -sikkerhet.

Relevant artikkel: Cybersikkerhet: Slik sikrer du best nettsikkerhet for din bedrift

Hva er de etiske retningslinjene for konkurrentanalyse?

Konkurrentanalyse bør alltid gjennomføres på en etisk og lovlig måte. Dette inkluderer å respektere personvern, intellektuell eiendom, konfidensialitet, og å unngå falsk representasjon eller ulovlig datainnsamling.

 

Ressurser og annet nyttig lesestoff

Brand24: Competitor Analysis 2023: All Why’s, How-to’s, and More

Business News Daily: How to Do a Competitive Analysis

Harvard Business Review: Hardball: Five Killer Strategies for Trouncing the Competition

Hill Web Creations: Competitor Analysis Research Finds Rivals & Opportunities

HubSpot: SWOT Analysis: How To Do One [With Template & Examples]

Investopedia: Porter’s 5 Forces Explained and How to Use the Model

Oxford College of Marketing: What is a PESTEL analysis?

 

Del denne artikkelen

Jan Storehaug

Jan Storehaug

Daglig leder i Tenk Digitalt AS og foredragsholder. Jan har et stort engasjement for entreprenørskap og hvordan nye teknologier utfordrer oss og skaper nye muligheter. Les mer om Jans foredrag på Storehaug.no Send gjerne en epost til jan@tenkdigitalt.no eller ring 97512077 for en hyggelig prat!

Del denne artikkelen

Ta kontakt

Tenk Digitalt hjelper deg med din digitale strategi, nettsider som konverterer til salg og økt trafikk til dine nettsider. Vi kan også bistå med verdivurdering av din bedrift og bistand til å finne nye aksjonærer. Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale!