AI: Slik får din bedrift et konkurransefortrinn med kunstig intelligens - Tenk Digitalt
En jente ser rett inn i kameraet mens refleksjoner av jobben til hennes AI synes på brillene og ansiktet hennes.

AI: Slik får din bedrift et konkurransefortrinn med kunstig intelligens

Kunstig intelligens (AI) endrer spillereglene i næringslivet og gir et konkurransefortrinn til alle som vet å utnytte dette til sin fordel. Les hvordan AI kan integreres i din bedrift.

I dagens næringsliv er ikke digital transformasjon lenger valgfritt. AI gir bedrifter av alle størrelser muligheten til å vinne terreng i sin bransje. La oss derfor utforske hvordan din bedrift kan utnytte kunstig intelligens for å sikre at virksomheten forblir aktuell og styrker sin posisjon i det raskt utviklende forretningsmiljøet.

Les også: ChatGPT: Funksjoner, bruksområder og start-guide

 

Innhold:

 1. Del I: Hva er AI og hvilken rolle spiller det i norsk næringsliv?
  – Relevante AI-løsninger for næringslivet
  – AI sin rolle i moderne forretningsstrategi
 2. Del II: Skreddersydd AI-utvikling for suksess
  – Bygge internt kompetanse vs. samarbeid med eksterne partnere
  – Utviklingsprosessen: Fra ide til implementering
  – Vanlige utfordringer og hindringer ved AI-integrasjon
 3. Del III: Bruk av AI for å skape nye produkter og tjenester
  – Eksempler: AI-løsninger utviklet av Tenk Digitalt for norske bedrifter
  – AI og bærekraftig utvikling
 4. Del IV: Skalerbarhet og vedlikehold av AI-løsninger
  – Vekststrategier og tilpasning til nye behov
  – Oppdateringer og kontinuerlig læring
  – Bygging av en datadrevet bedriftskultur
 5. Oppsummert om AI-utvikling som styrker din bedrift
 6. FAQs om bruk av AI i norske bedrifter

 

Del I: Hva er AI og hvilken rolle spiller det i norsk næringsliv?

Kunstig intelligens (AI) er et datavitenskapelig fagfelt der det utvikles systemer som kan utføre oppgaver som til nå har fordret menneskelig intelligens. Dette inkluderer læring, resonnering, problemløsning, språkforståelse, og visuell oppfatning.

AI-systemer er designet for å lære og tilpasse seg over tid. Målet med kunstig intelligens er ikke bare å etterligne menneskelig intelligens, men å utvide den ved å utføre meget komplekse oppgaver på kort tid og med stor nøyaktighet.

Teknologiske fremskritt har kontinuerlig drevet AI fremover, og nylig har vi sett banebrytende utvikling da OpenAI lanserte ChatGPT. Språkmodellen som ChatGPT bygger på har inspirert og imponert med sin evne til å forstå og generere menneskelignende tekst og etter hvert bilde og video.

Etter at ChatGPT sjokkerte verden har alle de store plattformselskapene og en rekke andre aktører lansert sine konkurrerende språkmodeller. Her er noen av de mest kjente som du kan benytte til å gi din bedrift et konkurransefortrinn.

 

Språkmodell Firma
GPT-3 og GPT-4 OpenAI
BERT Google
RoBERTa Facebook (Meta)
ERNIE Baidu
XLNet Google/CMU
DeBERTa Microsoft
Megatron-LM NVIDIA
Turing-NLG Google
ELECTRA Google
GPT-Neo og GPT-J EleutherAI

 

De ulike språkmodellene benyttes i en rekke tjenesteleverandører sine løsninger. Den mest populære språkmodellen, Chat GPT-4, er en betalt versjon med et enkelt grensesnitt som også inkluderer Dall-E for bildegenerering.

Du kan analysere tekst, bilder og stemme med GPT-4. For eksempel den godta et bilde som en del av en forespørsel og gi en nøyaktig tekstrespons, generere bilder og bli snakket til og deretter svare med sin egen stemme.

ChatGPT brukes også av Microsoft som en del av deres søkemotor Bing og av Copilot som en integrasjon i deres programvare.

 

Andre teknologier

Midjourney åpner for nye kreative prosesser. Quantum Computing åpner nye dører som vil ta databehandling og AI-analyse til nye høyder. Samtidig tilbyr blockchain en sikker måte å lagre og overføre data på som revolusjonerer vårt forhold til digital tillit og transaksjoner.

Disse fremskrittene markerer bare begynnelsen av hva AI kan utrette, og feltet fortsetter å utvikle seg i en bemerkelsesverdig fart. Vi lever i en spennende tid, nå som kunstig intelligens har gått fra å være et forskningsfelt til å bli en integrert del av vårt teknologidrevne samfunn.

 

Relevante AI-løsninger for næringslivet

I næringslivet har AI vist seg å være en game-changer. Nye AI-systemer driver frem automatisering, forbedrer effektiviteten, og åpner for innovative løsninger som tidligere var utenkelige. Med kunstig intelligens kan bedrifter tilpasse seg raskere, forutse trender og tilby personaliserte kundeopplevelser.

Kort sagt, AI er ikke bare en teknologisk forbedring. Det er en strategisk ressurs som kan transformere din virksomhets operasjoner, tilbud, og posisjon i markedet.

La oss se nærmere på noen av de mest relevante AI-løsningene.

 1. Maskinlæring og dyp læring: Maskinlæring er en AI-teknikk som gjør det mulig for systemer å lære fra data, identifisere mønstre og ta beslutninger med minimal menneskelig intervensjon. Dyp læring – en underkategori av maskinlæring – bruker nevrale nettverk med mange lag for å analysere store mengder data. Disse teknologiene gjør det mulig for bedrifter å automatisere komplekse oppgaver, forbedre beslutningsprosesser og utvikle smartere applikasjoner.
 2. Naturlig språkbehandling: Naturlig språkbehandling (NLP) er en annen viktig AI-teknologi. Den gjør det mulig for datamaskiner å forstå, tolke og reagere på menneskelig språk. NLP kan brukes til å automatisere kundeservice gjennom chatbots, analysere kundetilbakemeldinger og generere helt nytt innhold. Denne teknologien forbedrer kommunikasjonen mellom mennesker og maskiner, og gjør interaksjonene mer naturlige og effektive.
 3. Prediktiv analyse: Prediktiv analyse bruker kunstig intelligens for å forutsi fremtidige hendelser basert på historiske data. Denne teknikken er særlig verdifull for næringslivet, da den kan hjelpe med alt fra å forutsi kundeadferd til å optimalisere lagerbeholdninger. Ved å forstå potensielle fremtidige utfall, kan bedrifter ta proaktive beslutninger som reduserer risiko og maksimerer muligheter.

 

Les også: Konkurrentanalyse: Slik navigerer du bedriften til topps i din bransje

Disse AI-løsningene tilbyr et bredt spekter av muligheter. Ved å integrere maskinlæring, NLP, og prediktiv analyse, kan din virksomhet utnytte data på nye måter, automatisere komplekse prosesser, og levere bedre kundeopplevelser.

 

AI sin rolle i din forretningsstrategi

Du kommer ikke utenom AI om du skal utvikle konkurransedyktige forretningsstrategier. Det er anvendbart innen mange felt, fra operasjoner og markedsføring til kundeservice. Men hvordan transformerer kunstig intelligens egentlig disse nøkkelområdene?

 1. Kunstig intelligens i operasjoner: I operasjonell sammenheng muliggjør AI automatisering av rutinemessige og komplekse oppgaver. Dette frigjør verdifull tid for ansatte, som kan fokusere på mer strategisk arbeid. Kunstig intelligens kan også forbedre produksjonseffektivitet gjennom optimalisering av forsyningskjeder og lagerstyring. Prediktiv vedlikehold drevet av AI hjelper bedrifter med å forutse når maskiner trenger vedlikehold. Dette reduserer nedetid og sparer kostnader.
 2. Kunstig intelligens i markedsføring: I markedsføring transformeres landskapet gjennom AI-systemers evne til å analysere store datamengder for å identifisere trender og kundepreferanser. Dette muliggjør målrettet markedsføring på et nivå som tidligere ikke var mulig. AI-systemer kan automatisk tilpasse markedsføringsbudskap og anbefalinger til individuelle brukere i sanntid, forbedre kundeopplevelsen og øke konverteringsratene. Alt dette kan Tenk Digitalt hjelpe deg med. Ta en kikk på våre tjenester innen AI-utvikling eller les videre og lær om bedriftene vi har hjulpet med våre skreddersydde AI-løsninger.
 3. Kunstig intelligens i kundeservice: Kundeservice opplever også en AI-revolusjon om dagen. Chatbots og virtuelle assistenter, drevet av AI, kan håndtere et stort volum av kundehenvendelser uten menneskelig inngrep. Dette sikrer rask respons på kundenes forespørsler, noe som forbedrer kundetilfredsheten. AI-systemer kan også forutse kundenes behov og tilby proaktiv support, noe som ytterligere forbedrer kundeopplevelsen.

 

Relatert artikkel: Kundesenter med AI-drevet kundeservice, versjon 2.0

Integreringen av kunstig intelligens i disse nøkkelområdene av en bedrift er ikke bare en måte å forbedre effektiviteten og redusere kostnader på. Det er også en strategi for å tilby unike kundeopplevelser, skape nye forretningsmodeller, og oppnå et konkurransefortrinn i markedet. Ved å utnytte AI, posisjonerer bedrifter seg for suksess i den digitale tidsalderen.

 

Del II: Skreddersydd AI-utvikling for suksess

Som vi nevnte innledningsvis, er ingen virksomheter for små til å utnytte kunstig intelligens til sin fordel. Det handler om å tilpasse utviklingen til ditt budsjett, noe som starter med kartlegging av behovene og mulighetene som finnes for bedriften din. Slik kan du utnytte AI i stadig større grad, sikre at investeringene gir reell verdi, og skaffe deg stadig større konkurransefortrinn.

1. Hvordan identifisere prosesser som kan effektiviseres med AI

Start med en grundig gjennomgang av alle dine virksomhetsprosesser. Se etter oppgaver som er repetitive, tidkrevende, eller hvor menneskelige feil kan inntreffe. Dette kan inkludere alt fra kundeservicehenvendelser og fakturabehandling, til lagerstyring. Ved å kartlegge disse prosessene, kan du finne områder der AI-løsninger vil forbedre nøyaktigheten, øke hastigheten på utførelsen og effektivisere din daglige drift.

2. Skap nye muligheter med spesialtilpasset AI-integrering

En vellykket implementering av AI-systemer avhenger i stor grad av kvaliteten og tilgjengeligheten av data. Derfor er det viktig å vurdere eksisterende dataressurser. Undersøk om dataene er strukturerte eller ustrukturerte, hvor mye data som er tilgjengelig, og om det finnes eventuelle huller i dataene som må tettes. Kvaliteten på dataene, inkludert nøyaktighet, relevans, og aktualitet, er også kritisk. Hvis datakvaliteten eller -tilgjengeligheten er mangelfull, kan det være nødvendig å iverksette tiltak for å forbedre dette før en full AI-implementering kan finne sted.

Kartlegging av behov og muligheter er grunnlaget for å utvikle skreddersydde AI-løsninger som ikke bare er teknologisk gjennomførbare, men som også tar tak i de spesifikke utfordringene og mulighetene i din bedrift.

 

Bygge internt kompetanse vs. samarbeid med eksterne partnere

Når du vurderer å ta i bruk kunstig intelligens, står du overfor et viktig valg: Skal du bygge opp intern AI-kompetanse eller samarbeide med eksterne partnere? Begge tilnærminger har sine fordeler og ulemper. Det beste valget avhenger ofte av bedriftens størrelse, ressurser, og langtidsstrategi.

Fordeler med å bygge intern kompetanse:

 1. Full kontroll over AI-prosjekter og beslutningsprosesser.
 2. Evnen til å skreddersy spesifikke løsninger til bedriftens behov.
 3. Bygging av intern kunnskap og kompetanse vil være strategisk fordelaktig.

Ulemper med å bygge intern kompetanse:

 1. Krever betydelige investeringer i opplæring og utvikling av ansatte.
 2. Det kan være tidkrevende å bygge opp nødvendig ekspertise.
 3. Risiko for å bli akterutseilt i et raskt utviklende marked.

Fordeler med å samarbeide med eksterne partnere:

 1. Rask tilgang til spesialisert ekspertise og teknologier.
 2. Mindre startkostnader sammenlignet med å bygge kompetanse internt.
 3. Fleksibilitet til å skalere opp eller ned basert på prosjektbehovet.

Ulemper med å samarbeide med eksterne partnere:

 1. Mindre kontroll over prosjektene.
 2. Risiko for avhengighet av eksterne leverandører.
 3. Potensielle utfordringer med integrering av eksterne løsninger i eksisterende systemer.

 

Anbefalinger for små og mellomstore bedrifter

For små og mellomstore bedrifter (SMB-er) kan ressursbegrensninger gjøre det utfordrende å bygge opp intern AI-kompetanse fra grunnen av. I mange tilfeller kan samarbeid med eksterne partnere være den mest praktiske og kostnadseffektive tilnærmingen. Dette gir SMB-er tilgang til spesialisert kunnskap og teknologier uten behov for store investeringer på forhånd. Derfor anbefales det at SMB-er:

 1. Starter med klare mål og forventninger til AI-prosjekter.
 2. Velger partnere med relevant erfaring og gode referanser.
 3. Jobber tett med partnerne for å sikre at løsningene blir godt integrert med bedriftens eksisterende prosesser og systemer.
 4. Samtidig – selv ved å samarbeide med eksterne partnere – bør SMB-er vurdere å bygge opp grunnleggende AI-kunnskap internt. Dette vil hjelpe dem med å bedre forstå mulighetene og begrensningene med kunstig intelligens og ta mer informerte beslutninger om fremtidig bruk av teknologien.

Les også: EU-søknad: Norske bedrifter er med i kampen om 95 milliarder euro

 

Utviklingsprosessen: Fra ide til implementering

“En enkel regel som ofte overrasker når jeg holder foredrag om praktisk bruk av kunstig intelligens er som følger: Tenk kortsiktig!”
(Jan Sollid Storehaug, daglig leder i Tenk Digitalt)

Lønnsom bruk av AI-systemer handler om å tørre å prøve mye, gjøre feil, men helst kun en gang. Prøv fort, stopp prosjekter du ikke forstår eller som ikke gir målbare resultater på kort tid, sier Jan. Les mer hans foredrag for store og små publikum her.

Å utvikle skreddersydde AI-løsninger krever metodisk tilnærming. Det starter med nøye kartlegging av den innledende ideen og ender med full implementering og integrasjon i bedriftens eksisterende systemer. Her er de kritiske stegene i utviklingsprosessen.

 

Første steg er grundig planlegging og design. Dette innebærer:

 1. Å definere klare mål for hva AI-løsningen skal oppnå.
 2. Å identifisere hvilke data som vil bli brukt og hvordan disse dataene skal samles inn og behandles.
 3. Å velge riktig AI-teknologi og arkitektur som passer best til prosjektets behov.
 4. Å lage en prosjektplan som inkluderer tidsrammer, budsjetter, og ressurser.

 

Neste fase er selve utviklingen, etterfulgt av omfattende testing.

 1. Utviklere bygger AI-modellen basert på designspesifikasjonene.
 2. Modellen trenes med data for å lære de nødvendige mønstrene og funksjonene.
 3. Det utføres tester for å evaluere modellens nøyaktighet og effektivitet. Dette inkluderer både enhetstesting og systemtesting.
 4. Testingen hjelper også med å identifisere eventuelle feil eller mangler som må rettes opp før full implementering.

 

Den siste fasen innebærer implementering og integrasjon.

 1. AI-løsningen integreres møysommelig i bedriftens eksisterende IT-infrastruktur.
 2. Dette krever ofte tett samarbeid mellom AI-utviklere og IT-avdelingen for å sikre at integrasjonen går sømløst.
 3. Etter integrasjonen følger en periode med overvåking og finjustering for å sikre at AI-løsningen fungerer som ønsket i reelle forhold.
 4. Opplæring av ansatte som vil bruke eller vedlikeholde AI-systemet er også viktig for å maksimere dets effekt og verdi.

 

Implementering av kunstig intelligens er langt fra slutten på visa. Det kreves kontinuerlig overvåking, vedlikehold, og tilpasning for å håndtere endringer i data eller forretningsbehov. Ved å følge denne utviklingsprosessen nøye, kan bedrifter sikre at deres AI-prosjekter ikke bare er vellykkede ved lansering, men også fortsetter å levere verdi over tid.

 

Vanlige utfordringer og hindringer ved AI-integrasjon

Implementering av kunstig intelligens i bedriften kan medføre både tekniske og organisatoriske utfordringer. I tillegg er det viktig å ta hensyn til etiske overveielser og personvern.

 

Tekniske utfordringer kan inkludere:

 1. Kompleksiteten av AI-systemer som krever avansert ekspertise for utvikling og vedlikehold.
 2. Integrering av AI-løsninger med eksisterende IT-infrastruktur, som kan være gammeldags eller inkompatibel.
 3. Sikring av tilstrekkelige og kvalitetsrike data for å trene AI-modellene.

 

Organisatoriske utfordringer kan omfatte:

 1. Motstand mot endring blant ansatte som frykter at kunstig intelligens kan erstatte jobbene deres.
 2. Mangel på klar AI-strategi og visjon fra ledelsen.
 3. Behovet for betydelig investering i både tid og ressurser for utvikling og integrering av AI-teknologi.

 

For å overvinne disse utfordringene, er det viktig med klar kommunikasjon om AI’s potensielle fordeler og hvordan det vil påvirke organisasjonen. Opplæring og involvering av ansatte i AI-prosjekter kan også hjelpe med å redusere motstand og bygge et internt kompetansemiljø.

Les også: Endringsledelse: Slik skapes godt arbeidsmiljø mellom ansatte og AI

 

Etiske overveielser og personvern

Når bedrifter implementerer AI, må de også vurdere etiske spørsmål og personvern. Dette inkluderer:

 1. Å sikre at AI-systemer ikke forsterker eksisterende fordommer eller skaper nye urettferdigheter gjennom bias i datamodeller.
 2. Beskyttelse av persondata, spesielt i lys av strengere personvernreguleringer som GDPR.
 3. Å være transparent om bruk av AI og hvordan data blir brukt og analysert.

 

For å imøtekomme disse bekymringene, bør bedrifter:

 1. Gjennomføre etiske vurderinger av AI-prosjekter for å identifisere og minimere potensielle risikoer.
 2. Implementere strenge datavernprotokoller og sikre at AI-systemer overholder relevante lover og regler.
 3. Kommunisere åpent med kunder og ansatte om bruk av kunstig intelligens og behandling av data.

 

Ved å anerkjenne og proaktivt jobbe med disse utfordringene og hindringene, kan bedrifter bygge robuste AI-systemer som ikke bare er teknisk effektive, men også etisk forsvarlige og sosialt akseptable. Dette styrker ikke bare bedriftens omdømme, men sikrer også langsiktig suksess og konkurransefortrinn gjennom ansvarlig bruk av kunstig intelligens.

Relatert artikkel: Cybersikkerhet: Slik sikrer du best nettsikkerhet for din bedrift

 

Del III: Bruk av AI for å skape nye produkter og tjenester

AI er en kraftfull katalysator for innovasjon og produktutvikling. Ved å benytte kunstig intelligens, kan bedrifter utforske nye markeder, skape unike produkter og tjenester, og omdefinere kundeopplevelsen.

For eksempel kan AI bidra til å optimalisere produktdesign basert på kundepreferanser eller forbedre produktkvaliteten gjennom avansert kvalitetskontroll. Ved å utnytte disse teknologiene kan bedrifter raskt tilpasse seg endringer i markedet og kundens behov, noe som setter dem i en førerposisjon innen innovasjon.

Så klart synes vi alt dette er veldig spennende i Tenk Digitalt. Derfor har vi kastet oss over utvikling av skreddersydde AI-løsninger for en rekke av våre kunder og fryder oss stort over resultatene vi oppnår med dette.

 

Eksempler: AI-løsninger som Tenk Digitalt utvikler for norske bedrifter

Foruten å benytte kunstig intelligens til å effektivisere stort sett alt som har med markedsføring å gjøre, fra kunde- og konkurrentanalyser til SEO og nettsidebygging, så spesialdesigner vi AI-løsninger for vår kunder. Her er tre eksempler på hva vi jobber med for øyeblikket:

 

1. Ny kamerateknologi med AI:

AI-integrasjon tar dagens kamerateknologi til nye høyder, noe som medfører store innsparinger i en rekke sektorer i norsk næringsliv. Vi jobber for tiden med å utvikle innovative løsninger i flere av følgende bransjer:

 1. Landbruk: Vertikalt landbruk og presisjonslandbruk er en voksende trend hvor avansert kamerateknologi spiller en sentral rolle. Kameraer brukes blant annet til å overvåke avlinger, jordkvalitet og for å styre autonome landbruksmaskiner.
 2. Fornybar energi: Innenfor vind- og solenergi brukes kamerateknologi til å inspisere og vedlikeholde vindturbiner og solpaneler. Dette bidrar til å maksimere effektiviteten og levetiden til utstyret.
 3. Sikkerhetssektoren: Bruk av overvåkningskameraer for sikkerhet og overvåkning er utbredt i mange bransjer, inkludert detaljhandel, bank og finans, og offentlige tjenester.
 4. Produksjonsindustrien: Kamerateknologi brukes for kvalitetskontroll i produksjonslinjer, hvor de kan identifisere defekter og forbedre produksjonsprosessene.
 5. Parkeringsindustrien: Prosesser effektiviseres gjennom automatisering av parkeringstjenester, inkludert registrering av kjøretøy, overvåkning av ledige plasser, og sikkerhet gjennom kamerateknologi.

 

2. Neste generasjons ChatBots med AI:

Det finnes nesten ikke grenser for hva ChatBots kan innstilles til å svare på. Og med dagens teknologi er de ikke lenger et irritasjonsmoment for kundene, men nøkkelen til effektivisert gjennomgang av nødvendig informasjon.

Vi har jobbet med AI-integrasjon i flere ChatBot-løsninger og kan melde at resultatene er ganske forbløffende. Bruksområdene er mange.

 1. E-handelsplattformer og detaljhandelskjeder implementerer chatbots for å assistere kunder i kjøpsprosessen, svare på spørsmål om produkter, og tilby personlig shoppingassistanse.
 2. Helsevesenet bruker chatbots til å gi helseinformasjon, administrere timebestillinger, og til og med foreta førstegangs anamnese.
 3. Hoteller og reisebyråer anvender chatbots for å håndtere reservasjoner, svare på gjestenes spørsmål, og tilby tilpasset reiseinformasjon.
 4. Finansinstitusjoner bruker AI-drevne chatbots for å tilby kundestøtte, utføre transaksjoner, gi økonomisk rådgivning og håndtere forespørsler om kontoopplysninger.
 5. Kommuner bruker f.eks chatboten “Kommune-Kari” som aldri blir lei av å svare på innbyggeres spørsmål om kommunens tjenester, søknadsfrister og åpningstider. Hun jobber døgnet rundt, blir smartere for hver dag og er alltid like blid.

 

Og dette er bare toppen av isfjellet. Du kjenner sikkert til noen av disse ChatBot-løsningene allerede, men uten å røpe for mange bedriftshemmeligheter, kan vi fortelle at utviklingen på dette feltet kommer til å skyte fart i året som kommer. Så snart våre løsninger slippes på markedet blir du den første som får vite det, det vil si, om du har meldt deg på vårt nyhetsbrev.

 

3. Nye plattformer som forenkler komplekse søknader:

Her snakker vi om et spesifikt prosjekt med stort potensial for utvidet bruk. Vi utvikler nemlig en plattform for bedrifter som vil søke EU-støtte. Denne plattformen finner og forenkler EU sine utlysninger, sporer opp aktuelle konsortium-medlemmer og hjelper deg med selve søknadsskrivingen.

Dette prosjektet utvikles i samarbeid med vår partner Impact Funding, og vil bli lansert i løpet av 2024 om alt går som planlagt. Følg med på våre nettsider for å holde deg oppdatert på denne utviklingen. Glem heller ikke å sjekke ut våre tjenester innen bistand med søking på offentlige støttemidler.

 

AI og bærekraftig utvikling

AI har et stort potensial til å bidra til bærekraftig utvikling ved å effektivisere ressursbruk og forbedre forvaltningen av miljøressurser.

I Norge utnyttes kunstig intelligens aktivt for å optimalisere operasjonelle prosesser i ulike industrier. Dette inkluderer alt fra maritime operasjoner, hvor kunstig intelligens bidrar til smartere navigasjon og vedlikehold av skip, til landbruket, hvor presisjonslandbruk drevet av AI forbedrer avlingsforvaltning og ressursbruk.

Et annet konkret eksempel på kunstig intelligens i norsk næringsliv er utviklingen av avanserte AI-systemer for energistyring i industrianlegg og kommersielle bygninger. Disse systemene analyserer kontinuerlig data for å optimere energiforbruket, noe som fører til betydelige besparelser og støtter Norges mål om å være en ledende nasjon innen bærekraftig utvikling.

Utover dette, gir investering i miljøvennlige AI-teknologier flere fordeler enn direkte kostnadsbesparelser.

 1. For det første styrker det bedriftens omdømme i et marked der forbrukere i økende grad foretrekker bærekraftige merker. Dette kan føre til økt kundelojalitet og tilgang til nye markedssegmenter som verdsetter miljøansvar.
 2. For det andre kan det forbedre samsvar med regulatoriske krav og miljøstandarder, noe som er spesielt relevant i lys av strammere klimareguleringer på globalt plan.
 3. Til sist bidrar det til innovasjon og langsiktig bærekraft i virksomheten ved å fremme effektiv bruk av bedriftens midler og redusere avhengigheten av ikke-fornybare ressurser. Å investere i grønnere AI-løsninger er dermed ikke bare en investering i miljøet, men også i bedriftens fremtidige vekst og suksess.

 

Ved å integrere kunstig intelligens i strategier for bærekraftig utvikling, kan bedrifter redusere sitt økologiske fotavtrykk og bidra til global innsats for å møte miljøutfordringer. Dette understreker hvordan teknologisk innovasjon, når den anvendes ansvarlig, kan være et viktig verktøy i kampen for en mer bærekraftig fremtid.

Les mer: AI og bærekraft – Er kunstig intelligens miljøets redning?

 

Del IV: Skalerbarhet og vedlikehold av AI-løsninger

For å sikre bedriftens langvarige suksess med kunstig intelligens, er det essensielt å fokusere på skalerbarhet og vedlikehold av AI-løsninger. Dette sikrer at investeringene forblir relevante og verdifulle over tid.

 

Vekststrategier og tilpasning til nye behov

Når en AI-løsning først er satt i drift, må bedrifter planlegge for fremtidig skalering og tilpasning. Dette innebærer både å utvide bruken av AI til nye forretningsområder og å justere eksisterende applikasjoner for å imøtekomme skiftende markedsforhold og kundebehov.

For eksempel kan en AI-løsning som opprinnelig ble utviklet for kundeservice, med tiden tilpasses for å inkludere markedsanalyser eller operasjonell effektivisering. Dette krever en fleksibel tilnærming til både teknologi og forretningsstrategi. Ved kontinuerlig å vurdere og justere AI-applikasjonene, kan bedrifter sørge for at teknologien forblir relevant og bidrar til bærekraftig vekst.

Å sikre at AI-løsningene er skalerbare og kan tilpasses nye utfordringer, er nøkkelen til å opprettholde og styrke bedriftens konkurransefortrinn i et stadig skiftende marked. Dette krever ikke bare teknisk innsikt, men også strategisk planlegging og evnen til å forutse fremtidige behov og muligheter i markedet.

 

Oppdateringer og kontinuerlig læring

AI-systemer krever regelmessige oppdateringer og vedlikehold for å fungere optimalt. Dette inkluderer alt fra tekniske oppdateringer for å sikre kompatibilitet med ny programvare eller maskinvare, til å tilpasse læringsmodeller basert på nye data.

Kontinuerlig læring er kritisk for at AI-systemer og de som bruker dem skal kunne tilpasses i tråd nye trender og mønstre, noe som sikrer at nøyaktighet og effektivitet opprettholdes over tid.

For å støtte dette, er det viktig med en infrastruktur som tillater jevnlig innsamling og analyse av relevante data. Dette forsterker AI-systemets evne til å lære og tilpasse seg, noe som er avgjørende for at løsningene skal forbli effektive og relevante.

 

Bygging av en datadrevet bedriftskultur

For å få mest mulig ut av din investering i AI-løsninger, er det avgjørende å bygge en bedriftskultur som verdsetter og forstår hvilke dører det åpner. Dette innebærer å fremme datakyndighet på alle nivåer i organisasjonen og iverksette ledelsesstrategier som tilrettelegger for teknologiske skifter.

 

Viktigheten av datakyndighet på tvers av organisasjonen

Det er essensielt at ansatte forstår hvordan data samles inn, analyseres, og anvendes for å drive beslutninger. Dette inkluderer grunnleggende forståelse av dataanalyse, tolkning av innsikter og kunnskap om hvordan data kan anvendes strategisk for å oppnå forretningsmål. Opplæring og kontinuerlig læring spiller en nøkkelrolle, samt å skape et miljø der data deles åpent og anvendes til å guide beslutningsprosesser.

 

Effektiv endringsledelse

Effektiv ledelse er kritisk for å navigere i overgangen til en mer datadrevet kultur. Ledere må ikke bare være forkjempere for bruken av AI og dataanalyse, men også spille en aktiv rolle i endringsstyring. Dette omfatter å kommunisere visjonen og verdien av en datadrevet tilnærming, samt å tilrettelegge for og støtte endringer i arbeidsflyter, prosesser og holdninger.

Ledere bør også være dyktige til å identifisere og imøtekomme eventuell motstand mot endring, og jobbe for å sikre at alle ansatte føler seg inkludert og verdsatt i overgangsprosessen. Dette kan inkludere å tilby opplæring og ressurser, etablere mentorordninger, og oppmuntre til tilbakemeldinger og dialog om hvordan kunstig intelligens og dataanalyse kan forbedre daglig arbeid.

Ved å bygge en sterk data-drevet bedriftskultur, kan virksomheter maksimere verdien av sine AI-investeringer, fremme innovasjon og sikre et langsiktig konkurransefortrinn.

 

Oppsummert om AI-utvikling som styrker din bedrift

Kunstig intelligens er ikke lenger en fremtidsvisjon, men viktige verktøy for alle virksomheter som ønsker å oppnå og opprettholde et konkurransefortrinn i dagens næringsliv.

AI tilbyr unike muligheter for bedrifter til å automatisere rutinemessige oppgaver, forbedre beslutningsprosesser, personalisere kundeinteraksjoner, og skape nye produkter og tjenester som møter de skiftende behovene i markedet. Videre kan AI-verktøy bidra til å overvåke og forvalte miljøressurser mer effektivt, og dermed fremme bærekraftige forretningspraksiser.

For å realisere disse fordelene, er det viktig for bedrifter å utvikle en datadrevet bedriftskultur, fokusere på skalerbarhet og vedlikehold av AI-løsninger, og holde tritt med teknologiske skifter. Dette krever kontinuerlig investering i opplæring, forskning, og utvikling, samt en proaktiv tilnærming til innovasjon.

Kort sagt, riktig AI-bruk gir verdiskaping og konkurransefortrinn. Bedrifter som effektivt integrerer AI-verktøy i sine strategier og operasjoner, vil ikke bare overleve i dagens digitalt drevne marked, men også utvikle innovative og bærekraftige løsninger for fremtiden.

Les også: Smartere salgsstrategi og markedsføring med kunstig intelligens (AI)

 

Kilder og annet nyttig lesestoff

Business News Daily: How Artificial Intelligence Will Transform Businesses

El-Watch: What is predictive maintenance? (Definition, examples, IoT solutions)

Forbes: How To Lead Employees Through Technology Changes

IBM: The most valuable AI use cases for business

Sintef: Kvanteteknologi skal gjøre Norge klar for ny datarevolusjon

Storehaug.no: Hva er digital transformasjon?

Tech Target: 15 top applications of artificial intelligence in business

Wired: What Is the Metaverse, Exactly?

 

FAQs om bruk av AI i norske bedrifter

 

1. Hva er den største misforståelsen om kunstig intelligens i næringslivet?

Den største misforståelsen om kunstig intelligens er at det kun er for store selskaper med enorme dataressurser og budsjett. Faktisk kan AI-teknologier skreddersys og skaleres for å passe bedrifter av alle størrelser.

Les mer om vår AI-utvikling for SMB-er

2. Hvordan måler man ROI for AI-investeringer?

ROI for AI-investeringer måles ved å vurdere forbedringer i effektivitet, kostnadsbesparelser, økning i salg eller kundetilfredshet, og reduksjon i menneskelige feil. Det er viktig å sette klare mål før implementering for å kunne måle oppnådde resultater.

3. Hvilke sektorer vil dra størst nytte av kunstig intelligens i de kommende årene?

Sektorer som helsevesenet, finanstjenester, detaljhandel, og produksjon forventes å dra størst nytte av kunstig intelligens gjennom personalisering av kundeopplevelser, effektivisering av operasjoner, og innovasjon i produktutvikling.

4. Hvordan kan små bedrifter uten store dataressurser dra nytte av AI?

Små bedrifter kan dra nytte av kunstig intelligens ved å bruke eksisterende AI-plattformer og verktøy som ikke krever store dataressurser. De kan også samarbeide med AI-leverandører for å utvikle skreddersydde løsninger som passer til deres spesifikke behov.

Relatert artikkel: ChatGPT: Funksjoner, bruksområder og start-guide

5. Hvordan holder man AI-løsninger etiske og i tråd med personvernlovgivningen?

For å sikre at AI-løsninger er etiske og i tråd med personvernlovgivningen, bør bedrifter:

 1. Implementere retningslinjer for datasikkerhet og personvern fra starten av AI-prosjekter.
 2. Sørge for transparens i hvordan AI-systemer fungerer og hvilke data de behandler.
 3. Kontinuerlig overvåke og evaluere AI-systemers beslutninger for å unngå fordommer og diskriminering.
 4. Følge nasjonale og internasjonale regelverk om personvern og etisk bruk av kunstig intelligens.

 

Del denne artikkelen

Jan Sollid Storehaug

Jan Sollid Storehaug

Daglig leder i Tenk Digitalt AS og foredragsholder. Jan har et stort engasjement for entreprenørskap og hvordan nye teknologier utfordrer oss og skaper nye muligheter. Les mer om Jans foredrag på Storehaug.no Send gjerne en epost til jan@tenkdigitalt.no eller ring 97512077 for en hyggelig prat!

Del denne artikkelen

Ta kontakt

Tenk Digitalt hjelper deg med din digitale strategi, nettsider som konverterer til salg og økt trafikk til dine nettsider. Vi kan også bistå med verdivurdering av din bedrift og bistand til å finne nye aksjonærer. Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale!