UI og UX design engasjerer flere kunder på nett! - Tenk Digitalt
Et skrivebord sett ovenfra der det ligger planer for utvikling av UI og UX design.

UI og UX design engasjerer flere kunder på nett!

UI og UX design er avgjørende for hvor godt hjemmesiden din konverterer til salg. Her lærer du hvordan UI og UX gjøres riktig på ditt nettsted.

UI og UX design er avgjørende for hvor godt hjemmesiden din konverterer til salg. Det er ikke tvil om at optimalisering av brukeropplevelsen påvirker hvor lenge kundene blir på dine nettsider. Og jo lenger de blir, jo større er sjansen for at de svarer på dine “call-to-action”. I tillegg styrkes SEO av når Google merker at kundene bruker lengre tid på ditt nettsted.

Det er med andre ord veldig viktig å prioritere UI og UX design, da dette kan ha stor effekt på dine konverteringsrater og dine rangeringer på Google. Ikke minst vil det bidra til å holde dine markedsføringskostnader lavere. Heldigvis finnes det oppskrifter på hvordan man kan optimalisere brukeropplevelsen på best mulig måte.

Godt UI og UX design sikrer at alle bedriftens plattformer inviterer til utforskning, men det krever kunnskap om din målgruppes interesser, behov og handlingsmønstre. Vi skal nå gå gjennom hvordan UI og UX design utvikles for å øke dine konverteringsrater. La oss starte med det grunnleggende:

 

Hva er UI og UX design, og hva er forskjellen?

Design av både UI (user interface) og UX (user experience) handler om hvordan nettsteder tilpasses for brukerne. En UI-designer jobber med brukergrensesnittet, inkludert layout, farger, ikoner, skrifttyper, grafikk og navigasjon. En UX-designer har brukeropplevelsen i fokus og utvikler nettstedets funksjonalitet, kundereise, interaksjoner og målrettethet.

UI- og UX-designere har et felles mål om å utvikle hjemmesider som engasjerer brukerne. UI-designeren utvikler det visuelle uttrykket og fokuserer på at dette skal være lett navigerbart, skape nysgjerrighet og styrke bedriftens merkevare. UX-designeren optimaliserer brukeropplevelsen gjennom utvikling av brukerstier og nettstedskart som er basert på behovsanalyse, brukertester, personas og lignende.

Et utviklingsteam jobber med forbedring av UI og UX.

Hva har du å tjene på godt UI og UX design?

Både UI og UX design er viktig for bedrifter som vil skaffe seg flere kunder på internett. Det har en direkte sammenheng med hvor fornøyde brukerne er med hjemmesiden din. Ofte er dette det første møte de har med bedriften. Hvis de ikke liker det de ser, mister du sjansen til å vise dem hva du er god for.

Hvis førstegangsbesøkende derimot liker designet og enkelt kan finne frem til informasjonen de trenger/søker etter, er du et steg nærmere konvertering. Uansett om de tar kontakt eller ikke, så er det uhyre viktig at de forlater nettsiden med et godt inntrykk. Dette styrker bedriftens merkevare.

Kort sagt har alle bedrifter mye å tjene på å investere i godt UI og UX design. Fornøyde kunder er den beste reklamen du kan få for bedriften din. Godt brukergrensesnitt og god brukeropplevelse garanterer dette. I tillegg kan du oppleve oppsving på tre områder som øker bedriftens omsetning.

 

Tre fordeler med godt UI/UX design

1. Økt brukerengasjement

Godt UI og UX-design gjør det enklere for potensielle kunder å finne det de leter etter for å dekke sine behov. Hvis bedriften din tilbyr nettbaserte tjenester, kan god UI/UX påvirke om dine besøkende velger å forbli kunder. I tillegg blir nettsidene mer brukervennlige og inviterer til engasjement og kontakt.

2. Økt konverteringsrate

En hjemmeside med strategisk utviklet UI og UX vil effektivt lede brukerne gjennom salgstrakten. Ved å utforme et nettsted som er enkelt å navigere og ikke skaper forvirring, kan bedrifter øke sine konverteringsrater og omsetning.

3. Styrket merkevare

Det sier seg nesten selv at et engasjerende og brukervennlig nettsted vil styrke din merkevare. Ikke bare blir kundene fornøyde, men det øker også sjansene for at de vil besøke nettstedet ditt igjen, foreta flere kjøp og fortelle andre om den gode opplevelsen og servicen de fikk.

Et team med utviklere jobber med optimalisering av UI og UX design.

Trenger din bedrift egne UI- og UX-designere?

Hvorvidt du trenger å leie inn UI/UX-designere til din bedrift, avhenger av hvor mye tid du har til rådighet og hva ditt budsjett er. Om du har en teknisk avdeling eller ansatte som kan koding i bedriften, kan det være lurt å finne ut hva de kan bidra med på dette feltet.

Uansett vil de fleste bedrifter i vekst komme til et tidspunkt der de må prioritere UI- og UX-design. Før eller senere må noen ta ansvar for dette, gjerne en dyktig designer med erfaring og ekspertise på begge områdene. Denne personen vil kunne skape et design som oppfyller de stadig voksende behovene til både brukerne og bedriften.

Når du vurderer å ansette en UI- eller UX-designer, er det viktig å velge noen med riktig erfaring og ekspertise. Sørg for å sjekke referanser og tidligere arbeid for å få en god forståelse av deres evner og tilnærming til UI og UX.

Om du derimot planlegger å utvikle UI og UX internt, er det viktig å sette deg bedre inn i faget. Derfor skal vi nå gå mer detaljert inn på hva UI- og UX-design består av. Deretter forklarer vi hvordan du kan lage en god strategi for utvikling av godt brukergrensesnitt og dermed skape en god brukeropplevelse.

 

De fem bærebjelkene til UX design

Ifølge UX Design Institute er det fem bærebjelker innen UX-design. Disse er 1) strategi, 2) omfang, 3) struktur, 4) reisverk/prototype og 5) overflate/opplevelse. Dette høres kanskje litt abstrakt ut, men poenget er ikke så vanskelig å forstå: Helhetlig tenkning er nøkkelen til å utvikle en god brukeropplevelse.

Med andre ord betyr dette at du i første fase utvikler en strategi der du kartlegger kundenes behov og bedriftens mål. Deretter kartlegger du omfanget ved å finne ut hva som kreves av funksjonalitet og innhold. I tredje fase utvikler du en oversiktlig struktur for å presentere innhold som fremhever kjøpstrakten og legger til rette for interaksjon med brukerne. I fase fire designes brukergrensesnitt, og i fase fem testes og forbedres resultatene.

Tanken bak de fem bærebjelkene er å hjelpe UX-designere med å holde fokus på sluttbrukeren samtidig som de kan utfolde sin kreativitet. Med de fem bærebjelkene i bakhodet kan UX-designet utvikles for en bestemt målgruppe. Det er også fullt mulig, og i mange tilfeller anbefalt å tilrettelegge nettstedet for alle slags brukere i alle aldersgrupper.

Et team jobber med optimalisering av brukeropplevelsen på ett nettsted.

De fem viktigste komponentene i UI Design

Når det gjelder UI design er det uhorvelig mange elementer som spiller inn. Blant disse er det fem grunnleggende komponenter som du aldri må overse. Disse er 1) typografi, 2) fargebruk, 3) navigasjon, 4) knapper og 5) skjemaer.

Det er lett å overdrive både typografi og fargebruk, men min erfaring er at det enkle ofte er best. Det er ingenting i veien med å skille seg ut i mengden. Det er fullt mulig å få til dette med rent og minimalt design. Skrifttyper og farger må aldri forstyrre nettsidens navigasjon eller tydelighet.

Utvikling av navigasjon er antakelig det viktigste en UI-designer gjør. Om ikke denne fungerer, faller hele nettstedet sammen. Igjen, det enkle er ofte det beste. Lett forståelige menyvalg og gode løsninger for å bevege seg frem og tilbake på nettstedet er alfa og omega. Da først er det hensiktsmessig å utvikle CTA-funksjonalitet på alt av knapper og skjemaer.

 

Strategi for godt UI og UX design

Før du tar fatt på UI- og UX-design, er det hensiktsmessig å legge opp løpet med en målrettet strategi. Det sikrer at minimalt med innsats går tapt og at alle de involverte holder fokus gjennom utviklingsprosessens forskjellige faser. Typisk vil en strategi for UI- og UX-design se slik ut:

Forarbeidsfase 1: Research og analyse

Første steg på veien mot godt UI- og UX-design er å gjøre godt forarbeid. Det inkluderer nøye research og analyse av bedriftens målgrupper, deres behov og handlingsmønstre. For å finne ut av dette er det ofte nødvendig å utføre kundeundersøkelser, lage detaljerte personas og analysere store mengder data.

Forarbeidsfase 2: Konseptskisse og prototyper

Andre steg er å lage en konseptskisse for nettstedet og utvikle en prototype for testing av flyt og brukervennlighet. Det starter typisk med å utvikle en helt nedstrippet versjon av nettstedet som testes, forbedres og deretter utvikles til et mer helhetlig nettsted før nye tester og forbedringer gjennomføres.

Utviklingsfase 1: Visuelt design

Når de forberedende fasene er ferdige, starter utviklingen av brukergrensesnittet. I denne fasen kommer farger, skrifttyper, menyer og skjelettet for nettstedets navigasjon på plass. Det er her det begynner å klø i fingrene på dine UI- og UX-designere.

Utviklingsfase 2: Funksjonelt design

Her slippes endelig UI- og UX-designerne til for fullt og utvikler et nettsted som svarer til målgruppens behov og handlingsmønstre. I denne fasen vil det ofte utføres koding av løsninger og testing av funksjonalitet og brukervennlighet.

Iverksetting og testing

Siste steg på veien er å publisere nettstedet, men designjobben er langt fra ferdig på dette tidspunktet. Nå må det nye tester til med faktiske brukere. I tillegg må det gjennomføres så mange kundeundersøkelser som mulig for å kartlegge hva som kan forbedres og hvilke kundebehov som er oversett eller ikke dekkes tilstrekkelig.

Utvikling av UI- og UX-design på papiret.

Hva har vi lært om UI og UX design?

Om det er én ting som har gått igjen i denne artikkelen, så er det at testing og analyse er viktig i alle faser når du utvikler UI- og UX-design. Med god testing i alle faser kan det lages løsninger som lever opp til brukernes forventninger. Uten disse løsningene vil bedriften din slite med å nå sine mål.

Hvis du gjør godt forarbeid, inkludert testing og analyser, kan du derimot utvikle godt UI- og UX-design. Dette vil hjelpe bedriften din å rangere bedre på Google, konvertere flere leads til kunder og dermed øke omsetningen.

 

Bonus: Syv designprinsipper som gjør UX design brukervennlig

Nå har du fått en generell forståelse av hva UI og UX design innebærer, men det skal mye mer til for å bli utlært på dette feltet. Her er syv tommelfingerregler som gjør alt UX design mer brukervennlig.

1. Vær alltid bevisst på brukernes behov

UX-designere må alltid følge med på brukernes behov og forventninger. Det krever god forståelse av brukernes problemer, motivasjon og mål for å utvikle en brukeropplevelse som svarer til dette. Husk at hjemmesidens gjester alltid trives bedre i intuitive og brukervennlige omgivelser.

2. Vær alltid konsekvent

Konsekvent nettsidedesign er synonymt med en god brukeropplevelse. Alt fra layout og farger, til ikoner, knapper og menyer må fungere likt på alle flater og signalisere samme budskap, ellers blir sluttbrukerne lett forvirret.

3. Vær alltid åpen for alle

Med mindre bedriften retter seg mot en veldig spesifikk målgruppe bør designet være tilgjengelig for alle brukere, uavhengig av funksjonsevne eller teknisk bakgrunn. Tenk at nettsidene skal være like lette å bruke for en tolvåring som en åttiåring. Og ikke glem tilrettelegging for brukere som ikke kan se grafikk og bildemateriell.

4. Vær alltid visuelt tydelig

Et tydelig visuelt hierarki som veileder brukerne på en logisk og intuitiv måte, vil alltid skape en bedre brukeropplevelse. Bruk farger, tekst og størrelsesforhold til å understreke dine viktigste budskap. Det er en viktig del av godt UX design fordi det gjør hjemmesiden lettere å fordøye for nye brukere.

5. Vær alltid tilpasningsdyktig

En brukervennlig hjemmeside overlater all kontroll til brukerne. Sørg for at de alltid kan finne tilbake til start, og gi dem mulighet til å ombestemme seg. Legg inn knapper for å avbryte, kansellere, gå tilbake og tilpasse handlinger. Om brukerne føler seg fanget, skal det bare ett klikk til for å lukke nettleseren.

6. Vær alltid nyttig

UX design er null verdt om det ikke har en nytteverdi for brukerne. Sørg for at det er lett å lære hvordan siden brukes og at brukerne effektivt kan vurdere sine handlingsvalg.

Legg merke til hvilke feil brukerne gjør på nettstedet og om det er lett for dem å korrigere dette. Test brukbarheten av UX designet på regelmessig basis, da dette avgjør om nettstedet er brukervennlig eller frustrerende.

7. Vær alltid åpen for kommunikasjon

En viktig del av godt UX design er å holde kommunikasjonslinjene åpne. Ikke bare skal du lytte til brukernes feedback. Du skal gi dem tydelig tilbakemelding på handlinger slik at de alltid forstår hva de har gjort og hvordan systemet behandler deres forespørsler og bestillinger.

 

Kilder og annet nyttig lesestoff

Adobe: The 4 Golden Rules of UI Design

Adobe: The 15 Rules Every UX Designer Should Know

CareerFoundry: 7 Principles of Universal Design to Make Your UX Inclusive

International Journal of Applied Engineering Research: A Study on Understanding of UI and UX, and Understanding of Design According to User Interface Change

Usability.gov: User Interface Design Basics

UXPin: Design Consistency Guide UI and UX Best Practices

UXPlanet: Best Practices in UX Design for a Website

World Journal of Research and Review: A Study on User Interface and User Experience Designs and its Tools

Del denne artikkelen

Jan Storehaug

Jan Storehaug

Daglig leder i Tenk Digitalt AS og foredragsholder. Jan har et stort engasjement for entreprenørskap og hvordan nye teknologier utfordrer oss og skaper nye muligheter. Les mer om Jans foredrag på Storehaug.no Send gjerne en epost til jan@tenkdigitalt.no eller ring 97512077 for en hyggelig prat!

Del denne artikkelen

Ta kontakt

Tenk Digitalt hjelper deg med din digitale strategi, nettsider som konverterer til salg og økt trafikk til dine nettsider. Vi kan også bistå med verdivurdering av din bedrift og bistand til å finne nye aksjonærer. Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale!