Hva er KPI? Din guide til bruk av nøkkelindikatorer - Tenk Digitalt
En bedriftsleder sitter og studerer KPI på en laptop.

Hva er KPI og hvordan brukes det for å sikre bedriftens vekst?

KPI (Key Performance Indicators) gir deg oversikt over bedriftens resultater, fremdrift og målsettinger. Les videre og få en grundig innføring i bruk av nøkkelindikatorer.

KPI benyttes for å måle resultatene av markedstiltakene som er viktigst for din bedrifts fremdrift. Måling og analyse av slike nøkkelindikatorer handler om å identifisere bedriftens sentrale faktorer for suksess og justere dine prioriteringer deretter.

I denne artikkelen vil jeg gi deg en detaljert forklaring på hva KPI er, hvorfor det er viktig, og hvordan du kan bruke det til å forbedre virksomheten din. Jeg kommer også til å ta for meg vanlige utfordringer med bruk av nøkkelindikatorer og gi deg gode tips til effektiv bruk av dette verktøyet.

 

Innhold

 1. Hva er KPI?
 2. Hvorfor er KPI viktig?
 3. Hvordan kan nøkkelindikatorer forbedre din bedrift?
 4. Hvordan velger du riktige nøkkeltall?
 5. Eksempler på vanlige nøkkelindikatorer.
 6. Hvordan måler du KPI-ene dine?
 7. 10 verktøy for måling og analyse av nøkkelindikatorer.
 8. Vanlige feil og utfordringer ved bruk av KPI.
 9. Slik presenterer du nøkkeltallene til dine samarbeidspartnere.
 10. Hvordan endrer du nøkkelindikatorer når bedriftens mål endrer seg?
 11. FAQ om KPI

 

Hva er KPI?

KPI står for Key Performance Indicators og omtales som nøkkelindikatorer eller nøkkeltall på norsk. Måling og analyse av KPI er en metode for å undersøke ytelsen og suksessen til en bedrift eller organisasjon.

Enkelt sagt vil det si å identifisere og måle bedriftens nøkkelindikatorer, altså de tallene som er viktigst for bedriftens vekst. Hvilke KPI-er som er viktigst varierer fra bedrift til bedrift, avhengig av hva som er viktig for suksess i den gitte bransjen og hvilke målsettinger foretaket har.

 

Hvorfor er KPI viktig?

KPI er viktig fordi det gir en oversikt over hvordan bedrifter klarer seg på de områdene som er viktigst for skalering og vekst. Analyse av KPI-er hjelper bedriftseiere og ledere med å ta velinformerte beslutninger som kan forbedre virksomheten på lang sikt.

 

Hvordan kan nøkkelindikatorer forbedre virksomheten din?

KPI-er kan brukes til å forbedre virksomheten din på mange forskjellige måter. Blant annet kan nøkkelindikatorer hjelpe deg med å overvåke suksessen til markedsføringskampanjer eller salgsinnsatsen din.

KPI-er kan også benyttes til å motivere og engasjere teammedlemmer. Om du holder hele bedriften oppdatert på dine KPI-analyser, gir det både ledelse og ansatte et klart bilde av hva som er viktig for virksomheten og hva de kan jobbe mot.

En markedsavdeling diskuterer trender og vekst basert på måling av KPI-er.

Hvordan velger du riktige nøkkeltall?

Det første steget for å finne de mest aktuelle KPI-ene for din virksomheten er å identifisere bedriftens fremste mål. Deretter kan du velge relevante KPI-er. Husk å etablere funksjonelle rutiner for innsamling og rapportering av data. Pass også på at dine utvalgte nøkkelindikatorer er målbare.

 

Eksempler på vanlige nøkkelindikatorer

Forskjellige bransjer og bedrifter benytter seg av en rekke ulike KPI-er. Her er en liste med noen av de vanligste nøkkelindikatorer blant Norske bedrifter:

 • Omsetning og inntekter
 • Nettoresultat
 • Kundetilfredshet
 • NPS (Net Promoter Score)
 • Konverteringsfrekvens
 • Besøksvarighet på nettstedet
 • Antall besøkende på nettstedet
 • Salgsvekst
 • Kostnad per salg

 

Hvordan måler du KPI-ene dine?

Når du har valgt KPI-ene dine, må du finne de beste metodene for å måle dem. Du kan for eksempel bruke Google Analytics, CRM-systemer, eller programvare laget for å spore og måle data.

 

10 verktøy for måling og analyse av nøkkelindikatorer.

Her er ti verktøy som er mye brukt til å samle inn og analysere data om dine nøkkeltall på en enkel og effektiv måte. Alle disse gir deg oversikt over hvordan bedriften din klarer seg på ulike områder som kan være viktig for din bedriftsvekst.

 1. Google Analytics
 2. Salesforce
 3. Hubspot
 4. Adobe Analytics
 5. Mixpanel
 6. Tableau
 7. Klipfolio
 8. Cyfe
 9. Geckoboard
 10. Databox

 

Vanlige feil og utfordringer ved bruk av KPI

Noen av de vanligste feilene ved bruk av KPI er å fokusere på feil nøkkelindikatorer eller å benytte feil metoder for å måle dine KPI-er. For å sikre best skalering og vekst er det uhyre viktig å velge relevante og målbare nøkkelindikatorer, samt at du har gode rutiner og verktøy for å tolke disse.

Hvordan kan feil valg skade bedriften i praksis? La oss si at du er daglig leder for en nettbutikk som selger klær og sko. Du har valgt å bruke salgsvolum som eneste KPI for måling av bedriftens suksess. Du har ti ansatte og sjekker regelmessig hvor mye hver av dem selger.

Basert på resultatene oppmuntret du dine ansatte til å fokusere på å selge så mye som mulig, uavhengig av kvaliteten på produktene eller kundenes behov og ønsker. Dette førte til at mange kunder returnerte varer og ikke vendte tilbake til bedriften.

På lang sikt vil dette kunne føre til tapt lojalitet, svekket merkevare og reduserte inntekter. Om du hadde tatt hensyn til andre viktige nøkkelindikatorer som kundetilfredshet, salgsvekst eller besøksvarighet på nettstedet kunne du i stedet sikret bedriften vekst.

En analytiker presenterer en bedrift sine nøkkelindikatorer på en bærbar pc.

Slik presenterer du nøkkeltallene til dine samarbeidspartnere

Når du har samlet inn dataene dine og analysert nøkkeltallene, er det viktig å presentere resultatene dine på en klar og engasjerende måte. Det kan eksempelvis være lurt å bruke grafer eller tabeller for å visualisere dataene dine.

Det viktigste å tenke på er at dine samarbeidspartnere må sitte igjen med en god forståelse av hva dataene betyr og hva som må gjøres for å forbedre resultatene. Slik sørger du for at bedriftens ressurser benyttes best for å oppnå dine målsettinger.

 

Hvordan endrer du nøkkelindikatorer når bedriftens mål endrer seg?

Hvis bedriftens mål endrer seg, kan det være hensiktsmessig å endre KPI-ene i tråd med disse endringene. Da er det viktig å revurdere nåværende nøkkelindikatorer og sette disse opp mot andre nøkkeltall for å finne ut hva som passer de nye målene best.

 

Oppsummering

Analyse av KPI-er er en viktig metode for å måle ytelse og suksess. Ved å velge relevante og målbare nøkkelindikatorer, kan du få en oversikt over hvordan bedriften din klarer seg på de områdene som er viktigst for vekst i din bransje.

Effektiv bruk av KPI-er sikrer at virksomheter holder fokus og når sine langsiktige mål. Underveis i prosessen kan nøkkelindikatorer benyttes til å motivere og engasjere teammedlemmer, samt å rette fokus mot hva som er viktigst for videre fremgang.

 

FAQ om KPI

Hva gjør jeg når mine valgte nøkkelindikatorer ikke gir ønsket resultat?

Vurder om målene dine er for ambisiøse eller urealistiske, eller om det er faktorer som ligger utenfor din kontroll som påvirker resultatene.

Hvordan kan jeg identifisere og håndtere KPI-svinn?

KPI-svinn kan identifiseres med regelmessig vurdering av nøkkelindikatorer. Se opp for eventuelle endringer i målingene. Om du oppdager dette, prøv å identifisere årsaken til avvikene og iverksette tiltak for å korrigere dem.

Hvordan brukes nøkkelindikatorer til å motivere teammedlemmer?

Du kan bruke KPI-resultatene dine til å gi tilbakemelding til teammedlemmer om deres prestasjoner. Tallene er også nyttig for å identifisere områder der det er behov for mer opplæring eller utvidet ressursbruk.

Hvordan kan jeg bruke nøkkeltall til å forbedre kundeopplevelsen?

Om du benytter KPI-er som måler kundetilfredshet og kundeengasjement, kan det hjelpe deg med å identifisere områder som trenger forbedring. Deretter kan du utvikle målrettede tiltak for å forbedre kundeopplevelsen.

Hvordan måles ROI av mine markedsføringskampanjer ved hjelp av KPI-er?

Bruk av KPI-er som måler konverteringsrater, kostnad per lead og kostnad per salg kan indikere effektiviteten av markedsføringskampanjene dine og identifisere områder der du kan forbedre ROI.

Hvordan brukes nøkkelindikatorer til å identifisere og analysere markedstrender over tid?

Langvarig måling av nøkkelindikatorer vil indikere trender og mønstre i ytelse over tid. Jo lengre du holder oversikt over dine KPI-er, jo mer data vil du ha tilgjengelig til å analysere trender som kan hjelpe deg med å forbedre din bedrifts suksess.

Hvordan kan jeg bruke KPI-er til å evaluere bedriftens bærekraft og samfunnsansvar?

Det er fullt mulig å bruke KPI-er som måler bærekraft og samfunnsansvar, som karbonutslipp, energiforbruk, eller resirkuleringsgrad. Slik kan du evaluere bedriftens sosiale/miljømessige ansvar og identifisere områder der du kan forbedre din bærekraft.

Kan nøkkelindikatorer brukes til å evaluere min bedrifts innovasjon og kreativitet?

Ja, ved bruk av nøkkelindikatorer som måler innovasjon og kreativitet, som antall nyutviklede produkter og tjenester, eller antall innvilgede patenter. Disse nøkkeltallene hjelper deg å evaluere din bedrifts evne til å innovere og skape verdier.

Hvilke KPI-er benyttes til å evaluere bedriftens kundeengasjement og merkevarebevissthet?

Net Promoter Score (NPS), kundeengasjement i sosiale medier, antall følgere, konverteringsfrekvens, og antatt markedsandel er mye brukte KPI-er til dette formålet. Disse nøkkelindikatorene tillater deg å evaluere bedriftens evne til å tiltrekke seg og beholde kunder, og indikerer hvordan du kan forbedre din merkevareposisjon.

Hvordan kan jeg bruke nøkkelindikatorer til å evaluere bedriftens talent og kompetanseutvikling?

Du kan bruke nøkkelindikatorer som måler talent og kompetanseutvikling, som ansattes ferdigheter og trening, for å evaluere din bedrifts evne til å utvikle og opprettholde et høyt kvalifisert og kompetent team.

 

 

Kilder og annet nyttig lesestoff

ClearPoint Strategy: 30 KPIs To Measure Performance

DataPine: What is a KPI dashboard, and why do you need one?

Hubspot: How to Choose the Best KPIs for Your Business

Investopedia: What Is a Key Performance Indicator (KPI)? 

MailChimp: What to Know About Key Performance Indicators

Microsoft: Key Performance Indicators (KPIs) in Power Pivot

Oracle Netsuite: A Comprehensive Guide to Operational Metrics & KPIs

TechTarget: What are key performance indicators (KPIs)?

Del denne artikkelen

Jan Storehaug

Jan Storehaug

Daglig leder i Tenk Digitalt AS og foredragsholder. Jan har et stort engasjement for entreprenørskap og hvordan nye teknologier utfordrer oss og skaper nye muligheter. Les mer om Jans foredrag på Storehaug.no Send gjerne en epost til jan@tenkdigitalt.no eller ring 97512077 for en hyggelig prat!

Del denne artikkelen

Ta kontakt

Tenk Digitalt hjelper deg med din digitale strategi, nettsider som konverterer til salg og økt trafikk til dine nettsider. Vi kan også bistå med verdivurdering av din bedrift og bistand til å finne nye aksjonærer. Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale!