Teambuilding og samarbeid fra hjemmekontor - Tenk Digitalt
Teambuilding og samkjøring fra hjemmekontor

Teambuilding og samarbeid fra hjemmekontor

Når mange benytter seg av hjemmekontor er det ikke bare viktig å organisere arbeidet. Du må også sørge for å opprettholde de sosiale sidene av jobben. Det gjør du ved å tilrettelegge for teambuilding og samarbeid, også fra hjemmekontoret.

Spørsmålet du kanskje stiller deg selv er hvordan du kan jobbe med disse tingene fra hjemmekontoret?

Det at dere ikke vil kunne møtes fysisk betyr at du blir nødt til å ta i bruk digital teambuilding. Digital teambuilding kan se ganske annerledes ut enn tradisjonell teambuilding og de raske samtalene på kontoret.

Heldigvis trenger det ikke være verken tidkrevende eller dyrt å organisere digitale teambuilding-aktiviteter.

Lag spilleregler

Selv om teambuilding og samarbeid er viktig, er det aller første du bør gjøre å sette deg ned med teamet ditt og lage noen spilleregler. Dette vil i seg selv hjelpe dere med å samarbeide.

Det er viktig å avklare hvordan dere skal samarbeide fra hjemmekontoret før folk har fått altfor inngrodde vaner. Dette er spesielt viktig dersom dere jobber på store prosjekter sammen.

Noen faktorer som bør avklares er:

 • Hvilke kanaler skal dere bruke for å kommunisere?
 • Hvor ofte skal dere ha faste møter?
 • Skal dere ha en fastsatt kjernetid for å sikre at alle kan få tak i de kollegaene de trenger å kommunisere med?

Bli mer effektiv med faste rutiner

I en tid der flere familiemedlemmer kanskje er nødt til å jobbe eller motta undervisning hjemmefra på grunn av pandemien, kan det være vanskelig for den enkelte å vite hvordan han best skal organisere arbeidsdagen.

Nettopp derfor er det vikitg å innføre faste møter, kjernetid og fastsatte kommunikasjonskanaler.

Dersom dere har morgenmøte hver dag klokken 9 vet alle at de må delta i dette. Om dere i tillegg setter en kjernetid fra for eksempel 8-15 vet dere at ulike teammedlemmer kan kommunisere sammen og få svar innen rimelig tid.

Faste rutiner vil også hjelpe deg og kollegaene dine med å skille mellom jobb og privatliv. På sikt vil dette gi mer overskudd og holde motivasjonen oppe.

Mindre sosialt på hjemmekontor

Hjemmekontor kan være uvant for mange, spesielt for dem som ikke har benyttet seg av dette før COVID-19 utbruddet. Derfor ender du kanskje opp med å fokusere mest på effektivitet, arbeidsfordeling og oppgaver.

De første dagene er det kanskje fint å få jobbe uten forstyrrelser, men du vil nok etter kort tid merke at du savner det sosiale. I løpet av en vanlig arbeidsdag har du mange muligheter til å snakke med kollegaer om stort og smått.

Disse samtalene hjelper teamet med å bygge relasjoner og kan føre til bedre samarbeid.

Faktisk er det en studie som viser at de som har delt en litt flau historie om seg selv er flinkere til å gi konstruktive tilbakemeldinger og komme med idéer.

Nettopp derfor er det viktig å opprettholde de sosiale aspektene og drive med teambuilding når flere har hjemmekontor.

Ta deg tid til et par minutter uformell samtale

Når mange har hjemmekontor er det viktig å sette av tid i møtene dere har til litt uformell samtale. Dere kan gjerne ta en runde i starten av møtet der folk sier litt om hva som er nytt hos dem. En slik runde kan gjøre folk mer engasjerte, noe som gjerne vil gjenspeile seg i møtet.

Hvis det er noen nye teammedlemmer, eller kollegaer som ikke har hilst på hverandre, er det lurt å få alle til å presentere seg på starten av møtet.

Her kan det også være nyttig å ta seg tid til en liten runde med «icebreakers». Be alle om å si hva de heter, hva de jobber med og en fakta om seg selv. Det kan være hva de liker å spise til frokost, om de liker katter eller hunder best, eller hva som er deres favorittartist.

Dette kan dere også gjøre selv om alle kjenner hverandre. Over tid vil dere bli bedre og bedre kjent, og jobbe bedre sammen. Det er det teambuilding handler om. Om du trenger en liste med idéer kan du lese denne listen med icebreakerspørsmål.

Det er lettere å dele idéer og tilbakemeldinger når man vet litt om de man snakker med. Å ta seg tid til dette i møtene kan derfor føre til mer konstruktive og effektive møter.

Det er også viktig at du bruker video i disse møtene. Man føler seg nærmere hverandre når man ser de andre møtedeltagerne, og det blir mer kollegialt.

Alle disse aspektene bidrar til teambuilding og samarbeid, selv fra hjemmekontoret.

Faste statusmøter gir økt teambulding og samarbeid

For at alle skal kunne holde seg oppdatert er det viktig å legge inn tid til faste statusmøter.

Spesielt i unntakstilstander som COVID-19 utbruddet skaper, er det viktig at alle føler at de vet hva som skjer.

Trenger du råd til gjennomføring av videomøter, kan du lese vår artikkel om hvordan du opprettholder en god møtekultur i vidoemøter.

Selv om faste statusmøter i utgangspunktet kan gi uttrykk for at det handler mest om jobb, kan de også være et høydepunkt i hverdagen.

Statusmøter sørger selvfølgelig for god arbeidsflyt og samkjøring av oppgaver. Men, de sørger også for at det ikke går for lang tid mellom sosiale interaksjoner mellom kollegaer.

Slike møter kan også sørge for at alle føler seg som en viktig del av teamet, selv om man ikke har kontor sammen.

Bruk ulike kanaler til ulike funksjoner

Noe teambuilding og samarbeid vil selvsagt foregå i videomøtene, men du må huske på at de har ulike funksjoner. Teambuilding handler om å skape relasjoner mellom kollegaer, mens samarbeid handler om å planlegge oppgaver og å arbeide godt sammen.

Selv om det er viktig å drive teambuilding og samarbeid fra hjemmekontoret, er det også viktig at du bruker ulike kanaler til ulike funksjoner.

Det finnes mange verktøy for å gjennomføre videomøter og fordele oppgaver, men du bør ha noen dedikerte kanaler som brukes til sosiale ting.

Grunnen til det er at hvis du bruker den samme kanalen til arbeid og det sosiale, vil det bli vanskelig å finne viktige dokumenter og informasjon.

Alternative kanaler for teambuilding og samarbeid

Slack

Slack er et kommunikasjonsvertkøy som egner seg godt for hjemmekontor. Her kan du opprette ulike kanaler med ulike temaer.

Du kan altså bruke Slack til både arbeid og gøy. For at det gøye ikke skal skli over i arbeidskanalene er det viktig å sette noen retningslinjer for hva de ulike kanalene skal brukes til.

Concept Board

Verktøyene fra Concept Board gjør det lett å planlegge, samarbeide om design og drive idémyldring sammen. Med disse verktøyene kan alle skrive og tegne inn det de vil på samme “tavle” i sanntid.

Slik kan dere samarbeide uten å måtte vente på tilbakemelding på e-post fra en person, for så å måtte vidersende materialet til en tredjeperson for kommentar.

Discord

Discord er en app som kan installeres på pc-en din eller åpnes i nettleseren. Dette er en kanal med muligheter for chat, samtaler og vidoeoppringinger.

Discord har ingen planleggingsverktøy, og brukes derfor stort sett til dele gøyale ting. Discord passer altså fint til teambuilding, men er ikke så godt egnet for planlegging.

Microsoft Teams

Selv om Teams i hovedsak er en kanal for samarbeid og videomøter, har du mulighet til å opprette et eget team der dere kan poste gøyale bilder og annet.

Gratis E-bok

Kommunikasjonsstrategi for digital markedsføring

Last ned vår praktiske guide til hvordan du kan utvikle en digital kommunikasjonsstrategi for din virksomhet. Guiden tar deg gjennom vår fem-stegs prosess for å nå ut til din målgruppe.

Idéer til teambuilding og samarbeid fra hjemmekontoret

I tillegg til faste statusmøter og sosialisering i starten av møtene er det fint å gjøre noen aktiviteter utenom. Det er viktig at kollegaer kan omgås uten at det alltid er knyttet opp mot jobb.

Hør gjerne med kollegaene dine om det er noen spesielle aktiviteter de kunne tenke seg å være med på. Da får du loddet stemningen for hva slags aktiviteter som kan være populære.

Teambuilding blir spesielt viktig når alle sitter på hjemmekontor, derfor vil du kanskje oppleve at dere gjennomfører organiserte aktiviteter litt oftere enn dere ville gjort om alle satt sammen i kontorlokalene deres.

For at det ikke skal bli for mye arbeid for deg, kan du også gjerne spørre om det er noen som er villige til å arrangere en aktivitet eller to. Dere trenger ikke å gjøre noe hver dag, men dere bør prøve å gjøre noe sosialt i alle fall en gang i løpet av uka.

For å gi deg noen idéer har vi også samlet en liste med forslag over digitale teambuilding-aktiviteter dere kan gjøre sammen. Alle aktivitetene er enkle å sette i gang, og de fleste er helt gratis.

9 digitale aktiviteter for teambuilding og økt samarbeid

Kan dere høre meg?

Denne aktiviteten spiller på utsagnet «kan dere høre meg» som ofte blir uttalt i løpet av videomøter. Spillet går ut på at en av dere fører ordet, mens resten er kunstnere.

Oppgaven går ut på at den som fører ordet finner et passende bilde som personen så skal beskrive slik at de andre kan tegne bildet.

Men, det er kun lov til å gi instruksjoner som «tegn en stor sirkel øverst i høyre hjørne» eller «tegn en firkant midt på arket». Du skal altså bare gi instrukser som går på geometriske former og plassering.

Vinneren er den som har tegnet den tegningen som ligner mest på det opprinnelige bildet.

Dette er en oppgave som gir dere øvelse i å kommunisere, men tegningene man får ut av det kan gi en god latter.

Løs tenkte problemer

Dette er virkelig en samarbeidsoppgave. Skriv ned 2-3 tenkte problemer bedriften deres potensielt kan komme til å stå overfor.

Diskuter så hvordan deres avdeling kan respondere på problemene. Dere kan tenke dere alle mulige slags situasjoner fra det mer alvorlige til interne småkonflikter.

Et eksempel på en tenkt situasjon er at bedriften deres er ansvarlig for en alvorlig ulykke:

 • Hvordan vil dette påvirke deres avdeling?
 • Vil driften rammes så hardt at det kan bli nødvendig med omstrukturering?
 • Er det nødvendig å sende ut en pressemelding?

Et annet eksempel kan være at noen til stadighet stjeler andres mat i kjøleskapet i personalkantina.

 • Hvem er ansvarlig for å løse problemet?
 • Kan det være bakenforliggende årsaker til stjelingen som dere kan hjelpe vedkommende med å ta tak i?

Å diskutere slike tenkte problemer kan ruste dere for fremtidige situasjoner og øke samarbeidet mellom dere.

Online teambuilding bingo

De fleste kjenner til spillet bingo. I online teambuilding bingo er tallene byttet ut med typiske utsagn og situasjoner fra hjemmekontoret.

Slike utsagn kan være “sorry, jeg hadde mikrofonen på mute”, eller at man sitter med pysjbuksene på. “Ble avbrutt av et familiemedlem eller kjæledyr” er også en typisk situasjon som kan passe inn på bingobrettet.

Her er et forslag til hvordan bingobrettet kan se ut, men dere kan selvsagt lage deres eget som er mer tilpasset deres bedrift.

bingobrett for virtuell teambuilding

For at bingoen skal fungere er det viktig at alle bingobrettene er forskjellige. Du må altså huske å flytte rundt på utsagnene. Hvis ikke, vil alle potensielt kunne få bingo på likt, og det er jo ikke så gøy.

Spill gjerne bingoen når dere likevel skal ha et statusmøte. Pass gjerne på at møtet er midt på dagen eller senere, siden man kan få kryss på brettet for ting man har gjort i løpet av dagen. Send ut et bingobrett til hver deltager når møtet starter.

Her kan det også være morsomt å se hvem som følger best med, og får flest kryss på brettet sitt i løpet av møtet.

Hvem skriver raskest?

I en konkurranse om hvem som skriver raskest kan dere velge blant to varianter. Den ene varianten går ut på å finne en tekst som en av dere leser opp, mens de andre skal skrive av det som blir lest opp. Personen som har fått med seg mest mulig riktig ordlyd vinner.

En annen variant er å ta i bruk en test som typingtest eller lignende. Her kan man starte en konkurranse som kan foregå over tid ved at noen tar testen først for så å poste resultatene på teamets kanal (fks Slack eller Discord).

De mer konkurranseinstillte personene på teamet ditt vil snart følge etter, og slik kan dere holde konkurransen gående. I tillegg til å være gøy, vil dere kanskje ende opp med å kunne skrive raskere.

Dyrehage med origamidyr

For å sette i gang dyrehagen med origamidyr må alle som skal delta enten få tilsendt origamipapir, eller klippe opp vanlig kopipapir i riktig størrelse.

Den som organiserer dette kan dele en ny video hver dag eller hver uke om hvordan man bretter de ulike origamidyrene. Dere kan brette fugler, frosker, elefanter eller det dere vil.

Etterhvert vil du og kollegaene dine få hver deres dyrehage på pulten.

Hvis du vil bruke denne aktiviteten til å skape mer samarbeid, kan dere gjøre det slik at bare en av deltagerne får se instruksjonsvideoen. Målet er så at denne personen skal forklare de andre hvordan origamifiguren skal brettes. La dette gå på omgang, slik at det er en ny person som skal forklare fremgangsmåten hver gang.

Del oppskrifter

At flere har hjemmekontor betyr gjerne at flere også lager mer mat hjemme. Noen lager gjerne en favorittrett, mens andre tester ut nye oppskrifter hele tiden.

De fleste er glad i mat, og deler gjerne sin favorittoppskrift med andre. Derfor kan du hver uke eller hver måned lage et tema for hvilke oppskrifter dere deler med hverandre.

Lag kategorier som «retten bestemor lagde bedre enn alle andre» eller «min beste cookieoppskrift».

Her kan dere også utfordre hverandre til å teste ut oppskriftene som blir delt, og å dele bilder av resultatet.

Dette er både en morsom aktivitet, men også en aktivitet der dere får øve dere på å kommunisere. Når du skriver ned en oppskrift må du forstå hvilke deler av oppskriften det kan være vanskelig å følge, og skrive klare instrukser.

En annen variant dere kan gjøre er at dere kan arrangere en cook-along, der en person skal forklare oppskriften til de andre. Resultatene av dette kan bli svært morsomme, og bidrar både til teambuilding og økt samarbeid.

Kjør diskusjon

En morsom teambuilding-aktivitet er å kjøre i gang en diskusjon om et satt tema. Her kan dere velge hvilket tema som helst, men velg gjerne noe annet enn politikk. Dette skal være en morsom diskusjon.

Lag gjerne diskusjoner der dere kan kåre en vinner. For eksempel kan vinneren være den dere syns har de beste argumentene, eller den som er kjappest til å finne gode motargumenter.

Forslag til tema for en slik diskusjon kan være:

 • Hva slags stol er best? Alle deltagerne får en stoltype de skal argumentere for (eller imot). For hva er egentlig best av lenestoler, gyngestoler og spisestuestoler?
 • Hva er den beste årstiden?
 • Hva skal først i skåla: frokostblanding eller melk?

Som du ser kan diskusjonene handle om hva som helst, men i noen diskusjoner kan det være greit å gi deltagerne litt forberedelsestid, slik som hvis dere skal diskutere ulike stoler. Slike diskjoner kan skape mye latter, samtidig som man før øvd på å argumentere for eller imot en sak.

Digital bokklubb

Å arrangere en digital bokklubb er kanskje en av de enkleste aktivitetene dere kan gjennomføre. Bestem gjerne på forhånd om dere skal lese skjønnlitteratur eller faglitteratur i bokklubben.

I starten bør dere holde dere til kortere tekster. Så snart dere ser om dette er noe som engasjerer og deltagerne leser de tekstene dere har bestemt dere for å lese kan dere finne lengre tekster.

Når dere har lest teksten diskuterer dere det dere har lest. Kanskje har noen et interessant innspill eller en annen tolkning av det dere har lest?

Hjemmekontor live

Selv om det kan være mange fordeler ved å ha hjemmekontor, gir det ikke den samme sosiale opplevelsen, og man kan lett bli distrahert av andre ting som skjer rundt en.

Derfor kan det være greit å jobbe sammen innimellom, selv om dere sitter på hver deres hjemmekontor.

For å gjennomføre hjemmekontor live kan dere opprette en egen Slack-kanal, Teams- eller Skypechat som heter “hjemmekontor live”. Den førstet som logger på om morgenen starter så en videosamtale som hvem som helst i chatten kan koble seg på.

Det er selvsagt lov til å ta en liten sosial pause innimellom, men pass på at dere jobber effektivt.

Flere idéer til teambuilding fra hjemmekontoret

Dere kan selvsagt også gjøre mange andre ting, det er egentlig bare fantasien som setter grenser for hva dere kan finne på. Etter COVID-19 utbruddet har vi sett mange bli kreative med måten de omgås på, siden de ikke kan møtes fysisk.

Trenger du flere idéer kan du sjekke ut siden Online Office Games.

Du vil oppleve at noen av aktivitetene du gjennomfører bare er for moro, mens andre kan lære dere noe, for eksempel at dere får et bedre samarbeid.

Det er ingen fasit for hva som er viktigst, men prøv å tenke ut ulike aktiviteter som gir både teambuilding og økt samarbeid.

Og skulle det skorte på kreativiteten en dag, er det ingenting i veien for å ta lønningspilsen online, eller kjøre i gang en god gammeldags quiz.

 

Online Escape Game “Beat The Hacker”

Det finnes mange engasjerende aktiviteter man man gjøre selvom man sitter på hjemmekontor. Escape Gamet «Beat The Hacker» har vært Green Hat People sin bestselger i 2020 og gitt mange selskaper mulighet til å gjøre teambuilding på teams/zoom etc.

En gruppe hackere har klart å bryte seg inn på serverne deres og har låst alle bedriftens filer. De truer med å slette alt på 45 minutter. Hackerne er ikke motivert av penger, deres agenda er filosofisk. Hvis du og laget ditt viser dyktighet, klokskap og løser utfordringen vil dere kunne redde bedriftens filer.

Spillet er en flott måte å teste ferdighetene dine på og samarbeide for å klare oppdraget før tiden renner ut. Spillerne må bruke sin logiske tankegang, intelligens, behendighet og observasjonsevne for å klare å bekjempe hackeren! Spillet blir gjennomført i små grupper på 3-5 personer i en videokonferanse.

Det er ingen begrensning på hvor mange grupper som kan spille samtidig. I spillet blir deltakerne utfordret med en rekke ulike utfordrende oppdrag som kan løses en etter en eller parallelt i spillet. Når lagene kommer videre i spillet åpnes flere nivåer opp og oppdragene får høyere vanskelighetsgrad. Målet er å løse oppdrag, samle bokstaver og løse det endelige oppdraget for å “redde selskapet ifra hackeren”.

Lykke til!

Se film her her.

 

Digital markedsføring

Tenk Digitalt hjelper deg med å utvikle en digital kommunikasjonsstrategi, et nettsted som konverterer til nye salg eller leads og synlighet i digitale kanaler!

Del denne artikkelen

Picture of Jan Storehaug

Jan Storehaug

Daglig leder i Tenk Digitalt AS og foredragsholder. Jan har et stort engasjement for entreprenørskap og hvordan nye teknologier utfordrer oss og skaper nye muligheter. Les mer om Jans foredrag på Storehaug.no Send gjerne en epost til jan@tenkdigitalt.no eller ring 97512077 for en hyggelig prat!

Del denne artikkelen

Ta kontakt

Tenk Digitalt hjelper deg med din digitale strategi, nettsider som konverterer til salg og økt trafikk til dine nettsider. Vi kan også bistå med verdivurdering av din bedrift og bistand til å finne nye aksjonærer. Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale!
Gratis E-bok

Kommunikasjonsstrategi for digital markedsføring

Ditt neste steg mot suksess

Få hjelpen du trenger

Uansett om du trenger forretningsveiledning, markedsføring av din bedrift, eller utvikling av digitale løsninger, står vi parate til å hjelpe deg til topps i din bransje. Fyll ut skjemaet herunder, så tar vi kontakt ved første anledning.

Generell informasjon
Kort oppsummering av ditt behov