Hvordan lage en profesjonell pitch - Tenk Digitalt
En vellykket pitch avsluttes med et håndtrykk.

Hvordan lage en profesjonell pitch

Du trenger en god pitch for å overbevise erfarne investorer om at din bedrift er verdt å satse på. Her kan du lese mer om hvordan du lager en profesjonell investorspitch.

En vellykket pitch handler om å vise at du kjenner markedet ditt og at du har en klar strategi for å lykkes. Dette er din guide til hvordan du lager en pitch som overbeviser investorer og hjelper deg med å ta steget fra oppstartsbedrift til et veletablert selskap.

 

Innhold

  1. Hva er en investorpitch?
  2. Hva er en heis-pitch? (Elevator pitch)
  3. Hvorfor er en investorpitch viktig?
  4. Hvordan lage en pitch som overbeviser
  5. Detaljert investorpitch for første investormøte
  6. Hva har du lært om å lage en profesjonell pitch?
  7. FAQs om investorpitch

 

Hva er en investorpitch?

En investorpitch presenterer bedriften din på en kort og konsis måte. En god pitch fremhever bedriften eller forretningsideéns sterkeste sider slik at den overbeviser investorer om at bedriften eller ideen din har et stort potensiale.

Du må på rekordtid forklare hvorfor dine produkter eller tjenester er verdifulle, og hva som skiller bedriften din fra konkurrentene.

Det finnes mange typer pitcher i forretningssammenheng, slik som salgspitch, heis-pitch, partnerskaps-pitch, crowdfunding-pitch og investor-pitch. I denne konteksten snakker vi hovedsakelig om sistnevnte, da denne artikkelen er rettet mot småbedrifter som vil vokse seg større.

Likevel skal jeg raskt forklare hva en mener med en heis-pitch fordi det kan være et veldig nyttig verktøy på veien til suksess.

 

Hva er en heis-pitch? (Elevator pitch)

En heis-pitch, eller elevator pitch som det heter på engelsk, er den korteste formen for en pitch. Ideen bak en heis-pitch er å presentere din forretningsidé på en så engasjerende og effektiv måte at investorer eller kunder blir nysgjerrige på å høre mer.

En typisk heis-pitch varer vanligvis mellom 30 sekunder og 2 minutter. I dette korte tidsrommet må du forklare hva forretningsidéen din handler om, hvilket problem den løser, og hva som gjør den unik eller annerledes.

Se opptak av foredraget til daglig leder Jan Sollid Storehaug i Tenk Digitalt med tema Hvordan tenker en investor.

Den viktigste delen av en heis-pitch er å inkludere en tydelig og overbevisende avslutning som oppmuntrer til videre samtale og utforskning av ideen din.

Å være god i en heis-pitch er en viktig ferdighet for alle gründere såvel som etablerte ledere. Gjort riktig er det en rask og effektiv måte å presentere din forretningsidé til potensielle investorer eller partnere på en engasjerende og effektiv måte.

En investor strekker frem en hånd for å inngå en avtale etter en vellykket pitch.

Hvorfor er en investorpitch viktig?

En god investorpitch kan hjelpe deg med å få finansiering og nye kunder. Investorer vurderer pitcher på løpende bånd, derfor er det viktig å skille seg ut. Hvis du ikke kan presentere din idé på en måte som umiddelbart er overbevisende og interessant, vil du slite i konkurransen med de mange som står i kø og lykkes helt fra starten.

Trenger du hjelp til en gjennomgang av din presentasjon og hvordan du holder et innlegg og fremstår på scenen? Jan Sollid Storehaug er profesjonell foredragsholder med svært gode tilbakemeldinger. Han har holdt hundrevis av foredrag og kan hjelpe deg så du lykkes og skiller deg fra dine konkurrenter. Ofte er det små nyanser og enkle forbedringer som skal til for at du skal overbevise publikum. For 5.000,- eks MVA får du personlig hjelp. Les mer her.

Hvordan lage en pitch som overbeviser

Å lage en god investorpitch krever godt forarbeid. Her er seks tips som hjelper deg med å lage en velfungerende pitch:

1. Start din pitch med å definere et konkret problem

Begynn med å forklare problemet du vil løse. Dette vil hjelpe lytteren til å forstå hvorfor virksomheten din er nødvendig.

2. Forklar hvordan du løser problemet

Etter å ha definert problemet forklarer du hvordan du har løser eller planlegger å løse det. Dette er din beste sjanse til å vise hva som gjør deg unik og skiller deg fra konkurrentene.

3. Vis hvordan selskapet ditt vil vokse

Investorer er som regel alltid interessert i hvordan du planlegger å skalere virksomheten din. Sørg for å ha en klar strategi for vekst og økt omsetning.

4. Presenter teamet ditt

Investorer vil også vite hvem som står bak virksomheten din. Sørg for å presentere teamet ditt og hva de har av erfaring og kompetanse. Ikke vær redd for å innrømme at du ikke “kan alt”, men vis ansatte som utfyller deg eller en plan for hvordan du skal bygge teamet.

5. Vær klar og presis

Din pitch må være kort og konsis. Den bør ikke vare lengre enn fem til maks ti minutter. Unngå jargong og tekniske faguttrykk som kan være vanskelige å forstå.

6. Øv deg

Før du presenterer din pitch for investorer er det lurt å teste den ut på kolleger, venner eller familie. Tilbakemeldinger fra forskjellige hold hjelper deg å finne ut hva som fungerer og hva som må forbedres. Øv gjerne foran et kamera og se gjennom opptaket for å se hva du kan gjøre bedre.

En bedrift i gang med å presentere sin pitch til to investorer.

Detaljert investorpitch for første investormøte

Når du presenterer en investorpitch er det viktig å fange lytterens oppmerksomhet tidlig og skape interesse. Det kan du være lettere å få til om du gir lytteren kontekst om deg selv og bedriften.

Bakgrunn og historie

Gi en kort oversikt over bakgrunnen og historien til din forretningsidé, inkludert hvordan du kom på ideen og hva som har inspirert deg. Fortell alltid engasjert hvorfor du vil løse et problem for markedet. Får du investoren til å ville det samme som deg, er mye gjort!

Markedsundersøkelse

Gi en kort beskrivelse hvilke markedsundersøkelser du har gjort for å forstå din målgruppes behov. Presenter dine funn og hvordan det støtter din forretningsidé.

Forretningsmodell og strategi

Presentér en klar forretningsmodell og strategi for å oppnå suksess. Forklar hvordan forretningsmodellen fungerer, inkludert inntektsstrømmer og kostnader.

Konkurrentanalyse

Forretningsmodellen må også vise en oversikt over konkurrenter og vise tydelig hva som skiller din forretningsidé fra deres. Her kan du også nevne hva konkurrentene dine gjør bra og hvilke mangler du mener de har.

Målgruppe og marked

Beskriv din målgruppes behov og preferanser. Forklar hvordan din forretningsidé tilfredsstiller disse behovene bedre enn andre aktører i markedet.

Produkt- og tjenestebeskrivelse

Gi en detaljert beskrivelse av dine produkter og tjenester, og forklar hvorfor målgruppen din vil velge disse fremfor lignende produkter og tjenester på markedet.

Produktutvikling

Beskriv hvordan produktutviklingen har foregått, og hvilke tiltak du har tatt for å sikre at produktene og tjenestene er av høy kvalitet.

Markedsføring og salg

Forklar hvordan du planlegger å markedsføre og selge produktene og tjenestene dine, inkludert markedsføringsstrategier og salgsprosesser.

Risikofaktorer

Beskriv risikofaktorer og hva du har gjort for å minimere dem. Diskuter også eventuelle utfordringer du kan møte og hvordan du planlegger å takle dem.

Finansiering og investering

Gi en oversikt over finansieringsbehovene og investeringsmulighetene for din forretningsidé. Forklar hvordan du planlegger å skaffe finansiering og hvordan investorene vil få avkastning på sin investering.

Økonomisk modell

Presenter en økonomisk modell for din forretningsidé, inkludert kostnader, inntekter og forventet avkastning på investeringen.

Investeringsbehov

Gi en oversikt over dine investeringsbehov på lengre sikt, inkludert hvor mye kapital du trenger, gjerne de neste 3-5 årene om mulig, og hvordan du vil bruke midlene.

 

Hva har du lært om å lage en profesjonell pitch?

I bunn og grunn er en pitch et innøvd innsalg som forklarer din forretningsidé på en kort, konsis, engasjerende og overbevisende måte. Du må kunne din pitch på rams og være forberedt på å tilpasse den til ulike situasjoner. Noen ganger har du 30 sekunder, andre ganger fem eller ti minutter. Prioriter dine poenger deretter for best innsalg.

En god investorpitch kan være forskjellen mellom å skaffe finansiering eller å mislykkes. Det skal ikke være tvil om hva som er din forretningsidé og strategi, og hvordan du planlegger å utvikle disse for suksess. Og husk alltid på å være forberedt på å svare på alle spørsmål investorene vil ha.

Trenger du flere råd eller hjelp til å skaffe investering til din bedrift? Vi i Tenk Digitalt har lang erfaring med å pitche våre kunders bedrifter til investorer. Ta kontakt om du er klar for å utvide bedriften, vi står parate til å bidra til din suksess.

Slik tenker en investor

Hør daglig leder i Tenk Digitalt Jan Sollid Storehaug dele sine tanker om hvordan investorer tenker, hva du må gjøre for å få investorer til å investere in ditt oppstartsselskap og andre kilder til finansiering.

Hvordan finansiere din startup - webinar for Kunnskapsparken Bodø

FAQs om investorpitch

Hvordan kan jeg overbevise erfarne investorer om min forretningsidé?

For å overbevise erfarne investorer om forretningsidéen din, må du vise dem at du har gjort grundige undersøkelser og ha en tydelig og realistisk plan for å nå målene dine. Det er også viktig å presentere teamet ditt og vise hvordan dere har relevant erfaring og ekspertise for å realisere forretningsideen. Du bør også fokusere på å hvordan ideen er unik, verdifull og en plan for hvordan investorer vil tjene på sin investering.

Hvorfor er markedsundersøkelser viktig i en investorpitch?

Markedsundersøkelser er en viktig del av en investorpitch fordi det viser investorer at du har undersøkt markedet grundig og forstått konkurransesituasjonen. Det er viktig å inkludere informasjon om størrelsen på markedet, samt kundenes behov og ønsker. Jo mer du vet om markedet og hva som driver kundenes kjøpsbeslutninger, jo bedre kan du tilpasse forretningsideen din for å møte disse behovene og skille deg fra konkurentene.

Hvordan kan jeg minimere risikofaktorer for min forretningsidé?

Risikofaktorer er alltid en bekymring for potensielle investorer. Derfor er det viktig å minimere dem så mye som mulig i din investorpitch. Vis at du har gjort grundige markedsundersøkelser og konkurrentanalyser. Legg deretter frem en klar forretningsplan for å nå målene dine. Den bør inneholde potensielle risikofaktorer og vise en plan for å minimere risiko og håndtere eventuelle uforutsette problemer.

Hvilken rolle spiller teamet og ledelsen i en investorpitch?

Teamet og ledelsen spiller en viktig rolle i en investorpitch fordi investorer er interessert i å vite hvem som står bak ideen og hvordan de vil drive virksomheten videre. Det er viktig å presentere teamet og ledelsen på en profesjonell måte og vise at dere har relevant erfaring og ekspertise for å realisere denne ideen. Du bør også beskrive hvilke roller og ansvarsområder teammedlemmene vil ha, og hvordan dere vil samarbeide for å nå målene deres.

 

Kilder og ressurser

BusinessNewsDaily: 8 Signs You’re Not Ready to Pitch Investors

DocSend: Best Pitch Deck Examples & Analysis to Help Build Pitch Decks

Harvard Business School: How to effectively pitch a business idea

Hubspot: How to Deliver the Perfect Business Pitch

Del denne artikkelen

Picture of Jan Storehaug

Jan Storehaug

Daglig leder i Tenk Digitalt AS og foredragsholder. Jan har et stort engasjement for entreprenørskap og hvordan nye teknologier utfordrer oss og skaper nye muligheter. Les mer om Jans foredrag på Storehaug.no Send gjerne en epost til jan@tenkdigitalt.no eller ring 97512077 for en hyggelig prat!

Del denne artikkelen

Ta kontakt

Tenk Digitalt hjelper deg med din digitale strategi, nettsider som konverterer til salg og økt trafikk til dine nettsider. Vi kan også bistå med verdivurdering av din bedrift og bistand til å finne nye aksjonærer. Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale!