Verdivurdering er første steg til å skaffe investorer - Tenk Digitalt

Verdivurdering er første steg til å skaffe investorer

Lurer du på hvor mye din bedrift er verd? Vi har lang erfaring med vurdering av verdien på oppstartselskap og kan hjelpe deg å anslå verdien på din bedrift. Vi benytter anerkjente modeller for verdifastsettelse og har oppdaterte datasett som bidrar til en «fair» verdi.

Investeringsavkastning av markedsføring i sosiale medier Jan Sollid Storehaug

Ønsker. du å vite verdien på din bedrift?

Det kan være mange anledninger der en verdivurdering kan være nyttig. Særlig dersom du planlegger å selge bedriften, leter etter nye investorer eller søker annen finansiering.

Tenk Digitalt kan hjelpe gründere og styrer med en uavhengig vurdering av verdien på bedriften. Vi benytter anerkjente modeller som egner seg for bedrifter i alle faser fra ide til børs.

Vi har erfaring fra store og små kapitalutvidelser i Norge og internasjonalt, samt finansiering gjennom lån og offentlige støtteordninger.

Her er noen av modellene vi benytter:

Prinsippet er svært enkelt – verdien fastsettes etter all innsats som er tilført prosjektet i form av tid, innskudd eller offentlig støtte.

Denne verdivurderingsmetoden er basert på hvordan oppstartsselskapet yter sammenlignet med andre tilsvarenede selskap som nylig har gjennomført kapitalutvidelser eller blitt solgt.

Berkus-metoden legger til grunn en fast maksimal verdsettelse basert på regionen og tildeler selskapet en poengsum for 6 kriterier. 

Risikokapitalmetoden benyttes til å estimere exit-verdien eller salgsverdien til et selskap basert på siste kjente prognostiserte resultat.

Modellen tar utgangspunkt i at selskapet vil fortsette å vokse i jevn og konstant takt tilsvarende forventningene for andre selskap i sektoren.

Modellen baserer seg på fremtidig kontantstrøm sammenlignet med lignende selskap hensyntatt overlevelsesraten for sektoren.

TA KONTAKT

Vi tar kontakt på telefon ved behov

Se vår personvernerklæring her

Dette sier kunder om Tenk Digitalt AS

Tenk Digitalt fungerer som vår digitale markedssjef. Vi har økt trafikken til våre nettsider med 5.000 %

opus-consulting-logo

Tenk Digitalt bistår oss med alt innen digital markedsføring. Vi er svært fornøyd med utviklingen!

amesto-consulting
tenk-digitalt-anker-bergli

Gjennom to vellykkede aksjekapitalutvidelser har vi fått 22 millioner i ny kapital på under ett år

polarfisk logo

Ønsker du å vite verdien på din bedrift?

Tenk Digitalt bistår gründere eller styrer som planlegger salg av virksomhet, eller finansiering gjennom lån eller kapitalutvidelse. Første steg er å gjennomføre en grundig verdivurdering. Vi bistår alle fra ide-fasen til børsnotering. Avhengig av fase, benytter vi anerkjente beregningsmodeller, støttet med oppdaterte datasett for å estimere verdien.

Magefølelse og markedssituasjon

Den viktigste faktoren i verdifastsettelse er magefølelsen. Prisen på aksjer blir avgjort basert på psykologien i markedet. 

Diskontert fremtidig kontantstrøm

Modellen beregner all fremtidig kontantstrøm med et “avslag” som reflekterer inflasjon og avkastningen som en investor krever.

PE verdivurdering: Pris/fortjeneste per aksje​

En av de enkleste måtene å vurdere en aksje på er å se på PE. PE beregnes ved å dele pris per aksje med fortjeneste per aksje.

Verdibasert prising som metode

Utgangspunktet for verdibasert prising er å finne aksjer som er underpriset i forhold til den reelle verdien.

Verdivurdering av oppstartsselskap

Det finnes mange anerkjente metoder for verdivurdering av oppstartsselskap. Vibenyttter de fem mest vanlige

Stort utvalg av modeller avhengig av status

Det er forskjell på et etablert selskap som har forutsigbare inntekter og fortjeneste, sammenlignet med et oppstartsselskap som ofte hverken har inntekter eller forutsigbarhet.

Våre tjenester

CTA-contact-us-new.png

Digital strategi

Tenk Digitalt kan hjelpe din bedrift å lage en praktisk plan for digital kommunikasjon og markedsføring. Vi diskuterer din digitale strategi og undersøker dine konkurrenter. Deretter kommer vi med konkrete forslag til forbedringer.

landingpage

Nettsider som virker

Har du nettsider som er godt egnet for digital markedsføring? Vi kan undersøke hvor godt nettstedet virker. Få en gratis vurdering av dine nettsider med konkrete forslag til forbedringer. Små endringer kan gi store resultater!

homepage-seo

Synlighet

Hvordan driver du trafikk til nettsidene dine? Tenk Digitalt kan lage innhold, optimalisere for søk, samt drive trafikk med sosiale medier, e-post og andre kanaler. Effektive nettsider gir mange besøk som konverteres til salg.

Jan Sollid Storehaug markedsføring i sosiale medier

Støtteordninger

Trenger din bedrift støttemidler? Norske bedrifter mottar årlig millioner i EU-støtte. Ditt foretak kan bli en av disse! Vi vet hvilke støttemidler din bedrift kvalifiserer for og hjelper deg med søknadsskrivingen. Vår jobb er å sikre din EU-støtte!

Se hvordan trafikken stiger med en blogg

Finne investorer

Vi har oversikt over alle norske investorer og vet hvilke bransjer og hvilke investeringsfaser de er interessert i. Vi kan bistå ved små og store kapitalutvidelser og har deltatt i mange suksessrike norske og internasjonale emisjoner.

analysis-brainstorming-business-1571699

Aksjonærportal

Ønsker du å forbedre kommunikasjonen med dine aksjonærer? Vår aksjonærportal har BankID login for aksjonærer og styre. Løsningen kan brukes ved kapitalutvidelser og oppdaterer aksjonærregisteret med ett klikk.

TA KONTAKT

Vi tar kontakt på telefon ved behov

Se vår personvernerklæring her