Gratis Mentor - Tenk Digitalt

Gratis mentor

Gratis mentorstøtte for din bedrift

Vi tilbyr en unik mulighet der din bedrift kan få gratis mentor og veiledning fra våre eksperter innen bedriftsutvikling.

Søk om gratis mentor i dag

Vår tilnærming

Hvordan en mentor hjelper deg til suksess

Hvis din bedrift har kommet forbi oppstartsstadiet og er på vei mot full etablering, kan vi guide deg over alle hindre på vei mot suksess. Å ha en mentor i denne kritiske fasen av bedriftens utvikling kan være avgjørende for å navigere komplekse valg som følger med vekst og etablering. Våre mentorer hjelper deg med å gjøre de strategiske grepene som er viktigst for din langvarige suksess, enten det gjelder operasjonell effektivitet, markedsføringsstrategier eller finansiell planlegging.
I tillegg til strategisk veiledning, tilbyr våre mentorer en unik mulighet til å reflektere over dine lederegenskaper. Ved å engasjere seg i en fortrolig dialog, kan du utforske nye perspektiver og løsninger på problemer, utvikle dine personlige lederferdigheter og få selvtillit i din beslutningstaking. Gjennom denne veiledningen sikrer vi at du ikke bare overkommer nåværende hindre, men også styrker din bedrifts grunnlag for fremtidig vekst og suksess.
Økt salg og kundekrets
Solid merkevarebygging
Kostnadseffektiv markedsføring

Vårt tilbud om gratis mentor

Få uvurderlig ekspertise uten økonomisk risiko

Dette er din sjanse til å samarbeide med bransjeledende eksperter dedikert til din suksess. Forklar oss din visjon, og vi skal fortelle hva du bør gjøre videre.

Ved å dra nytte av vårt unike mentortilbud, får du en sjelden mulighet til personlig utvikling og profesjonell vekst uten økonomisk risiko. Våre mentorer tilbyr skreddersydd veiledning som er direkte relevant for de utfordringene og målene din virksomhet står overfor. Enten det dreier seg om å forbedre dine strategiske beslutninger, finne nye veier for vekst, eller løse spesifikke utfordringer. Vår mentor der for å lytte, utfordre og guide deg.

Vår mentorstøtte strekker seg også utover de tradisjonelle rådene ved å tilby praktisk hjelp der det trengs. Dette kan inkludere hjelp til å utforme dokumenter, introduksjoner til verdifulle kontakter i bransjen, eller bistand i møter. Ved å kombinere dyptgående fagkunnskap med en praktisk og hands-on tilnærming, sikrer vi at du får rådene du trenger og den konkrete støtten som kreves for å implementere disse og se reelle resultater.

Finn ut mer om vårt mentortilbud
Tenk på hvordan du vil fremstille bedriften din på Snapchat

Vårt mentorprogram

La oss bli din mentor

Visste du at vår CEO - Jan Sollid Storehaug - ble invitert på statsministerens kontor for å diskutere norsk gründervirksomhet?

Gjennom vårt mentorprogram får du tilgang til unik ekspertise og veiledning fra Jan Sollid Storehaug. Jan er en pioner innen norsk gründervirksomhet med en historie som strekker seg fra oppstarten av UNIC på 80-tallet til ledelsen av Tenk Digitalt AS. Hans erfaring fra å navigere i de tidlige dagene av norsk IT-boom, kombinert med hans nåværende innsikt i digital markedsføring, gjør ham til en uvurderlig ressurs for enhver bedriftsleder.

Som mentor legger Jan vekt på en personlig tilnærming, hvor din agenda er hans agenda. Han tilbyr fortrolige en-til-en samtaler hvor du kan diskutere alt fra strategiske utfordringer til mer praktiske aspekter ved bedriftsledelse. Jan deler villig av sin omfattende kunnskap og erfaring for å akselerere din virksomhets vekst og suksess.

Ta en prat med Jan

Vår ekspertise

Et kostnadsfritt konkurransefortrinn

Vårt mentorprogram er spesielt designet for å gi din bedrift de verktøyene og innsikten som kreves for å overgå konkurrentene.

Vårt mentorprogram tilbyr ekspertveiledning som kan transformere måten du løser forretningsutfordringer på. Våre mentorer står klare til å bistå deg med å navigere gjennom operasjonelle barrierer, økonomiske spørsmål, og strategisk planlegging. De gir deg verktøyene og perspektivene du trenger for å ta informerte beslutninger, øke effektiviteten og styrke din posisjon i markedet.

Gjennom personlig tilpasset veiledning sikrer vi at du rustes til å takle nåværende og fremtidige utfordringer, og ser nye muligheter for vekst og innovasjon. Vår gratis mentor byr på mer enn bare rådgivning. Du får en sparringspartner som er genuint interessert i din suksess. Dette gir deg en unik mulighet til å utvikle din bedrift på en måte som virkelig skiller seg ut fra konkurrentene.

Overvinn utfordringer med vår ekspertise

Ofte stilte spørsmål

FAQ

Å ha en mentor kan være uvurderlig for både personlig og profesjonell utvikling. En mentor kan gi veiledning, støtte, og innsikt basert på sine egne erfaringer, noe som kan hjelpe deg å navigere utfordringer, ta informerte beslutninger, og oppnå dine mål raskere. Mentorer kan også tilby nettverksmuligheter og hjelpe til med å åpne dører som ellers kunne vært utilgjengelige.

En mentor fungerer som en rådgiver og veileder som deler kunnskap, erfaringer, og perspektiver for å støtte protesjéen i deres utvikling. Dette kan inkludere å gi tilbakemeldinger, undervise i spesifikke ferdigheter, bistå med karriereplanlegging, og tilby emosjonell støtte. En mentor kan hjelpe en protesjé med å sette realistiske mål og utarbeide en plan for å oppnå dem.

Man kan finne en mentor ved å utvide sine profesjonelle nettverk, enten gjennom jobb, organisasjoner, bransjearrangementer, eller sosiale medier som LinkedIn. Man kan også spørre lærere, tidligere eller nåværende arbeidsgivere, eller andre profesjonelle kontakter. Mange organisasjoner tilbyr formelle mentorprogrammer, som kan være en annen vei til å finne en mentor.

En mentor er viktig fordi de kan tilby veiledning og støtte som er tilpasset dine unike behov og mål. De kan hjelpe deg å utvikle nøkkelkompetanser, øke selvtilliten, og gi deg et verdifullt eksternt perspektiv på utfordringer og muligheter. Mentorer kan også fungere som rollemodeller og inspirere til vekst og utvikling.

Et mentorprogram er en organisert måte å koble sammen mentorer og protesjéer på, ofte innenfor rammen av en spesifikk organisasjon, institusjon, eller bransje. Disse programmene er designet for å fremme utvikling gjennom én-til-én relasjoner eller i grupper, og de kan være strukturert rundt spesifikke mål, som karriereutvikling, faglig utvikling, eller personlig vekst.

Kostnaden for en mentor kan variere. Mange mentorrelasjoner, spesielt de som dannes naturlig gjennom nettverk eller innenfor mentorprogrammer tilbudt av arbeidsgivere eller profesjonelle organisasjoner, er gratis. Men hvis man søker veiledning fra en profesjonell mentor eller coach gjennom et betalt program, kan kostnadene variere betydelig basert på mentorens erfaring, programmets varighet, og omfanget av veiledningen som tilbys. Det er viktig å vurdere hva du håper å oppnå gjennom mentoring og å diskutere eventuelle kostnader på forhånd.

Verdivurdering av en bedrift

Gratis E-bok

Verdivurdering bedrift: Hva er ditt selskap verdt?

Verdivurdering av din bedrift er første steg på veien til å finne investorer. Denne e-boken gir deg en grundig innføring i de vanligste metodene for å verdsette ditt foretak.

Trenger du en sparringpartner kan en mentor være løsningen. Om du er daglig leder i en innovativ bedrift og vurderer å søke finansiering via Inovasjon Norge kan du være aktuell for deres mentorordning. Les mer om ulike støtteordninger for oppstartsbedrifter og andre måter du kan gå frem for å finne en gratis mentor i denne artikkelen.

Om du er kvalifisert kan du søke på den etablerte ordningen hos Innovasjon Norge hvor de dekker kostnadene til 30 timer strategisk mentor.  Denne ordningen gjelder for gründere i tidligfasebedrifter og for bedrifter som er yngre enn 5 år.  Da får du en gratis rådgiver som kan bistå deg med store og små spørsmål.

«Trenger du akutt en rådgiver eller mentor for raske diskusjoner? Les mer om hvordan jeg kan bistår deg og bestill time her.  Har du spørsmål er du velkommen til å ringe meg på telefon 97512077
eller sende en e-post til jan@storehaug.no»

Jan-Sollid-Storehaug Tenkdigitalt
Jan Sollid Storehaug
Telefon 97512077

Støtte for oppstartsbedrifter

Trenger du ikke bistand fra en mentor kan du går rett på søknad om tilskudd til markedsavklaring. Kvalifiserer du til tilskudd, kan du få 100.000 kroner til å teste ut din idé uten krav til egenfinansiering. Dette noe mange får innvilget og absolutt en god støtte til å undersøke om potensielle kunder vil ha det du tilbyr.

Tilskudd til kommersialisering

Neste steg for mange er å søke på inntil 750.000 kroner i tilskudd til kommersialisering til din oppstartsbedrift. (Har du fått 100.000 i markedsavklaring, kommer det til fradrag)

Merk at tilskudd til kommersialisering forutsetter 25 % egenfinansiering

Det finnes også en rekke andre ordninger som kan være aktuelle for deg. Får du først «Ja» til en mentor, eller markedsavklaring er du godt i gang!

Grunnleggende forutsetninger for støtte fra Innovasjon Norge til ditt prosjekt.

Et enkelt råd er å ta deg tid til å lese deg grundig opp på Innovasjon Norges hjemmesider for å forstå bedre hvordan Innovasjon Norge tenker og hva slags prosjekter de støtter.

De grunnleggende kriteriene for støtte til prosjekter fra Innovasjon Norge kan oppsummeres som følger:

«Konkurransevridende» er ofte avslagsgrunn

Min erfaring er at en mye brukt begrunnelse til de som får nei på støtte fra Innovasjon Norge er fordi din virksomhet oppfattes som for lik eksisterende virksomheter og at du ikke får støtte fordi det kan gi deg fordeler i konkurransen – at det er konkurransevridende.

Du må derfor beskrive kort hva som skiller deg og dine produkter eller tjenester fra andre lignende produkter i markedet.

Skriv kort, skriv presist og ha dette i tankene samtidig som du ser på hva som er grunnleggende forutsetninger for at du skal få støtte fra Innovasjon Norge, også til andre ordninger.

Kvalifiserer du ikke, men trenger likevel en mentor?

Som rådgiver på timebasis tar jeg for ordinære oppdrag 1.750,- per time. For en oppstartsbedrift kan det være vel anvendte penger, men for mange er det langt utenfor budsjett. Jeg tilbyr derfor en oppstartspakke for samtaler som du kan utvide ved behov.  Les mer i artikkelen «Rett på sak – 3 møter for å løse dine utfordringer«

Via diverse støtteordninger for oppstartsbedrifter og ved å stille de rette spørsmålene kan du også finne en mentor, aldeles gratis.

Gjennom min erfaring som seriegründer i over 35 år har jeg selv fått hjelp fra mentorer og hatt gleden av å være mentor for mange førstegangsgründere og andre som trenger veiledning.

Ordninger for akkurat din bransje

Om du jobber i en stor bedrift og søker en mentor for din karriereutvikling, er student eller sykepleier, musiker eller bonde, så finnes det mange ordninger som er bransjespesifikke.

Når du leter etter en mentor er det derfor alltid lurt å spørre Google om det finnes etablerte ordninger innen akkurat ditt felt!

Etter et kjapt søk på mentorordninger fant jeg for eksempel Musikkforeleggernes mentorordning.

Jobber du i landbruket bør du kjenne til at ferske bønder i hele landet nå kan søke om å få sin egen mentor. Mentorordningen i landbruket innebærer at en fersk bonde gjør en formell avtale med en erfaren kollega om å bistå som diskusjonspartner gjennom ett år.

I Kongsvinger testes det ut en ordning der nytilsatte sykepleiere systematisk følges opp i inntil 2 år. Mentoreringsprogrammet er utviklet i et samarbeid mellom prosjektet Jobbvinner i Trondheim kommune og Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Er du student kan det være greit å vite mer om ulike mentorordninger ved universitetene. Her er informasjon om noen av ordningene: mentor ved UiA, Mentorordning for studenter ved UiB, mentorordning ved Nord Universitet, Arbeidslivsmentorprogrammet ved USN. I flere år har det blitt jobbet med å innføre en faglig mentorordning for alle studenter på bachelornivå i høyere utdanning. Les mer i regjeringens rapport om mentorordning i høyere utdanning

Åpen dør for gründere

Ved ledig kapasitet har jeg alltid hatt åpen dør for gründere som ønsker å be om råd.

Det er nemlig givende å møte gründere med ideer og problemstillinger jeg knapt visste om. Felles for de fleste er gjerne et brennende engasjement og usvikelig tro på at akkurat deres idé er banebrytende. De fleste har også et stort kunnskapsbehov.

Disse hullene kan fylles med hjelp fra en mentor med mange års erfaring. Spørsmålene er gjerne de samme:

Det finnes selvsagt mange som kan hjelpe til med dette. Konsulenter, revisorer og regnskapsførere som tar seg godt betalt.

Du finner også gode hjelpere i det offentlige hjelpeapparatet.

Personlig mentor

Gründerlivet er livslang læring. Unge gründere i alle aldre har mye å lære og mye tid å spare om de ber om råd fra seriegründere eller ledere innenfor større virksomheter. Uansett hvor gammel du er som førstgangsgründer er du alltid «ung» om du starter din første bedrift. Les mer i artikkelen Hva skal til for å lykkes med din startup?

Forutsetningen for å få utbytte av samtaler med en mentor er at hun eller han har relevant erfaring og et nettverk som du som adept konkret kan nyttiggjøre deg av.

10 kjennetegn ved en god mentor

En adept er en som blir veiledet av en mentor for å lære og utvikle seg. Samspillet må fungere slik at adepten får konkret utbytte fra mentors erfaring, kunnskap og nettverk.

En god kjemi mellom mentor og adept er klart avgjørende for samarbeidet. Kjenner du tidlig at du ikke klarer å etablere en god relasjon til din mentor bør du avslutte og prøve å finne en annen.

Det er også svært viktig at mentoren har erfaring som er direkte relevant for deg for å få til nyttig erfaringsutveksling.

Dette er de viktigste egenskapene du bør se etter for en god mentor:

Slik jobber Innovasjon Norge når de finner og betaler for din mentor (30-timers ordningen)

Når du ikke selv har en kandidat du ønsker som mentor, vil Connect kalle inn til et møte med foreslått mentor. Stemmer kjemien for begge, inngås en avtale direkte mellom deg (ditt selskap) og mentoren.

Sammen med mentor setter du opp en plan med mål og tid for gjennomføringen av samtalene. Tanken er at du gjennom disse samtalene skal få hjelp til å kvalifisere forretningsideen sammen med en erfaren næringslivsleder.

Har du en erfaren mentor er det også en styrke om du skal hente eksterne investorer til ditt prosjekt. Kanskje har du også fått en ny venn eller en mentor som også vil engasjere seg i ditt prosjekt som investor og styremedlem. I avtalen mellom mentor og deg er det ikke noe hinder for at partene kan inngå forretningsmessig samarbeid.

Det fine med ordningen er at du selv bestemmer hvordan dere bruker tiden sammen.

Forhåpentligvis skriver dere en felles sluttrapport som konkluderer med at du har fått verdifull læring og at ideen er verdt å gå videre med. Om det motsatte skulle bli resultatet, kan du tenke at det er like viktig at prosjektet ble skrinlagt. Da sparer du deg selv og andre for bortkastet tid.

Tilleggsordning til annen start-up finansiering

Merk at mentorordningen hos Innovasjon Norge først og fremst er en tilleggsordning til annen start-up finansiering.

Hovedregelen er at Innovasjon Norge kan kople på en mentor i saker hvor de går inn med etablerertilskudd dersom kunderådgiver vurderer at det kan være hensiktsmessig.

Det er altså ikke slik at man først søker om en mentor, deretter om oppstartsstøtte. Målgruppen for støtteordningen er daglig leder av oppstartsbedrifter i bedriftsutviklings- og markedsintroduksjonsfasen.

Merk likevel at Innovasjon Norge gjør unntak fra denne rekkefølgen. I noen tilfeller har jeg sett at gründere har fått innvilget 30 timer strategisk mentor før det er bevilget annen støtte.

Slik beskriver Innovasjon Norge den ordinære mentorordningen på sine sider

Har du en innovativ forretningside med ambisjoner om betydelig vekst og muligheter for å lykkes i et internasjonalt marked? Eller en innovativ ide som kan skape nye, lønnsomme arbeidsplasser og et bedre tilbud til befolkningen i en distriktskommune?  Da kan du være målgruppe for vår mentortjeneste for gründere.

Hva er mentortjenesten?

Mentortjenesten er et tilbud om råd og sparring med en erfaren mentor, slik at oppstartsprosessen skal gå smidigere og det skal bli lettere å ta riktige strategiske valg. I tillegg til å ha en ide som kvalifiserer, må gründerbedriften ikke være eldre enn 5 år.

Tilbudet består av et tilskudd som gründer skal bruke til å betale mentor et honorar med. Timeprisen er fast (kr 1050 eks mva) og oppdraget kan ha en varighet på inntil 30 timer.

I tillegg til tilskuddet består mentortjenesten i at vi eller våre eksterne samarbeidsparter, finner en passende mentor for deg.  Når mentor er valgt må både gründer og mentor undertegne en formell avtale som må sendes til Innovasjon Norge før mentoringen kan ta til.

Hvordan foregår mentoringen?

Mentortjenesten er personlig veiledning og oppfølging i en-til-en samtaler over en periode på 2 – 18 mndr.  Når perioden er over og gründer og mentor i fellesskap har laget en rapport som viser hva som er oppnådd med mentoringen, sender mentor en faktura til gründerbedriften på det avtalte honoraret.  Gründerbedriften må da be om å få utbetalt mentortilskuddet fra Innovasjon Norge.  Tilskuddet skal brukes til å dekke mentors faktura.  Betalingen blir med dette en sak mellom gründerbedriften og mentor.

Hvordan går man frem for å skaffe seg en mentor?

Du må sende inn en søknad om tilskudd til dekning av mentorhonoraret.  Dersom du får innvilget søknaden, vil Innovasjon Norge finne en mentor som passer ditt behov.  For å søke følger du lenken nederst på denne siden. Vær nøye med å beskrive hva du konkret trenger råd og sparring fra en mentor til og hva du vil oppnå med mentoringen.

Du finner mer om mentorordningen til Innovasjon Norge på deres nettside.

 

Min aller første mentor stilte gratis

Da jeg som ung gründer skulle starte min første bedrift reiste jeg på lykke og fromme til Asia.

Jeg hadde en potensiell kunde og skulle «bare» finne en leverandør av 100 datamaskiner. Jeg var student på BI og lærte mye om business, men lite om hvordan importere datamaskiner fra Taiwan. Jeg burde hatt en mentor til å styre meg unna nybegynnerfeilene og vist meg riktig retning.

Tilfeldighetene gjorde at jeg traff en inder på et tech-senter i Singapore. Han så vel rart på den unge gutten fra eksotiske Norge, men av en eller annen grunn likte han meg og bestemte seg for å lære meg alt han kunne om hva som var viktig i business med Taiwan-kinesere.

Jeg hadde fått min første mentor.

Jan Sollid Storehaugs første mentor i Singapore

Jeg har alltid lært av andre. I dag synes jeg det er hyggelig å gi noe tilbake.

Det holder nemlig ikke med et brennende engasjement og en god idé. Du skal løse mange oppgaver ved oppstart av din første bedrift. Det er smart å snakke med en som har vært ute en vinternatt før. Skaff deg en mentor!

Ta kontakt med en kapasitet innen din bransje som du beundrer.

Kanskje til og med en fremtidig konkurrent?

Denne metoden benyttet jeg som 23 år gammel ung gründer i UNIC.

Jeg ringte opp mine senere konkurrenter i databransjen. Jeg fortalte åpent og ærlig at jeg hadde tenkt å importere billige datamaskiner fra Østen og selge disse i Norge. Jeg sa også at jeg kunne lite om import av datamaskiner, men at jeg hadde lagt merke til hvor gode produkter konkurrenten min solgte.

Jeg spurt om jeg kunne komme på kaffe og be om råd? Høres det spinnvilt ut? Nei, det var ikke det, av to årsaker; Enten får du ja og et møte, eller så får du nei.

Får du nei, går du videre til neste. Det koster deg kun en telefonsamtale. Jeg ringte alltid rett til sjefen, og jeg fikk nesten aldri nei.

Svaret var nok ja av noen enkle årsaker

For det første snakket jeg helt sant. Jeg beundret vedkommende. For det andre;  Sann smiger har en tendens til å virke. En potensiell mentor synes ofte det er morsomt at en ung gründer med ambisjoner tar kontakt. Mine kandidater anså neppe den freidige 23-åringen som en trussel.

Om du er aldri så nervøs før du ringer, vil du i de fleste tilfeller bli møtt av en hyggelig person i andre enden av røret.

De fleste som lykkes i næringslivet har kommet dit, fordi de er gode til å lytte til andre og lære av mennesker som er dyktigere.

Det hører med til historien at en av nestorene i databransjen kastet meg ut av kontoret etter tredje møte. Da forsto han med ett hvor farlig konkurrent jeg kunne bli.

Det ble jeg også. 

Selv om jeg var vettskremt den gangen, ser jeg tilbake på episoden med humor i dag. Senere utkonkurrerte vi selskapet hans.

Den samme metoden kan selvsagt brukes mot mulige mentorer som ikke er konkurrenter, men som har en kompetanse som er viktig for din virksomhet.

Du bringer nye perspektiver

Mange næringslivsledere har selv vært entreprenører i ung alder og kanskje synes de det er hyggelig å bli kontaktet av en yngre utgave av seg selv. Særlig om du har et nytt perspektiv eller en idé som få andre har tenkt på.

Ta en telefon! 

Sier vedkommende ja, får du et interessant møte. Liker vedkommende deg og din idé, avtal et nytt møte. Vips, så har du har en mentor som kan utvikle seg til et vennskap, kanskje en fremtidig investor som bringer erfaring inn som styreleder eller styremedlem.

Definisjonen på en mentor

Tre ulike roller for en mentor

Vismannen på scenen: I denne definisjon er mentor den viktigste person i samarbeidet mellom mentor og adept. Det er mentor som har erfaringen, nettverket, makten og innflytelsen. Jo mere viktig, innflytelsesrik og kjent en mentor er – både i og uten for organisasjonen, jo mere forteller dette om adepten. Det er mentor som definerer hvilke dører det er viktig å åpne for adepten.

Veilederen ved din side: I denne definisjon er mentor ikke viktig som en synlig person overfor omverdenen. Mentor er mer en veileder, en lærer og en rollemodel. Mentor støtter mentee i mentees utvikling og gjennom forandringsperioder i adeptens liv og arbeid. En  mentor deler ut av sin viten og erfaring og gir gode råd ut fra sin egen erfaring.

Læringssamarbeid: Når mentorskapet defineres som et læringssamarbeid kommer fokus på relasjonen. Her er det ikke viktig hvem mentor er, men det er viktig at mentor har erfaring og ferdigheter som kan være relevante for adepten. I denne rollen blir mentor en person som lytter og stiller spørsmål, både utforskende og utfordrende spørsmål, som gir feedback, og som også gjør sin mening kjent og forteller historier fra eget liv og arbeide.

Kilde

Mer om mentor og adept

En mentor er en person som skal stimulere til læring og utvikling gjennom å dele erfaringer fra eget liv.

En mentor må ha opparbeidet kunnskap som er relevant for deg. En adept (deg) er en som blir veiledet av en mentor for ål lære og utvikle seg.

Mentorordningen må fungere slik at adepten får konkret utbytte fra mentors erfaring, kunnskap og nettverk.

I USA defineres en mentor generelt som en person med stor erfaring og viten, som har forpliktet seg til å bidra med å skape muligheter og støtte til sin adept, det vil si den person som er i fokus i mentorskapet.

I England er der større fokus på mentor som guide, veileder og coach.

I Norge kan en mentor som hjelper en adept ta mange former.

Det er derfor viktig at du selv har en oppfatning om hva du forventer fra akkurat din mentor.

Ditt neste steg mot suksess

Få hjelpen du trenger

Uansett om du trenger forretningsveiledning, markedsføring av din bedrift, eller utvikling av digitale løsninger, står vi parate til å hjelpe deg til topps i din bransje. Fyll ut skjemaet herunder, så tar vi kontakt ved første anledning.

Generell informasjon
Kort oppsummering av ditt behov
Gratis E-bok

Verdivurdering bedrift: Hva er ditt selskap verdt?