Innovasjon Norge byr nå på 10 timer gratis mentor - Tenk digitalt
Slik skaffer du deg en gratis mentor for din startup

Innovasjon Norge byr nå på 10 timer gratis mentor

I forbindelse med Covid-19 har Innovasjon Norge utvidet mentortjenesten, og tilbyr innovative bedrifter en mentor som hjelper din bedrift med akutt hjelp i inntil 10 timer.

De lover ekspressbehandling av søknaden og du kan søke på nett. Søknaden er gjort unna på noen minutter.

Spørsmålene du må svare på er:

1) I hvilken grad er ditt produkt eller din tjeneste unik i forhold til det som allerede finnes i markedet

2) Beskriv de mest presserende områder (maks to) du trenger hjelp til akkurat nå, for eksempel kontroll på likviditet, juridisk hjelp, finne nye markeder/produktmix, digitalisering av dagens produkter eller lignende.

(Merk at du ikke kan søke som enkeltmannsforetak.)

Svar kort og presist! 

De få (to) jeg har hørt fra som har fått nei, har enten beskrevet et nytt prosjekt (som støttes av andre ordninger) eller skrevet så omfattende at saksbehandler ikke har forstått hva det handler om.

Straks saksbehandler ser på din søknad kan du få en e-post fra Innovasjon Norge hvor du blir bedt om å fortelle hvordan Covid-19 har påvirket ditt bedrift. Her gjelder det samme som foran; svar kort og konsist.

Gå rett til søknadskjemaet 

Les videre om hva som skjer etter at du har sendt inn søknaden.

"Har du spørsmål om hva det vil si å bruke en mentor eller ønsker å komme i kontakt med meg som mulig mentor er du velkommen til å ringe meg 
eller sende en e-post til [email protected]"
Jan-Sollid-Storehaug Tenkdigitalt
Jan Sollid Storehaug
Telefon 97512077

Du kan foreslå valg av mentor

Innovasjon Norge behandler søknaden og blir den godkjent sender de den videre til Connect Vest.  De er nasjonal mentorkobler og har fått oppdraget av Innovasjon Norge med å koble deg med en passende mentor.  De har et stort nettverk med mentorer fra blant annet næringslivet, forskning, utdanning, finans og andre – både nasjonalt og internasjonalt.

Straks du får e-post fra Connect om at du har fått ja til din søknad av Innovasjon Norge, blir du bedt om å opprette din selskapsprofil i Crowdworks. Jeg anbefaler deg å vente med å registrere deg der til etter at du har fått e-post fra Connect Vest. 

Om du ønsker meg eller en annen du allerede har etablert en relasjon til, som din mentor, kan du krysse av for ønsket mentor. Det gjør du i din profil under feltet «mentor ask».

Crowdworks benyttes av Connect for all kommunikasjon og rapportering, men er også nyttig til andre formål, f.eks kobling med mulige investorer.

Connect kobler mange saker om dagen, så de må ha all info inn i Crowdworks for å ha oversikten. 

Har du ikke noe ønske om en bestemt mentor, vil den avdelingen som er nærmest din bedrift finne en passende mentor, bestemt av hva du har skrevet i søknaden din.  Avhengig av hvor din bedrift er registrert sendes det til Connect Vests lokale partnere. Disse har igjen oversikt over lokale ressurser og kandidater som kan bistå som mentor.

På Østlandet er det IKT Norge som administrerer mentorordningen, I Møre og Romsdal, Innlandet og Trøndelag er Connect Midtnorge ansvarlige, mens Connect Nordland administreres fra Kunnskapsparken Bodø. I sør er det Connect Sørland. 

Høres det omstendelig ut? Søknaden er det fort gjort å skrive, det samme gjelder registrering på Crowdworks. Når det først er gjort, er du i gang og kan utforske andre muligheter hos Innovasjon Norge.

Gå rett til søknadskjemaet 

 

Etablerte virksomheter kan også søke mentor

Merk at det for bedrifter i tidlig fase er mulig å søke om både krisementor (10 timer) og strategisk mentor (30 timer). 

Etablerte bedrifter eldre enn 5 år kvalifiserer ikke til strategisk mentor, men kan likevel søke om krisementor dersom de er påvirket av Covid-19.

Her finner du mer om den ordinære mentortjenesten

Ytterligere støtte

Hvis du ikke har søkt og fått støtte fra Innovasjon Norge i andre sammenhenger, kan det å søke og få ja til disse 10 timene være en god start.

Du kan etter disse 10 timene søke om å få dekket ytterligere 30 timer i den ordinære ordningen for dekning til en personlig mentor av Innovasjon Norge.  

Trenger du ikke mer bistand fra en mentor kan du går rett på søknad om tilskudd til markedsavklaring. Tidligere var dette beløpet kr. 100.000, men det har nå økt til 150.000 – uten krav til egenfinansiering. Kvalifiserer du til tilskudd, er dette noe mange får innvilget og absolutt en god støtte til å undersøke om potensielle kunder vil ha det du tilbyr.

Merk at Innovasjon Norge nå har lenger saksbehandling, fra ca 4 uker til opp til 8 uker for behandling av søknader.

Tilskudd til kommersialisering 

Neste steg for mange er å søke på inntil 750.000 kroner i tilskudd til kommersialisering – fase 1 til din oppstartsbedrift. (Har du fått 150.000 i markedsavklaring, kommer det til fradrag) 

Kommersialisering – fase 2

Nytt er også at Innovasjon Norge nå tilbyr tilskudd til kommersialisering – fase 2

Samlet kan du få totalt kr. 1.500.000 i støtte til din oppstartsbedrift. Merk at tilskudd til kommersialisering forutsetter 25 % egenfinansiering, og fase 2 krever et profesjonelt styre og at du har med deg en ekstern investor.

Det finnes også en rekke andre ordninger som kan være aktuelle for deg. Får du først «Ja» til en mentor, eller markedsavklaring er du godt i gang!

«Konkurransevridende» er ofte avslagsgrunn

10 timer gratis mentor er en tjeneste som det skal være lett å få ja til, rask behandling og enkel å søke. Likevel er det noen som får nei. Min erfaring er at begrunnelsen til de som får nei på støtte fra Innovasjon Norge er fordi din virksomhet oppfattes som for lik eksisterende virksomheter og at du ikke får støtte fordi det kan gi deg fordeler i konkurransen – at det er konkurransevridende.  

Du må derfor beskrive kort hva som skiller deg og dine produkter/tjenester fra andre lignende produkter i markedet. 

Skriv kort, skriv presist og ha dette i tankene samtidig som du ser på hva som er grunnleggende forutsetninger for at du skal få støtte fra Innovasjon Norge, også til andre ordninger.

Grunnleggende forutsetninger for støtte fra Innovasjon Norge til ditt prosjekt.

Et enkelt råd er å ta deg tid til å lese deg grundig opp på Innovasjon Norges hjemmesider for å forstå bedre hvordan Innovasjon Norge tenker og hva slags prosjekter de støtter. 

De grunnleggende kriteriene for støtte til prosjekter fra Innovasjon Norge kan oppsummeres som følger:  

 

 

 • Gründer eller oppstartsselskaper med forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet.
 • Målgruppen er bedrifter yngre enn 5 år. Bedrifter yngre enn 3 år prioriteres.
 • Bør (ofte må) være aksjeselskap, ikke enkeltmannsforetak
 • Har du en helt ny idé med et helt nytt produkt eller tjeneste som ingen andre har tenkt på?
 • Har du en ny måte å løse et problem hvor du bruker eksisterende løsninger, satt sammen på en ny måte?
 • Er det en ny bedrift med kjente produkter eller tjenester som du har tenkt å levere på en ny måte?
 • Er det skalerbart?
 • Har det minimum nasjonalt, men helst internasjonalt potensiale?
 • Prosjektet må være innovativt og ha et betydelig vekstpotensial. 
 • Innovasjon Norge anser vekstpotensialet som betydelig når prosjektet har mulighet for å lykkes i et internasjonalt marked.
 • Selskaper uten særlig vekstpotensial støttes ikke. 

Kvalifiserer du ikke, men trenger likevel en mentor?

Som rådgiver på timebasis tar jeg for ordinære oppdrag 1.750,- per time. For en oppstartsbedrift kan det være vel anvendte penger, men for mange er det langt utenfor budsjett.

Via diverse støtteordninger for oppstartsbedrifter og ved å stille de rette spørsmålene kan du finne en mentor, aldeles gratis. 

Gjennom min erfaring som seriegründer i over 35 år har jeg selv fått hjelp fra mentorer og hatt gleden av å være mentor for mange førstegangsgründere og andre som trenger veiledning.

Spesialavtale for utvalgte gründere

Finner du ikke en mentor som kan gi deg råd uten betaling eller ikke kvalifiserer til programmet hos Innovasjon Norge, kan du gjøre en avtale om 5 timer med meg.

 Jeg tilbyr dette til et fåtall utvalgte gründere til en redusert pris. Min pris er 1.000,- per time, som er samme sats som Innovasjon Norge benytter. Da inngår du en avtale med meg hvor jeg er tilgjengelig for deg i 5 timer. (Kan utvides etter behov.)

Vi diskuterer det du er opptatt av som er viktig for deg. Ring meg på 97512077 om du vil høre mer.

Ordninger for akkurat din bransje

Om du jobber i en stor bedrift og søker en mentor for din karriereutvikling, er student eller sykepleier, musiker eller bonde, så finnes det mange ordninger som er bransjespesifikke.

Når du leter etter en mentor er det derfor alltid lurt å spørre Google om det finnes etablerte ordninger innen akkurat ditt felt!

Etter et kjapt søk på mentorordninger fant jeg for eksempel Platearbeiderforeningen som sammen med GramArt etablert har en mentorordning for utøvere, produsenter og studioteknikere. Seks av Norges ledende musikkprodusenter har takket ja til å være mentorer for seks utvalgte lærlinger som vil bli valgt ut etter en søknadsprosess

Jobber du i landbruket bør du kjenne til at ferske bønder i hele landet nå kan søke om å få sin egen mentor i 2020. Mentorordningen i landbruket innebærer at en fersk bonde gjør en formell avtale med en erfaren kollega om å bistå som diskusjonspartner gjennom ett år.

Trondheim kommune ønsker å få sykepleierne til å fortsette i jobbene sine og prøver sammen med Jobbvinner og NTNU ut en mentorordning hvor nytilsatte sykepleiere systematisk følges opp i inntil 2 år. Blir ordningen vellykket skal den innføres ved alle enheter innen helse og velferd i kommunen.

Er du student kan det være greit å følge med på at det jobbes for å innføre en faglig mentorordning for alle studenter på bachelornivå i høyere utdanning. Les mer i regjeringens rapport om mentorordning i høyere utdanning

Åpen dør for gründere

Ved ledig kapasitet har jeg alltid hatt åpen dør for gründere som ønsker å be om råd. 

Det er nemlig givende å møte gründere med ideer og problemstillinger jeg knapt visste om. Felles for de fleste er gjerne et brennende engasjement og usvikelig tro på at akkurat deres idé er banebrytende. De fleste har også et stort kunnskapsbehov. 

Ta kontakt

Tenk Digitalt hjelper deg med din digitale strategi, nettsider som konverterer til salg og økt trafikk til dine nettsider. Vi kan også bistå med verdivurdering av din bedrift og bistand til å finne nye aksjonærer. Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale!

Disse hullene kan fylles med hjelp fra en mentor med mange års erfaring. Spørsmålene er gjerne de samme: 

Har vi en gangbar forretningsidé? Er det et marked der ute? Vil det være mulig å skaffe investorer? Hvordan får jeg støtte til prosjektet? Og veldig ofte; Aksjonæravtaler og formaliteter som hører med til etablering av et selskap.

Det finnes selvsagt mange som kan hjelpe til med dette. Konsulenter, revisorer og regnskapsførere som tar seg godt betalt. 

Du finner også gode hjelpere i det offentlige hjelpeapparatet. 

Personlig mentor

Gründerlivet er livslang læring. Unge gründere i alle aldre har mye å lære og mye tid å spare om de ber om råd fra seriegründere eller ledere innenfor større virksomheter. Uansett hvor gammel du er som førstgangsgründer er du alltid «ung» om du starter din første bedrift. Les mer om seriegründere og hva som skal til for å lykkes med din startup. 

Mer om mentor og adept

En mentor er en person som skal stimulere til læring og utvikling gjennom å dele erfaringer fra eget liv.

En mentor må ha opparbeidet kunnskap som er relevant for deg. En adept (deg) er en som blir veiledet av en mentor for ål lære og utvikle seg.

Mentorordningen må fungere slik at adepten får konkret utbytte fra mentors erfaring, kunnskap og nettverk.

I USA defineres en mentor generelt som en person med stor erfaring og viten, som har forpliktet seg til å bidra med å skape muligheter og støtte til sin adept, det vil si den person som er i fokus i mentorskapet.

I England er der større fokus på mentor som guide, veileder og coach.

I Norge kan en mentor som hjelper en adept ta mange former.

Det er derfor viktig at du selv har en oppfatning om hva du forventer fra akkurat din mentor.

Definisjonen på en mentor

Tre ulike roller for en mentor

Vismannen på scenen: I denne definisjon er mentor den viktigste person i samarbeidet mellom mentor og adept. Det er mentor som har erfaringen, nettverket, makten og innflytelsen. Jo mere viktig, innflytelsesrik og kjent en mentor er – både i og uten for organisasjonen, jo mere forteller dette om adepten. Det er mentor som definerer hvilke dører det er viktig å åpne for adepten.

Veilederen ved din side: I denne definisjon er mentor ikke viktig som en synlig person overfor omverdenen. Mentor er mer en veileder, en lærer og en rollemodel. Mentor støtter mentee i mentees utvikling og gjennom forandringsperioder i adeptens liv og arbeid. En  mentor deler ut av sin viten og erfaring og gir gode råd ut fra sin egen erfaring.

Læringssamarbeid: Når mentorskapet defineres som et læringssamarbeid kommer fokus på relasjonen. Her er det ikke viktig hvem mentor er, men det er viktig at mentor har erfaring og ferdigheter som kan være relevante for adepten. I denne rollen blir mentor en person som lytter og stiller spørsmål, både utforskende og utfordrende spørsmål, som gir feedback, og som også gjør sin mening kjent og forteller historier fra eget liv og arbeide.

Kilde

 

Forutsetningen for å få utbytte av samtaler med en mentor er at hun eller han har relevant erfaring og et nettverk som du som adept konkret kan nyttiggjøre deg av.

10 kjennetegn ved en god mentor

En adept er en som blir veiledet av en mentor for å lære og utvikle seg. Samspillet må fungere slik at adepten får konkret utbytte fra mentors erfaring, kunnskap og nettverk.

En god kjemi mellom mentor og adept er klart avgjørende for samarbeidet. Kjenner du tidlig at du ikke klarer å etablere en god relasjon til din mentor bør du avslutte og prøve å finne en annen.

Det er også svært viktig at mentoren har erfaring som er direkte relevant for deg for å få til nyttig erfaringsutveksling.

Dette er de viktigste egenskapene du bør se etter for en god mentor:

Slik jobber Innovasjon Norge når de finner og betaler for din mentor (30-timers ordningen)

Når du ikke selv har en kandidat du ønsker som mentor, vil Connect kalle inn til et møte med foreslått mentor. Stemmer kjemien for begge, inngås en avtale direkte mellom deg (ditt selskap) og mentoren. 

Sammen med mentor setter du opp en plan med mål og tid for gjennomføringen av samtalene. Tanken er at du gjennom disse samtalene skal få hjelp til å kvalifisere forretningsideen sammen med en erfaren næringslivsleder.

Har du en erfaren mentor er det også en styrke om du skal hente eksterne investorer til ditt prosjekt. Kanskje har du også fått en ny venn eller en mentor som også vil engasjere seg i ditt prosjekt som investor og styremedlem. I avtalen mellom mentor og deg er det ikke noe hinder for at partene kan inngå forretningsmessig samarbeid.

Det fine med ordningen er at du selv bestemmer hvordan dere bruker tiden sammen.

Forhåpentligvis skriver dere en felles sluttrapport som konkluderer med at du har fått verdifull læring og at ideen er verdt å gå videre med. Om det motsatte skulle bli resultatet, kan du tenke at det er like viktig at prosjektet ble skrinlagt. Da sparer du deg selv og andre for bortkastet tid.

 

Ønsker du hjelp til å finne investorer?

Tenk Digitalt har en samlet oversikt over alle norske investorer og forteller deg hvordan du kan nå disse. Vi deler med deg vår erfaring og kan også hjelpe deg med offentlige støtteprogrammer.

Tilleggsordning til annen start-up finansiering

Merk at mentorordningen hos Innovasjon Norge først og fremst er en tilleggsordning til annen start-up finansiering. 

Hovedregelen er at Innovasjon Norge kan kople på en mentor i saker hvor de går inn med etablerertilskudd dersom kunderådgiver vurderer at det kan være hensiktsmessig. 

Det er altså ikke slik at man først søker om en mentor, deretter om oppstartsstøtte.  Målgruppen for støtteordningen er daglig leder av oppstartsbedrifter i bedriftsutviklings- og markedsintroduksjonsfasen.

Slik beskriver Innovasjon Norge den ordinære mentorordningen på sine sider

Har du en innovativ forretningside med ambisjoner om betydelig vekst og muligheter for å lykkes i et internasjonalt marked? Eller en innovativ ide som kan skape nye, lønnsomme arbeidsplasser og et bedre tilbud til befolkningen i en distriktskommune?  Da kan du være målgruppe for vår mentortjeneste for gründere.

Hva er mentortjenesten?

Mentortjenesten er et tilbud om råd og sparring med en erfaren mentor, slik at oppstartsprosessen skal gå smidigere og det skal bli lettere å ta riktige strategiske valg. I tillegg til å ha en ide som kvalifiserer, må gründerbedriften ikke være eldre enn 5 år.

Tilbudet består av et tilskudd som gründer skal bruke til å betale mentor et honorar med. Timeprisen er fast (kr 1050 eks mva) og oppdraget kan ha en varighet på inntil 30 timer.

I tillegg til tilskuddet består mentortjenesten i at vi eller våre eksterne samarbeidsparter, finner en passende mentor for deg.  Når mentor er valgt må både gründer og mentor undertegne en formell avtale som må sendes til Innovasjon Norge før mentoringen kan ta til.

Hvordan foregår mentoringen?

Mentortjenesten er personlig veiledning og oppfølging i en-til-en samtaler over en periode på 2 – 18 mndr.  Når perioden er over og gründer og mentor i fellesskap har laget en rapport som viser hva som er oppnådd med mentoringen, sender mentor en faktura til gründerbedriften på det avtalte honoraret.  Gründerbedriften må da be om å få utbetalt mentortilskuddet fra Innovasjon Norge.  Tilskuddet skal brukes til å dekke mentors faktura.  Betalingen blir med dette en sak mellom gründerbedriften og mentor.

Hvordan går man frem for å skaffe seg en mentor?

Du må sende inn en søknad om tilskudd til dekning av mentorhonoraret.  Dersom du får innvilget søknaden, vil Innovasjon Norge finne en mentor som passer ditt behov.  For å søke følger du lenken nederst på denne siden. Vær nøye med å beskrive hva du konkret trenger råd og sparring fra en mentor til og hva du vil oppnå med mentoringen.

Du finner mer om mentorordningen til Innovasjon Norge på deres nettside.

 

Min aller første mentor stilte gratis

Da jeg som ung gründer skulle starte min første bedrift reiste jeg på lykke og fromme til Asia. 

Jeg hadde en potensiell kunde og skulle «bare» finne en leverandør av 100 datamaskiner. Jeg var student på BI og lærte mye om business, men lite om hvordan importere datamaskiner fra Taiwan. Jeg burde hatt en mentor til å styre meg unna nybegynnerfeilene og vist meg riktig retning.

Tilfeldighetene gjorde at jeg traff en inder på et tech-senter i Singapore. Han så vel rart på den unge gutten fra eksotiske Norge, men av en eller annen grunn likte han meg og bestemte seg for å lære meg alt han kunne om hva som var viktig i business med Taiwan-kinesere. 

Jeg hadde fått min første mentor. 

 
Jan Sollid Storehaugs første mentor i Singapore

Jeg har alltid lært av andre. I dag synes jeg det er hyggelig å gi noe tilbake.

Det holder nemlig ikke med et brennende engasjement og en god idé. Du skal løse mange oppgaver ved oppstart av din første bedrift. Det er smart å snakke med en som har vært ute en vinternatt før. Skaff deg en mentor!

Ta kontakt med en kapasitet innen din bransje som du beundrer.

Kanskje til og med en fremtidig konkurrent?

Denne metoden benyttet jeg som 23 år gammel ung gründer i UNIC

Jeg ringte opp mine senere konkurrenter i databransjen. Jeg fortalte åpent og ærlig at jeg hadde tenkt å importere billige datamaskiner fra Østen og selge disse i Norge. Jeg sa også at jeg kunne lite om import av datamaskiner, men at jeg hadde lagt merke til hvor gode produkter konkurrenten min solgte. 

Jeg spurt om jeg kunne komme på kaffe og be om råd? Høres det spinnvilt ut? Nei, det var ikke det, av to årsaker; Enten får du ja og et møte, eller så får du nei. 

Får du nei, går du videre til neste. Det koster deg kun en telefonsamtale. Jeg ringte alltid rett til sjefen, og jeg fikk nesten aldri nei.

Svaret var nok ja av noen enkle årsaker 

For det første snakket jeg helt sant. Jeg beundret vedkommende. For det andre;  Sann smiger har en tendens til å virke. En potensiell mentor synes ofte det er morsomt at en ung gründer med ambisjoner tar kontakt. Mine kandidater anså neppe den freidige 23-åringen som en trussel.

Om du er aldri så nervøs før du ringer, vil du i de fleste tilfeller bli møtt av en hyggelig person i andre enden av røret.

De fleste som lykkes i næringslivet har kommet dit, fordi de er gode til å lytte til andre og lære av mennesker som er dyktigere. 

Det hører med til historien at en av nestorene i databransjen kastet meg ut av kontoret etter tredje møte. Da forsto han med ett hvor farlig konkurrent jeg kunne bli. 

Det ble jeg også. 

Selv om jeg var vettskremt den gangen, ser jeg tilbake på episoden med humor i dag. Senere utkonkurrerte vi selskapet hans.

Den samme metoden kan selvsagt brukes mot mulige mentorer som ikke er konkurrenter, men som har en kompetanse som er viktig for din virksomhet.

Du bringer nye perspektiver 

Mange næringslivsledere har selv vært entreprenører i ung alder og kanskje synes de det er hyggelig å bli kontaktet av en yngre utgave av seg selv. Særlig om du har et nytt perspektiv eller en idé som få andre har tenkt på. 

Ta en telefon! 

Sier vedkommende ja, får du et interessant møte. Liker vedkommende deg og din idé, avtal et nytt møte. Vips, så har du har en mentor som kan utvikle seg til et vennskap, kanskje en fremtidig investor som bringer erfaring inn som styreleder eller styremedlem.

Del denne artikkelen

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Jan Sollid Storehaug

Jan Sollid Storehaug

Daglig leder i Tenk Digitalt AS og foredragsholder. Jan har et stort engasjement for entreprenørskap og hvordan nye teknologier utfordrer oss og skaper nye muligheter. Les mer om Jans foredrag på Storehaug.no Send gjerne en epost til [email protected] eller ring 97512077 for en hyggelig prat!

Vi kan hjelpe deg med:

CTA-contact-us-new.png

Digital strategi

Tenk Digitalt kan hjelpe din bedrift å lage en praktisk plan for digital kommunikasjon og markedsføring. Vi diskuterer din digitale strategi og undersøker dine konkurrenter. Deretter kommer vi med konkrete forslag til forbedringer.

landingpage

Nettsider som virker

Har du nettsider som er godt egnet for digital markedsføring? Vi kan undersøke hvor godt nettstedet virker. Få en gratis vurdering av dine nettsider med konkrete forslag til forbedringer. Små endringer kan gi store resultater!

homepage-seo

Synlighet

Hvordan driver du trafikk til nettsidene dine? Tenk Digitalt kan lage innhold, optimalisere for søk, samt drive trafikk med sosiale medier, e-post og andre kanaler. Effektive nettsider gir mange besøk som konverteres til salg.

Jan Sollid Storehaug markedsføring i sosiale medier

Verdivurdering

Tenk Digitalt bistår gründere eller styrer som vurderer salg av sin virksomhet. Vi hjelper deg med riktig kommunikasjon mot din målgruppe. Første steg er å gjennomføre en grundig verdivurdering av din virksomhet..

Se hvordan trafikken stiger med en blogg

Finne investorer

Vi har oversikt over alle norske investorer og vet hvilke bransjer og hvilke investeringsfaser de er interessert i. Vi kan bistå ved små og store kapitalutvidelser og har deltatt i mange suksessrike norske og internasjonale emisjoner.

analysis-brainstorming-business-1571699

Aksjonærportal

Ønsker du å forbedre kommunikasjonen med dine aksjonærer? Vår aksjonærportal har BankID login for aksjonærer og styre. Løsningen kan brukes ved kapitalutvidelser og oppdaterer aksjonærregisteret med ett klikk.

Oppsummering av ukens digitale nyheter

Motta ukens mest interessante digitale nyheter direkte i innboksen helt gratis! Din e-postadresse er trygg hos oss – og du kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Les de siste digitale nyhetene

Vi gir deg gratis ukens viktigste digitale nyhetene fra norske nettsider som skriver om teknologi, digital markedsføring, gründerstoff, sosiale medier og søkemotorer.

Del denne artikkelen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Ta kontakt

Tenk Digitalt hjelper deg med din digitale strategi, nettsider som konverterer til salg og økt trafikk til dine nettsider. Vi kan også bistå med verdivurdering av din bedrift og bistand til å finne nye aksjonærer. Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale!