E-læring: 10 tips til hvordan du utvikler kurs av god kvalitet - Tenk Digitalt
E-læring er effektiv opplæring

E-læring: 10 tips til hvordan du utvikler kurs av god kvalitet

Tradisjonelle klasseromskurs har vært standarden for opplæring i bedrifter inntil nylig. Men, e-læring er et godt og moderne alternativ. Det gir mer fleksible løsninger og kursdeltagerne kan ta kurset når det passer dem.

 

Å skape læringsinnhold som kan påvirke kompetansen til hele virksomheten din er en spennende utfordring. Velger du å utvikle e-læringskurs av høy kvalitet investerer du i kompetanseutvikling for din bedrift som kan gi svært god avkastning.

Resultatet blir en svært verdifull ressurs som du vil ha stor nytte av. E-læringskurs kan også brukes mange ganger, så lenge innholdet er oppdatert. Vi kalle dette “evergreen” som overført betyr at innholdet er like godt og relevant om tre måneder som det er om tre år.

Vi har jobbet med e-læring i mange forskjellige sammenhenger helt tilbake til 2001. De siste årene har vi etablert mange læringsplattformer for våre kunder.

Hva er utfordringene med å utvikle e-læringskurs?

Den største utfordringen med e-læring er at du ikke ikke har en lærer eller instruktør fysisk til stede. Dermed stilles det store krav til hvordan opplæringen foregår, samt motivasjon og oppfølging av hver enkelt kursdeltager.

Uten en lærer til stede, faller alt ansvaret for å gjøre elevene nysgjerrige nok til å lære, engasjere dem og sikre at de husker det de har lært gjennom det digitale læringsinnholdet. 

Det er ingen fasit på hvordan et e-læringskurs skal se ut, men det viktigste er å sikre at kurset er relevant og gjenkjennelig for de som skal ta det. Opplæringen må kunne gjennomføres av travle ansatte, uten at det går ut over kvaliteten på læringen.

Her kommer 10 tips til hvordan du lager e-læring av god kvalitet:

1. God struktur og e-læringsmål

Ingen liker lange og kjedelige kurs. Derfor må e-læringskursene være korte og lærerike. Begynn med å definere tydelige læringsmål, som ikke etterlater noen tvil om hva kursdeltakerne skal få ut av kurset.

Innholdet må struktureres, og fokuseres mest mulig på innhold det er viktig for de ansatte å lære. Et konsentrert innhold vil hjelpe kursdeltakerne å holde fokus og ikke bli forvirret av for mye informasjon.

2. Enkelt og lettfattelig design på e-læringskursene

Utformingen av læremateriellet er også viktig for hvor lett det er å gjennomføre kurset. 

Et ryddig, minimalistisk design vil hjelpe kursdeltagerne med å fokusere på innholdet. Det må ikke være for mye innhold på hver side, og overskriftene må være lette å skille fra brødteksten.

Gratis E-bok

Kommunikasjonsstrategi for digital markedsføring

Last ned vår praktiske guide til hvordan du kan utvikle en digital kommunikasjonsstrategi for din virksomhet. Guiden tar deg gjennom vår fem-stegs prosess for å nå ut til din målgruppe.

 

3. Din visuelle profil 

Alle bedrifter er unike på sin måte og har gjerne en designmanual som definerer bedriftens visuelle profil. Det må også virksomhetens kurs gjenspeile. 

Den visuelle profilen omfatter farger, logoer, fonter og retningslinjer for illustrasjoner.

E-læringskursene må følge det samme uttrykket som organisasjonens merkevare.

Medarbeiderne vil være mer interessert i å gjennomføre opplæringen når de ser at bedriften din har lagt ned en stor innsats i å utvikle kursene.

4. Fokuser på lesbarhet i kursene

Valg av riktig skrifttype kan utgjøre forskjellen mellom at en kursdeltager følger nøye med på innholdet eller ignorerer det. 

Bruk lettleselige skrifttyper når kurset skal formidle viktig informasjon, og når lesbarhet er topp prioritet.

Noen ganger kan det likevel være nødvendig å bruke skrifttyper som fanger kursdeltagerens oppmerksomhet. Dette kan for eksempel brukes for å rette kursdeltagernes oppmerksomhet mot en informasjonsboks eller andre viktige elementer. 

Det samme gjelder overskriftene i e-læringskurset. Økt lesbarhet i form av at det er lett å skille mellom overskriftene og brødteksten gir økt forståelse av innholdet. 

5. Bruk en blanding av multimedia for god e-læring

Hvis kurset skal holde på oppmerksomheten til kursdeltagerne må det benytte seg av flere medier enn bare tekst.

For at et e-læringskurs skal kunne erstatte opplæring i klasserom, anbefaler vi at du tar i bruk en blanding av elementer som bilder, videoer, infografikk, animasjoner og lydklipp. Dette vil også øke forståelsen blant kursdeltagerne, siden alle har ulike måter å lære på.

Bruken av multimedia engasjerer kursdeltagerne mer enn ren tekst og skaper en oppslukende læringsopplevelse. Bruken av multimedia hjelper også med å korte ned lengden på kurset, da de kan formidle mer på kortere tid.

6. Gjør e-læringskurset interaktivt

Mesteparten av innholdet i et e-læringskurs er informasjon som deltakerne forholder seg passivt til. Dette kan for eksempel være tekst eller video.

Ved å ta i bruk interaktive elementer vil kursdeltagerne bli mer aktivt involvert i kurset.

Kan noe av innholdet presenteres i et spill-format? 

Ved å legge inn variasjon og elementer som krever aktivitet øker du læringsutbyttet for kursdeltakerne.

Derfor anbefaler vi at bedriften din integrerer interaktive elementer i sine e-læringskurs. 

I denne artikkelen diskuterer vi hvordan du kan bruke interaktivt innhold til å skaffe nye kunder.

7. Konstruer en historie

Å inkludere ulike scenario i kurset hjelper kursdeltagerne med å gjenkjenne hvilke situasjoner de kan bruke kunnskapen fra e-læringskurset i.

Et e-læringskurs bør alltid inneholde en historie som beskriver en situasjon eller utfordring kursdeltagerne vil møte i sitt arbeid. 

8. Tilrettelegg for mobil e-læring

For mange kursdeltakere kan mobilen være den enheten som er tilgjengelig når det passer å ta en kursmodul. Derfor bør du sørge for at bedriften bruker et responsivt kursdesign for å sikre at e-læringen fungerer på tvers av enheter.

I tillegg til dette, bør du passe på at det blir utviklet mikrolæringsmoduler som er tilpasset de mindre skjermstørrelsene på mobile enheter. Slike moduler fokuserer på ett enkelt emne, noe som gjør dem ekstremt nyttige for å gi støtte i situasjoner som oppstår plutselig.

9. Lag rom for utforskning

Nysgjerrighet er det som får vanlige mennesker til å utrette store ting.

Derfor er det viktig å holde nysgjerrigheten levende blant kursdeltakerne og la dem få rom for å fordype seg i temaet. Legg opp linker til annet relevant innhold så det er enkelt å fordype seg i temaet.

Det kan også være en god ide å gi dem casestudier knyttet til den siste utviklingen på deres felt. Casestudiet trenger ikke å være direkte relatert til de daglige oppgavene, men vil være et kjærkomment avbrekk for ansatte som er interessert i å utvikle sin kompetanse.

10. Ikke glem vurderinger og tilbakemeldinger

Vurderinger på slutten av kurset gir bedriften din mulighet til å måle hvor godt kursdeltakerne likte e-læringskurset, og hvor mye de lærte av det.

Be kursdeltagerne om å gi en tilbakemelding på hvor godt de likte innholdet i kurset og utformingen av det. Disse tilbakemeldingene kan brukes i utviklingen av fremtidige kurs.

 

Disse punktene gir et godt grunnlag for å skape e-læring av god kvalitet. Har du noen andre forslag til viktige ting å tenke på ved utvikling av e-læringskurs? Legg gjerne igjen en kommentar nedenfor!

Digital markedsføring

Tenk Digitalt hjelper deg med å utvikle en digital kommunikasjonsstrategi, et nettsted som konverterer til nye salg eller leads og synlighet i digitale kanaler!

Del denne artikkelen

Jan Storehaug

Jan Storehaug

Daglig leder i Tenk Digitalt AS og foredragsholder. Jan har et stort engasjement for entreprenørskap og hvordan nye teknologier utfordrer oss og skaper nye muligheter. Les mer om Jans foredrag på Storehaug.no Send gjerne en epost til jan@tenkdigitalt.no eller ring 97512077 for en hyggelig prat!

Del denne artikkelen

Ta kontakt

Tenk Digitalt hjelper deg med din digitale strategi, nettsider som konverterer til salg og økt trafikk til dine nettsider. Vi kan også bistå med verdivurdering av din bedrift og bistand til å finne nye aksjonærer. Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale!
Gratis E-bok

Kommunikasjonsstrategi for digital markedsføring

Ditt neste steg mot suksess

Få hjelpen du trenger

Uansett om du trenger forretningsveiledning, markedsføring av din bedrift, eller utvikling av digitale løsninger, står vi parate til å hjelpe deg til topps i din bransje. Fyll ut skjemaet herunder, så tar vi kontakt ved første anledning.

Generell informasjon
Kort oppsummering av ditt behov