Contact form 1

Disse holdt presentasjoner under gründerseminaret 9. mai Se nærmere presentasjon av hver enkelt i hovedmenyen​

Ina Eldøy, Head of Marketing and Brand Management at Avinor

 Bente Sollid Storehaug, adm.dir ESV Digital, Nordic

Jan Sollid Storehaug, Adm dir. Cloudnames AS

Jarle Ørnebo, Markedsjef Cloudnames AS

Erik Larsen, DnB Oppstartslos på Cloudnames seminar

Erik Larsen, DnB Oppstartlos

Cathrine Bach, daglig leder Connect Østlandet

Tor Martin Olsen, Grunnlegger & Partner i Viral Media - ditt facebookbyrå

Oslo Business Forum

Christoffer Omberg, Oslo Business Forum

Prosjektleder Joakim Storehaug i Cloudnames AS

Rose Desiree Kristensen

Tekstforfatter og Social media manager Rose Desiree Kristensen

Rose Desiree Kristensen

Prosjektleder Tor Kvande- Pettersen i Cloudnames

Meld din interesse for neste seminar her!