Lean startup metodikk reduserer risiko for startups - Tenk Digitalt
En gründer står og planlegger lean startup på en stor hvit tavle.

Lean startup metodikk reduserer risiko for startups

Lean Startup metodikk gir entreprenører økt konkurransekraft, maksimerer ressursutnyttelse og reduserer risikofaktorer. Sett av fem minutter til denne artikkelen og klargjør din bedrift for lean startup i dag.

Tiden for å starte en ny virksomhet, lansere et nytt produkt eller en ny tjeneste har aldri vært bedre! De siste utviklingene innen AI-teknologi, skytjenester og webutviklign gir oss nye og uhyre effektive muligheter innen digital markedsføring. Men med all denne nye teknologien kan det være lett å miste fokus, og det er her Lean Startup metodikken kommer til unnsetning.

Les også: ChatGPT: Funksjoner, bruksområder og start-guide

Lean startup er ikke bare en metodikk, men også en mentalitet. Den handler om å være fleksibel, åpen for endring, og å være villig til å lære av feil. Denne metoden har blitt omfavnet av mange suksessfulle selskaper og entreprenører over hele verden. I dette innlegget skal vi ta en nærmere titt på lean startup, dets definisjon, historie, og hvorfor det er viktig for dagens entreprenører.

 

Tenk Digitalt før Lean Startup

Teamet bak Tenk Digitalt AS har vært involvert i over 50 nyetableringer og sluppet hundrevis av produkter på markedet. Vi har hatt noen store suksesser og noen feilskjær, men felles for alle prosessene har vært læring og ny erfaring.

Den gamle måten å starte et selskap på var å skrive en forretningsplan, presentere den til investorer, samle et team, bygge produktet og passe på at det er perfekt. Deretter lansere det og forsøke å selge det så godt som mulig. Utviklingsperioden ble som regel lengre enn planlagt og dermed ble det ofte nødvendig å finne nye investorer, eller få de eksisterende til å komme med ny kapital. Etter at utviklingen var ferdig var det ofte behov for enda mer penger til markedsføring, så da var det bare å legge ut på enda en runde for å reise penger fra investorer.

Noen ganger viste det seg at produktet som gründeren hadde så sterk tro på ikke var interessant for potensielle kunder i det hele tatt. Penger ut av vinduet!  Rundt 75% av alle nye selskaper klarer ikke å tjene penger og ender med konkurs. Det var svært høy risiko med den gamle metoden og for mange selskaper endte det med tapt tid og penger for både investorer og gründere.

Les også: Derfor trenger du et digitalt markedsføringsbyrå

 

Tenk Digitalt etter Lean Startup

I dag bruker Tenk Digitalt Lean Startup metodikk, og utnytter alle muligheter som AI, ChatGPT, Midjourney, nettskyen, WP Engine og Google gir. Målet er å levere den beste mulige kundeopplevelsen med lavest mulige kostnader.  Vi bruker sosiale medier til å teste våre hypoteser og utvikler våre produkter sammen med kundene.

Den virkelige testen er jo hvordan produktet eller tjenesten blir mottatt av kundene og om de faktisk er villig til å betale for det du ønsker å levere! Mange av de suksessene du leser om ville aldri blitt gjennomført uten å tilpasse ideen om og om igjen på grunnlag av kundenes tilbakemeldinger og adferd.

En vellykket startup handler om å skape en forretningsmodell som kan repeteres og er skalerbar. Før du starter må du vurdere markedspotensialet ditt. Er det et tilstrekkelig stort behov for ditt produkt eller tjeneste? Steve Blank er serie-entreprenøren som kom opp med ideen om å prøve ut ideene sine på potensielle kunder før man gjør de store investeringene.

Han forklarer hovedtrekkene i boken “The Four Steps to the Epiphany” (2003). I denne boken finner du det berømte sitatet hans; You have to get out of the building! Dette beskriver det første skrittet i kundedialogen, eller “kundeutvikling” som han kaller det. Metoden ble navngitt av en annen entreprenør, Eric Reis; i boken “The Lean Startup” fra 2011.

 

Så hva er Lean Startup egentlig?

Lean startup metodikken ble altså først introdusert av Eric Ries i 2008. Han hevdet at startups kunne oppnå større suksess ved å ta i bruk prinsipper fra såkalt lean produksjon. Han ble inspirert av sine egne erfaringer som en gründer, samt egenstudie av lean produksjon og kundesentrisk design.

Kort sagt går Lean Startup ut på å utvikle bedrifter og produkter som tar sikte på å redusere risikoen ved å jobbe i korte, gjentagende sykluser, noe som gir gründere muligheten til å teste ideene sine og få tilbakemeldinger fra kunder raskt. Ideen er å “lære raskt” ved å “bygge, måle og lære”, noe som gjør det mulig for bedrifter å tilpasse seg endringer i markedet raskt og effektivt.

Siden introduksjonen har Lean Startup metodikken blitt mer raffinert. Flere bedrifter, både store og små, har adoptert  metoden og tilpasset den til sine unike forretningsmiljøer. Lean Startup har vist seg å være en effektiv strategi for å håndtere usikkerhet, og benyttes i dag av mange gründere for å validere ideene sine raskt, redusere risiko og effektivisere ressursbruk. Dette har ledet til flere suksesshistorier som har bekreftet metodikkens verdi og potensial.

 

De fire kjerneprinsippene til Lean Startup

Lean Startup-metoden er bygget på fire kjerneprinsipper som hjelper startups med å oppnå effektivitet og minimere risiko:

  1. Bygg-Mål-Lær-løkken er hjertet i Lean Startup-metodikken. Dette prinsippet oppfordrer til å bygge en prototype eller et Minimum Levedyktig Produkt (MVP), måle hvordan det presterer i markedet, og deretter lære av dataene for å iterere og forbedre produktet.
  2. Minimum levedyktig produkt (MVP) er et grunnleggende produkt som inneholder akkurat nok funksjoner for å tilfredsstille tidlige kunder, og samtidig gi tilbakemeldinger for fremtidig produktutvikling. Det er ment å maksimere læring med minst mulig innsats.
  3. Kontinuerlig innovasjon er nøkkelen til suksess i Lean Startup. Ideen er å kontinuerlig iterere produktet basert på kunde tilbakemeldinger, noe som fører til konstant forbedring og tilpasning.
  4. Validert læring oppfordrer til å fokusere på det som gir reell verdi. I stedet for å konsentrere seg om overfladiske metrikker, fokuserer Lean Startup på læring som kan valideres og brukes til å gjøre reelle forbedringer.

 

Detaljert gjennomgang av Bygg-Mål-Lær-Løkken

For å forstå Lean Startup i praksis, la oss gå gjennom de tre fasene i Bygg-Mål-Lær-løkken.

Første fase: ‘Bygg’

I ‘Bygg’-fasen utvikles en MVP basert på de opprinnelige ideene og antakelsene. Dette er den første versjonen av produktet som vil bli testet i markedet. Målet er å bygge dette produktet så raskt og kostnadseffektivt som mulig.

Andre fase: ‘Mål’

I ‘Mål’-fasen tester du produktet i markedet og samler data om hvordan det presterer. Dette kan inkludere alt fra brukerengasjement til salgsdata. Målet er å få en dyp forståelse av hvordan produktet mottas av kundene.

Tredje fase: ‘Lær’

I ‘Lær’-fasen analyserer du dataene du har samlet og bruker dem til å lære mer om produktet ditt og markedet. Dette er tiden for å stille kritiske spørsmål: Fungerer produktet som forventet? Møter det kundenes behov? Hva kan forbedres? Svarene på disse spørsmålene vil deretter informere neste ‘Bygg’-fase, og løkken starter på nytt.

 

Mer detaljert om minimum levedyktig produkt (MVP)

For å implementere Lean Startup metodikk effektivt, er det viktig å forstå konseptet minimum levedyktig produkt (MVP).

Hva er MVP?

MVP, eller minimum levedyktig produkt, er den mest grunnleggende versjonen av produktet som kan lanseres. Ideen er å raskt lansere et produkt med grunnleggende funksjoner som kan tiltrekke de første kundene, og begynne læringssyklusen.

Viktigheten av en MVP i en Lean Startup

En MVP er avgjørende for Lean Startup-metoden fordi den tillater raske iterasjoner og læring. Ved å lansere en MVP, kan du teste ideene dine i det virkelige markedet, få tilbakemeldinger, og gjøre justeringer raskt. Dette reduserer risikoen for å investere mye tid og ressurser i et produkt som kanskje ikke fungerer i markedet.

Hvordan man lager en effektiv MVP

Å lage en effektiv MVP innebærer å identifisere og fokusere på produktets kjernefunksjoner. Det handler om å spørre: Hva er det minste jeg kan bygge som vil gi meg mest læring? Det krever klarhet i visjonen, kundeforståelse, og evnen til å prioritere effektivt.

 

Mer detaljert om kontinuerlig Innovasjon

I en verden som stadig forandrer seg, er kontinuerlig innovasjon nøkkelen til å opprettholde konkurransedyktighet.

Prinsippet om kontinuerlig innovasjon

Prinsippet om kontinuerlig innovasjon handler om å omfavne endring. I stedet for å sette en strategi og følge den slavisk, bør bedrifter være åpne for å tilpasse seg basert på ny læring. Dette betyr å teste nye ideer, prøve på nytt, og forbedre kontinuerlig.

Implementering av kontinuerlig innovasjon i praksis

Å implementere kontinuerlig innovasjon betyr å gjøre læring og forbedring til en del av bedriftskulturen. Det krever systemer for å samle tilbakemeldinger, måle resultater, og implementere forbedringer. Dette kan være så enkelt som ukentlige gjennomganger, eller så komplekst som avanserte dataanalyseverktøy.

 

Mer detaljert om validert læring

Validert læring handler om å fokusere på læring som gir reell verdi. I stedet for å konsentrere seg om overfladiske metrikker, oppfordrer Lean Startup til å dykke dypere og identifisere læring som kan lede til meningsfulle forbedringer.

Validert læring i aksjon

Å sette validert læring i aksjon kan involvere metoder som A/B-testing, kundeintervjuer, og detaljert dataanalyse. Målet er å få en klar forståelse av hva som fungerer, hva som ikke fungerer, og hvorfor, slik at du kan gjøre informerte beslutninger og kontinuerlig forbedre produktet ditt.

 

Konklusjon: Lean Startup bør aldri oversees

Dagens teknologiske landskap gjør det mulig å for alle å skape et minimum funksjonelt produkt svært rimelig. Med markedsføring gjennom sosiale medier kan du enkelt identifisere små målgrupper, som du kan prøve ut ideene dine på. Det koster også mye mindre å markedsføre gjennom sosiale medier enn det koster med tradisjonell markedsføring.

Du kan starte med noen få tusenlapper og nå et tilstrekkelig antall potensielle kunder hvor du får relevante tilbakemeldinger. Deretter kan du fortsett med å undersøke alle sider ved din forretningsmodell, potensielle kunder, ulike verdiforslag, salgskanaler med mer.

Når du har lært tilstrekkelig om hvilke kundesegmenter som har hvilke behov kan du fortsette å videreutvikle produktet eller tjenesten basert på resultatene du har samlet inn. Deretter kan du skalere markedsføring, salg og leveransekapasitet. Trenger du mer kapital for markedsføring kan jeg garantere at pengene sitter løsere hos potensielle investorer når de får se hvordan nye penger skaper salg.

Selv om navnet på metoden inneholder ordet “startup” gjelder prinsippene selvsagt også for etablerte selskap. Alle vil ha nytte av denne tilnærmingen for å teste ut nye produkter og tjenester i markedet.

Les mer: Konkurrentanalyse: Slik navigerer du bedriften til topps i din bransje

 

FAQ om Lean Startup

Er Lean Startup bare for tech-startups?

Nei, Lean Startup kan brukes i en hvilken som helst sektor. Selv om det har vært populært i tech-bransjen, er prinsippene universelle og kan anvendes på enhver bedrift som ønsker å innovere og lære raskt.

Hvordan vet jeg når mitt produkt er ‘levedyktig’?

Et ‘levedyktig’ produkt oppfyller kundenes grunnleggende behov og har nok funksjoner til å tiltrekke de første kundene. Det er viktig å huske at ideen bak MVP er å starte læringssyklusen, så produktet trenger ikke være perfekt ved første lansering.

Hvordan implementerer jeg Lean Startup i min eksisterende bedrift?

Implementering av Lean Startup i en eksisterende bedrift kan innebære å innføre mer iterative prosesser, oppmuntre til innovasjon, og ta en mer data-drevet tilnærming til beslutningstaking. Det kan også bety at du endrer bedriftskulturen for å omfavne feiling som en mulighet for læring.

Les mer: Norges beste digitalbyråer ifølge ChatGPT

 

Del denne artikkelen

Jan Storehaug

Jan Storehaug

Daglig leder i Tenk Digitalt AS og foredragsholder. Jan har et stort engasjement for entreprenørskap og hvordan nye teknologier utfordrer oss og skaper nye muligheter. Les mer om Jans foredrag på Storehaug.no Send gjerne en epost til jan@tenkdigitalt.no eller ring 97512077 for en hyggelig prat!

Del denne artikkelen

Ta kontakt

Tenk Digitalt hjelper deg med din digitale strategi, nettsider som konverterer til salg og økt trafikk til dine nettsider. Vi kan også bistå med verdivurdering av din bedrift og bistand til å finne nye aksjonærer. Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale!