Ord og uttrykk: ordboka for digital markedsføring - Tenk digitalt
kvinne leser i en bok om ord og uttrykk

Ord og uttrykk: ordboka for digital markedsføring

Skal du jobbe med digital markedsføring støter du fort på mange nye ord og uttrykk. Her får du en ordbok med noen av de vanligste termene og forkortelsene.

Denne listen er selvsagt bare et lite utvalg, men det er en start. Bruk den gjerne som et oppslagsverk mens du lærer deg mer om digital markedsføring. Legg gjerne igjen en kommentar om du har ord og uttrykk du savner på listen.

Forklaring av noen vanlige ord og uttrykk

A

A/B-testing: med de riktige verktøyene kan du teste flere versjoner av budskapet ditt. Det kan være bannerannonser, landingssider, bilder og lignende. Poenget er å finne ut hvilken variant som gir best respons blant publikum.

Algoritme: et sett variable faktorer som søkemotorer bruker for å rangere nettsider. Algoritmen er i konstant endring for å beskytte søkemotoren mot spammere.

Analog markedsføring: også omtalt som tradisjonell markedsføring, dette er markedsføring i tradisjonelle kanaler som aviser, plakater, brosjyrer og lignende.

B

Backlink: også kjent som en inbound lenke. Dette er en lenke som peker tilbake til din nettside fra en annen nettside.

Bannerannonse: reklame på nettsider som du kan klikke på, annonsene omkranser gjerne innholdet på nettsiden og ligger ofte på topp eller i sidemargene. De sender deg videre til en landingsside eller nettside.

Beacon: innen markedsføring handler dette om bluetoothteknologi som sender signaler til mobilen din. Det kan for eksempel brukes for å lokke deg inn i en butikk du går fordi.

Black hat SEO: såkalt uetisk SEO, IKKE anbefalt! Strategier, teknikker og metoder som forsøker å lure en søkemotor. Ikke nødvendigvis ulovlig, men kan føre til at du blir «utestengt» fra søkeresultatene. Hvis du blir utesteng er det vanskelig å få få søkemotorene til å vise siden din blant resultatene sine igjen. Hold deg derfor til etiske SEO-strategier.

C

Chatbot: en programvare som er laget for å kommunisere med mennesker. Brukes ofte til kundeservice.

Content Marketing: (se innholdsmarkedsføring).

D

Digital markedsføring: handler helt enkelt om å promotere merkevaren din på digitale flater. Du bruker gjerne flere kanaler samtidig, som nettsiden din, e-post, sosiale medier etc. Det er vanlig å benytte seg av en kombinasjon av digital og analog markedsføring, for eksempel ved å bruke Facebookannonser og plakater på busstopp for å spre budskapet ditt.

Digital strategi: en digital strategi inneholder informasjon om visjonen for markedsføringen din. Den bør også inneholde retningslinjer for hvilke digitale kanaler og verktøy du skal bruke. I tillegg bør den si noe om målene dine, og hva slags aktiviteter du ønsker å gjennomføre.

Displayannonsering: det “nye” ordet for bannerannonser og innramming, gjerne interaktive.

E

E-postmarkedsføring: du sender e-post til folk i håp om å selge en tjeneste eller et produkt. Den mest vanlige formen er å sende ut nyhetsbrev til en liste med abonnenter. En veldig effektiv metode som gir høy investeringsavkastning om det blir gjort riktig.

Evergreen: dette er innhold som holder seg aktuelt over tid. Det kan brukes igjen og igjen. Innholdet går ikke ut på dato, i motsetning til for eksempel nyheter. Likevel er det lurt å sjekke innholdet en gang i blant, for å holde det oppdatert.

G

Google Ads: tidligere kjent som Google Adwords. En annonsetjeneste der du kan legge inn bud på relevante nøkkelord for at annonsene dine skal vises i Googles søkeresultater.

H

Hashtags: nøkkelord som merkes med # slik at de er søkbare. Brukes mye på Twitter og Instagram.

I

Inbound Marketing: markedsføring som skal få potensielle kunder til å oppsøke deg (pull). Dette i motsetning til outbound (push), som telefonsalg eller annonser. Metodikken er: tiltrekke, konvertere, lukke, begeistre.

Indeksering: brukes for å sortere datasett slik at det er mulig å finne dem ved hjelp av ulike søkekriterier. Brukes for å gjøre data raskt søkbare i søkemotorer. Spesielt nyttig for fritekst-søk i store mengder tekst.

Innholdsmarkedsføring: noe som gir relevant og verdifull informasjon til kunden. Formater kan være blogginnlegg, apper, infografikk, guider, video, e-bøker. Innholdsmarkedsføring er en del av inbound-metodikken og handler om alt du kan tilby av innhold, ikke bare digitalt.

K

Keyword: se nøkkelord.

Konvertering: når noen gjennomfører en handling som er verdifull for din bedrift. En konvertering kan være et klikk på en annonse, et salg, et besøk på en nettside eller en bestilling (for eksempel en gratis e-bok).

Konverteringsbane: forklarer deg trinnenene for hvordan konvertere besøkende til leads. Nettsidene dine må ha konverteringsbaner som tar imot bestillinger på nett, samler kontakter, eller begge deler.

L

Landingsside: en del av nettsiden din som er tilpasset en spesiell kampanje eller annonse. Ofte brukt i A/B-testing. Om du har knyttet en landingsside til en annonse er det dit besøkende blir sendt når de klikker på annonsen.

 

Digital markedsføring

Tenk Digitalt hjelper deg med å utvikle en digital strategi, et nettsted som konverterer til nye salg og til å få riktige besøkende på dine nettsider! 

Vi viser deg hvordan du bruker sosiale medier, e-post og søkemotoroptimalisering – effektiv til minst mulig bruk av tid og penger.

M

Mobile flater: mobiltelefoner, nettbrett og alle dingser man kan tilkobles nettet.

Marketing automation: programvare og teknologi som er utviklet for effektivisere markedsføring på nett, samt å automatisere repetitive oppgaver.

N

Native advertising: innholdsmarkedsføring som er integrert i en nyhetsstrøm på sosiale medier eller i en nettavis. Det likner på annet innhold, som video og artikler, men er altså skapt for å selge. Native advertising er omstridt.

Nøkkelord: et spesifikt ord eller frase internettbrukere søker etter i søkemotorer for å finne tjenester, produkter eller spesifikk informasjon. Brukes til å merke innhold.

O

Opt-in: brukes om det å gi samtykke til å bli satt opp på e-postlisten til en merkevare, bedrift eller organisasjon for å bli tilsendt markedsføring. Kan også brukes om et produkt den besøkende får i bytte mot å bli abonnent, for eksempel en gratis e-bok.

Opt-out: å trekke tilbake samtykket eller slutte å være oppført på e-postlister.

Organisk søk: refererer til søkeresultater som dukker opp i søkemotoren uten at de er betalt for.

P

Persona(s): en persona er en profil du skaper for å beskrive behovene, målene og adferdsmønstrene til kundene dine. Kan brukes til å tilpasse innhold til både potensielle og eksisterende kunder, siden det er lettere å skape innhold når du vet hvem du skal skrive for.

Plugin: en software som blir installert for å legge til flere funksjoner. Det brukes for eksempel mange plugins i WordPress, der du kan velge hvilke plugins du vil installere. På denne måten kan du tilpasse WordPress med de funksjonene du trenger.

Programmatiske kjøp: kjøp og salg av annonser gjennom maskiner. Automatiserte annonsekjøp likner på en nettbørs, og en annonsør benytter software for å kjøpe annonseplass.

R

Remarketing og retargeting: i remarketing benytter du innsamlede brukerdata for å levere annonser til personer på bakgrunn av innsamlede data. Retargeting er en underkategori for remarketing, men termene brukes ofte. Verktøy for remarketing lar deg lage skreddersydde tilbud basert på brukerens adferd og surfehistorikk.

Responsivt design: nettsider som tilpasser seg skjermflatene de vises på.

S

Sporingspiksler (tracking pixel):  kodesnutt som gir f.eks. Facebook tilgang til sporingsdata for besøkende på nettstedet ditt, disse dataene kan du bruke til re-marketing.

Speilpublikum: bruker informasjon du har samlet inn til å finne personer på Facebook som deler egenskaper med kundene dine. Dette kan for eksempel være sted, alder, kjønn og interesser. Et speilpublikum kan hjelpe deg med å nå ut til nye kunder.

T

Tweet: en melding som er postet på det sosiale mediet Twitter. Hadde lenge en maksgrense på 140 tegn, men grensen økte til 280 tegn per melding i 2017.

W

Webinar: sending av seminar på nettet, ofte med interaktiv funksjon som chat. Kan spilles inn på forhånd eller filmes live. Lagres gjerne og sendes ut til de som var påmeldt.

Widgets: ferdiglagede små programmer tilpasset nettsider, datamaskiner eller mobile flater.

Mann med briller leser i en bok

 

Noen vanlige forkortelser

I denne delen av lista vil du finne vanlige forkortelser av ord og utrykk innen digital markedsføring. Alle forkortelsene blir ikke brukt like mye, men noen ord og uttrykk må du likevel kjenne til. Noen av de mest vanlige er CTA, SoMe og SEO, som ofte brukes i diskusjoner og tekster om hvordan du kan gjøre mest mulig ut av markedsføringen din.

A

AI (artificial intelligence): kunstig intelligens på norsk. Omtales av og til som maskinintelligens. Brukes for eksempel av Google til analyse av søkedata for å finne ut hvem som får se hvilke annonser.

API (Application Programming Interface): en tilkoblingsmetode som deler data mellom ulike programmer.

C

CAC (Customer Acquisition Cost): anskaffelseskostnad for å få tak i en ny kunde. Du regner på den samlede kostnaden av de aktivitetene du har utført for å skaffe en ny kunde.

CMS (Content Management System): et informasjonssystem for lagring, håndtering og organisering av innhold for publisering. Eksempler er WordPress, (som brukes her) Joomla og Drupal.

CPM (Cost Per Mille): hvor mye du betaler for 1000 visninger av din annonse.

CPC (Cost Per Click): kostnaden for hvert klikk du får på annonsen din.

CPA(Cost Per Action): en prismodell for digitale annonser. Annonsøren betaler for en spesifisert handling –  en visning, et klikk, en innsendelse av et skjema eller salg. Noen sier også cost per conversion.

CRM (Customer Relation Management): et program som hjelper deg å følge opp kundene og kontaktene dine. Hubspot og MailChimp er eksempler på CRM-programmer.

CTA (Call To Action): en lenke eller bannerannonse som inviterer til handling. For eksempel “kjøp nå”, “registrer deg her” og så videre. Målet er å få den besøkende til å utføre akkurat den handlingen du vil de skal utføre. Dette fører dem videre i konverteringsbanen.

CTR (Click Through Rate):  antall ganger en annonse blir klikket på delt på antall visninger annonsen har hatt.  Jo høyere CTR, desto bedre.

P

PPC (Pay Per Click): samlebegrep for betalt annonsering i søkemotorer, der du betaler for faktisk trafikk. Som annonsør betaler du en liten sum hver gang noen klikker på annonsen, for eksempel 50 øre per klikk.

R

RTB (Real Time Bidding): tillater annonsører å kjøpe opp annonseplasser automatisk gjennom en annonsebørs. Når du gir kriterier for hvor annonsene skal plasseres, åpnes det en budrunde for de aktuelle plassene. Foregår i sanntid og med en høy hastighet, noe som gir en effektiv budrunde. Se også Programmatic buying.

ROI (Return on Investement): investeringsavkastning, altså resultatet av investeringen din. Et uttrykk som ofte brukes når man måler hvor mye man får igjen for f.eks en Facebookannonse.

S

SoMe: forkortelse av «sosiale medier».

SMM (Social Media Marketing): en strategi der du lager innhold som er beregnet på å deles i sosiale medier. Delingen gjør at du får mer synlighet.

SEO (Search Engine Optimization): står for søkemotoroptimalisering. Det betyr Å gjøre tiltak som gir en nettside bedre synlighet i Google og andre søkemotorer. Dette kan for eksempel være lenkebygging og optimaliserte tekster med triggerord, altså ord kunden søker på.

SEM (Search Engine Marketing): står for søkemotormarkedsføring. Inkluderer søkemotoroptimalisering og kjøp av annonseplass i søkemotorer. Betalte resultater som du får gjennom blant annet Google Ads, Facebook-annonser og bannerannonseringer.

SERP (Search Engine Results Page): dette er den resultatsiden Google og andre søkemotorer lager når en bruker søker etter et bestemt ord eller stiller et spørsmål.

SPAM: vanligvis en term brukt om uønsket eller falsk reklame man mottar på e-post. Kan også være svindelforsøk.

U

URL (Uniform Resource Locator): nettadressen til ulike nettsider som vises i din nettleser.

UX (User Eexperience): brukeropplevelsen, altså hvordan brukeren opplever produktene, tjenestene, systemene eller nettsiden din. Laster nettsiden din raskt, og er det lett å finne fram på den, gir nyhetsbrevene dine verdi i form av nyttig informasjon eller gode tilbud?

 

Deler av listen er lånt (med tillatelse) fra Norges ledende «tekstdoktor», Christine Calvert. Du finner henne på denne lenken.

 

 

Ta kontakt

Tenk Digitalt hjelper deg med din digitale strategi, nettsider som konverterer til salg og økt trafikk til dine nettsider. Vi kan også bistå med verdivurdering av din bedrift og bistand til å finne nye aksjonærer. Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Del denne artikkelen

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Jan Sollid Storehaug

Jan Sollid Storehaug

Daglig leder i Tenk Digitalt AS og foredragsholder. Jan har et stort engasjement for entreprenørskap og hvordan nye teknologier utfordrer oss og skaper nye muligheter. Les mer om Jans foredrag på Storehaug.no Send gjerne en epost til [email protected]nkdigitalt.no eller ring 97512077 for en hyggelig prat!

Vi kan hjelpe deg med:

CTA-contact-us-new.png

Digital strategi

Tenk Digitalt kan hjelpe din bedrift å lage en praktisk plan for digital kommunikasjon og markedsføring. Vi diskuterer din digitale strategi og undersøker dine konkurrenter. Deretter kommer vi med konkrete forslag til forbedringer.

landingpage

Nettsider som virker

Har du nettsider som er godt egnet for digital markedsføring? Vi kan undersøke hvor godt nettstedet virker. Få en gratis vurdering av dine nettsider med konkrete forslag til forbedringer. Små endringer kan gi store resultater!

homepage-seo

Synlighet

Hvordan driver du trafikk til nettsidene dine? Tenk Digitalt kan lage innhold, optimalisere for søk, samt drive trafikk med sosiale medier, e-post og andre kanaler. Effektive nettsider gir mange besøk som konverteres til salg.

Jan Sollid Storehaug markedsføring i sosiale medier

Verdivurdering

Tenk Digitalt bistår gründere eller styrer som vurderer salg av sin virksomhet. Vi hjelper deg med riktig kommunikasjon mot din målgruppe. Første steg er å gjennomføre en grundig verdivurdering av din virksomhet..

Se hvordan trafikken stiger med en blogg

Finne investorer

Vi har oversikt over alle norske investorer og vet hvilke bransjer og hvilke investeringsfaser de er interessert i. Vi kan bistå ved små og store kapitalutvidelser og har deltatt i mange suksessrike norske og internasjonale emisjoner.

analysis-brainstorming-business-1571699

Aksjonærportal

Ønsker du å forbedre kommunikasjonen med dine aksjonærer? Vår aksjonærportal har BankID login for aksjonærer og styre. Løsningen kan brukes ved kapitalutvidelser og oppdaterer aksjonærregisteret med ett klikk.

Oppsummering av ukens digitale nyheter

Motta ukens mest interessante digitale nyheter direkte i innboksen helt gratis! Din e-postadresse er trygg hos oss – og du kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Les de siste digitale nyhetene

Vi gir deg gratis ukens viktigste digitale nyhetene fra norske nettsider som skriver om teknologi, digital markedsføring, gründerstoff, sosiale medier og søkemotorer.

Del denne artikkelen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Ta kontakt

Tenk Digitalt hjelper deg med din digitale strategi, nettsider som konverterer til salg og økt trafikk til dine nettsider. Vi kan også bistå med verdivurdering av din bedrift og bistand til å finne nye aksjonærer. Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale!