Contact form 1

Avinor - En katalysator for ny norsk verdiskaping

Ina Eldøy

Ina Eldøy, Head of Marketing and Brand Management at Avinor

Avinor AS ønsker å bidra til å skape verdifulle relasjoner. Det er vår Visjon.

Gjennom nytenking og kreativitet skal vi skape muligheter og tilrettelegge for at folk møtes og knytter relasjonelle bånd. Det er når mennesker møtes at verdier skapes.

Måten vi utøver og forvalter vårt samfunnsoppdrag på, med vår Visjon som ledestjerne, skal bidra ti lå synliggjøre at vi er til for hele Norge. Videre er det vårt ønske å bli oppfattet som en katalysator for norsk verdiskaping og skaperkraft – i dag og i morgen.

Avinors samfunnsoppdrag er å sikre hele Norge gode luftfartstjenester. Selskapet eier, driver og utvikler et landsomfattende nett av flyplasser for sivil sektor, og en samlet flysikringstjeneste for sivil og militær sektor.

Ina kan nås på e-post ina.eldoy@avinor.no