Contact form 1

Erik Larsen, DnB Oppstartslos på Cloudnames seminar

Erik Larsen

Erik Larsen har flere års erfaring med å starte og drive egen bedrift, og har friskt i minne hva som skal til og hvilke utfordringer man møter. I DNB har Erik jobbet med Oppstartsbedrifter siden etableringen i 2014, som til sammen har hjulpet i gang over 6000 bedrifter.

Erik kan nås på e-post erik.larsen@dnb.no eller mobil: 92819881​

Oppstartslosene hjelper deg

 • gå igjennom prosjektet ditt og finne ut om du er på rett vei
 • forklare fordeler og ulemper med de ulike selskapsformene
 • guide deg gjennom registreringsprosessen
 • gi innspill til hva du må ha med i forretningsplanen din
 • finne muligheter for å utvide nettverket ditt
 • planlegge markedsføring av din nye bedrift
 • finne ut om du trenger regnskapsfører
 • sende deg budsjettmaler og forklare ulike typer budsjetter
 • få oversikt over hva du må tenke på når du skal ansette
 • svare på spørsmål om pensjon når du driver bedrift alene
 • råd om hvordan styre økonomien slik at du har penger til å betale regninger