Contact form 1

Jens Andreas Huseby - Styreformann i Connect Østlandet

Jens Andreas Huseby er styreformann i Connect Østlandet og senior IT-rådgiver i konsernet Avinor AS

Connect Norge er en nonprofit organisasjon som hjelper gründere med å lykkes. Samtidig som vi hjelper investorer med å finne frem til de gode casene som fortjener kapital. Vi er en nettverksorganisasjon som bruker våre medlemmers kompetanse til å videreutvikle gründer- og tidligfase-selskaper.

CONNECT Norge er tilstede i alle norske fylker og har til sammen 18 medarbeidere. Vi ønsker å hjelpe gründere som har en forretningsidé som er helt eller delvis unik, og der forretningsideen er skalerbar. Hvert år har vi kontakt med mellom 500 og 600 selskaper som ønsker vår hjelp, men mange tilfredsstiller ikke våre kriterier, slik at vi kun gir hjelp til cirka 100 til 120 selskaper årlig. Gründeren eller selskapet betaler ikke for vår hjelp, den er gratis.

Hovedproduktet til CONNECT Norge er noe vi kaller Springbrett. Hvis en gründer er kvalifisert for vår hjelp, kjører vi en prosess der vi hjelper gründeren med å forbedre sin historie. Det innebærer at vi utfordrer ham eller henne til å utvikle forretningsplaner, strategi, gjøre markedsanalyse, lage en god presentasjon, etc. Dette skjer ved jevnlige møter mellom CONNECTs forretningsutviklere og gründeren. Når denne prosessen er ferdig er selskapet klart for å gjennomføre CONNECT Springbrett®. Det er en seanse der CONNECT bruker sitt store nettverk til å plukke ut relevante personer med relevant og omfattende kompetanse for selskapet, vanligvis 6-8 personer.

Gründeren holder en 15 minutters presentasjon for disse kompetanse-personene der caset og strategien gjennomgås. Så bruker panelet en til to timer på kritisk å gå igjennom gründerens case. Da får ikke gründeren si noe, men sitter og hører på. Dette gir viktige innspill om styrker og svakheter ved caset og ved den valgte strategi. Ekspertene stiller opp gratis for å hjelpe gründeren til å lykkes.

Paneldeltakerne kan være investorer, de kan ha akkurat riktig bransjekunnskap, de kan ha høy kunnskap innen markedsføring, strategi, eller annen relevant kunnskap.

Etter at et selskap har gjennomgått et Springbrett hos CONNECT er selskapet i prinsippet klar for å oppsøke investorer hvis selskapet trenger egenkapital, eller en bank hvis selskapet trenger fremmedkapital.

Jens kan kontaktes på jens.andreas.huseby@avinor.no eller 48143643